ه‍.ش. ۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ درگذشت خسرو رحیمی مدیر رادیو سپهر را با تالم یاد می کند!خسرو رحیمی از دنیایِ ما رفت.


خسرو رحیمی مدیرمسؤول و مُجریِ «رادیو سپهر»، کوشندۀ اجتماعی/ فرهنگی یکی از هم‌میهنانِ تبعیدیِ ما بود. سال‌ها، هر صبحِ پنج روزِ هفته، نه تنها ایرانیان و فارسی‌زبانانِ شهرِ گوتنبرگِ سوئد که بسیاری در شهرها و کشورهایِ دیگر، صدایِ گرمِ او را با آن لحنِ مهربانِ می‌شنیدند و با نام و کارِ او آشنا بودند.
ما دوستان خسرو رحیمی ـ که هر یک کم و بیش در برنامه‌هایِ گوناگون و مصاحبههایِ «رادیو سپهر» با وی همکاری داشتیم ـ فقدانِ او را شاید بیش از دیگرهم‌میهنان و هم‌زبانان احساس کنیم.
خسرو رحیمی ـ شاعر و دوستدار ادبیات ـ انسانی بود ایراندوست، آزادی‌خواه، مردم‌دار، کوشا و متعهد که با تمامِ توش و توانِ خود ـ حتا بهتر است گفته شود بسیار بیش از آن ـ شبانه‌روز، به کاری که دوست داشت می‌پرداخت. به عقاید و نظراتِ تمامِ هم‌میهنانِ تبعیدی و مهاجرش ـ از چپ تا راست ـ احترام می‌گذاشت و به همگان امکان می‌داد تا از طریقِ رسانه‌ای که در اختیار داشت، حرف‌هایشان را بیان کنند.

انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ درگذشت خسرو رحیمی مدیر رادیو سپهر را با تالم یاد می کند!خسرو رحیمی از دنیایِ ما رفت.


خسرو رحیمی مدیرمسؤول و مُجریِ «رادیو سپهر»، کوشندۀ اجتماعی/ فرهنگی یکی از هم‌میهنانِ تبعیدیِ ما بود. سال‌ها، هر صبحِ پنج روزِ هفته، نه تنها ایرانیان و فارسی‌زبانانِ شهرِ گوتنبرگِ سوئد که بسیاری در شهرها و کشورهایِ دیگر، صدایِ گرمِ او را با آن لحنِ مهربانِ می‌شنیدند و با نام و کارِ او آشنا بودند.
ما دوستان خسرو رحیمی ـ که هر یک کم و بیش در برنامه‌هایِ گوناگون و مصاحبههایِ «رادیو سپهر» با وی همکاری داشتیم ـ فقدانِ او را شاید بیش از دیگرهم‌میهنان و هم‌زبانان احساس کنیم.
خسرو رحیمی ـ شاعر و دوستدار ادبیات ـ انسانی بود ایراندوست، آزادی‌خواه، مردم‌دار، کوشا و متعهد که با تمامِ توش و توانِ خود ـ حتا بهتر است گفته شود بسیار بیش از آن ـ شبانه‌روز، به کاری که دوست داشت می‌پرداخت. به عقاید و نظراتِ تمامِ هم‌میهنانِ تبعیدی و مهاجرش ـ از چپ تا راست ـ احترام می‌گذاشت و به همگان امکان می‌داد تا از طریقِ رسانه‌ای که در اختیار داشت، حرف‌هایشان را بیان کنند.

مدیریت انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ ، در گذشت خسرو رحیمی مدیر رادیو سپهر را با تاثر و تالم یاد می کند!خسرو رحیمی از دنیایِ ما رفت.


خسرو رحیمی مدیرمسؤول و مُجریِ «رادیو سپهر»، کوشندۀ اجتماعی/ فرهنگی یکی از هم‌میهنانِ تبعیدیِ ما بود. سال‌ها، هر صبحِ پنج روزِ هفته، نه تنها ایرانیان و فارسی‌زبانانِ شهرِ گوتنبرگِ سوئد که بسیاری در شهرها و کشورهایِ دیگر، صدایِ گرمِ او را با آن لحنِ مهربانِ می‌شنیدند و با نام و کارِ او آشنا بودند.
ما دوستان خسرو رحیمی ـ که هر یک کم و بیش در برنامه‌هایِ گوناگون و مصاحبههایِ «رادیو سپهر» با وی همکاری داشتیم ـ فقدانِ او را شاید بیش از دیگرهم‌میهنان و هم‌زبانان احساس کنیم.
خسرو رحیمی ـ شاعر و دوستدار ادبیات ـ انسانی بود ایراندوست، آزادی‌خواه، مردم‌دار، کوشا و متعهد که با تمامِ توش و توانِ خود ـ حتا بهتر است گفته شود بسیار بیش از آن ـ شبانه‌روز، به کاری که دوست داشت می‌پرداخت. به عقاید و نظراتِ تمامِ هم‌میهنانِ تبعیدی و مهاجرش ـ از چپ تا راست ـ احترام می‌گذاشت و به همگان امکان می‌داد تا از طریقِ رسانه‌ای که در اختیار داشت، حرف‌هایشان را بیان کنند.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

لیست شماره یک : سرکوب ضدانسانی و وحشیانه بهائیان را قویا محکوم می نماییم !

سرکوب ضدانسانی و وحشیانه
 بهائیان
 و اعمال تبعیض و ستم علیه آن ها را محکوم می کنیم!

 ما نیروهای امضاء کننده این فراخوان (  افراد ؛ نهاد ها و تشکل ها و سازمان ها) ضمن محکوم کردن تبعیض های اعمال شده علیه بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی ایران اعلام می کنیم:
 جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش، ممنوعیت هر گونه کمک دولتی به موسسات مذهبی و فعالیت های آن ها، الغاء مذهب رسمی، شخصی بودن اعتقاد به مذهب و آزادی همه افراد در داشتن و نداشتن مذهب، آزادی کامل تبلیغات مذهبی و ضد مذهبی، از جمله یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر پایان دادن به تبعیض های مذهبی و برقراری حقوق برابر برای همه شهروندان صرفنظر از تعلقات ملی، مذهبی، جنسیتی و اعتقادات سیاسی آن ها می باشد.
ما همچنین خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط همه زندانیان بهائی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. تبعیض های اعمال شده علیه بهائیان و همه اقلیت مذهبی ایران باید فورا و بی درنگ متوقف شود.
شما می توانید امضاء های خود را به آدرس زیر بفرستید 
amir_772@hotmail.com
gbgandishe@yahoo.com

ه‍.ش. ۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

شکست عوامل رژیم اسلامی در گوتنبرگ (سوئد) با شعار مرکزی : «گوتنبرگ جای تو نیست / برو گم شو تروریست » شنبه و یکشنبه بیست و یکم و بیست و دوم مه 2016

فراخوان عام


ایرانیان و انسان های شریف !

"ستاد هماهنگی اعتراض ایرانیان به حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ (سوئد)"
 متشکل از بخش وسیعی از جامعه ایرانی و فعالین گروهها ، احزاب ونهاد های فرهنگی و پناهجویان سیاسی همه شما را مخاطب قرارداده و اعلام می دارد :


برپایه خبر منتشر شده ، عوامل سفارتی رژیم جمهوری اسلامی ایران ، همچون سال های گذشته دزدانه و با چراغ خاموش در تدارک برگزاری نشستی دو روزه در شهر گوتنبرگ به تاریخ های شنبه و یکشنبه بیست و یکم و بیست و دوم مه ؛ با عنوان « خدمات کنسولی » می باشند .
اینانی که با ادعای پوشش سرویس رسانی به بخشی از ایرانیان متقاضی خدمات سفارتی ، هنوز که هنوزاست محل تجمع و دیدار با همان بخش از ایرانیان متقاضی خود را از ترس همین مردم و اپوزیسیون آن به افکار عمومی اعلام نداشته اند؛ چگونه می توانند در ادعای خود سالم وسرویس رسان باشند؟

ما برآنیم که سفارت جمهوری اسلامی وظیفه مند است که دردرون همان لانه تروریستی خویش در شهر استکهام با بهره گیری از دهها شیوه به شهروندان متقاضی ایرانی ،  سرویس ارائه دهد و این کار را باید ازشمال تا جنوب سوئد جزء وظایف کنسولی وخدمت رسانی به یکایک متقاضیان بشناسد . نه اینکه اینگونه با بسیج عوامل امنیتی و مواجب بگیر خود زمینه ساز تدارک شعبه دیگری از آن لانه ترور و جاسوسی را در شهر ما و دیگر شهر های سوئد فراهم آورد.

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۱, جمعه

درحاشیه سفر ماموران جمهوری اسلامی با ادعای سرویس " خدمات کنسولی " در گوتنبرگ سوئد ، مه 2016 / امیر جواهری لنگرودی


یک ذره شرم هم چیز خوبی ایست !

مشاطه گری سیاسی مذموم است
یادآوری:
این مقاله به بهانه هجوم و حضور دیگر باره عوامل رژیم اسلامی با ادعای « خدمات کنسولی » در شهر گوتنبرگ و مالمو و برخوردهای غیر منصفانه و ناسالم برخی رسانه ها و اشخاص به ما فعالان سیاسی که همواره با مردم و در کنار مردم و دفاع از خواسته های آنان طی همه این سال ها عمل کردیم و به تمامیت این نظام نه گفته ایم، به روز می گردد .
عکس ها از آرشیو وبلاگ اندیشه است 
گوتنبرگ جای تروریست های جمهوری اسلامی نیست!
با احترام :
امیر جواهری لنگرودی
جمعه ۳۱ ارديبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۲۰ می ۲۰۱۶درمناظره تدارک دیده شده آقای خسرو رحیمی در رادیو سپهر ، که من در این گفتگو سخنگوی "ستاد هماهنگی اعتراض ایرانیان به حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ (سوئد)" را بعهده داشتم و آقای خسرو رحیمی تو گویی خود سخنگوی سرویس دههدگان " خدمات کنسولی " اند با نام مردم و مردم طرف مناظره با من بوده اند تا بخواهند جبهه ای از رودررویی بین مردم متقاضی سرویس گیری و اپوزیسیون مخالف نظام به شکل مصنوعی بیافرینند .

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۶, پنجشنبه

محمود بهشتی لنگرودی ، از بیمارستان ترخیص شد ؛ حکایت همجنان باقی ایست ! امیر جواهری لنگرودی


 در برابر چنین جسارتی و به احترام بر می خیزم


استوانه مقاومت شهرمان لنگرود ، محمود بهشتی لنگرودی  پس از ۲۲ روز اعتصاب غذا، لحظاتی پیش از بیمارستان ترخیص شد و به خانه بازگشت

امیر جواهری لنگرودی

از اولین سری دبیران "پاک "سازی شده  ؛ اخراجی دبیرستان های شهرستان لنگرود آبان سال ۱۳۵۸


یادداشت کارگری
محمود بهشتی لنگرودی بعد از ۲۲ روز اعتصاب غذا  ار بیمارستان به مرخصی فرستاده شد

حکایت همچنان باقی ایست !

امیرجواهری لنگرودی

پنجشنبه ۲۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ برابر با ۱۲ می ۲۰۱۶کلام آخر هنوز گفته نشده است!