۱۴۰۱ بهمن ۵, چهارشنبه

گزارشگر: امیرجواهری لنگرودی / گزارش تحصن سه روزه گوتنبرگ - سوئد در دفاع از جنبش عظیم زن- زندگی- آزادی و مبارزات مردم سراسرایران!

گزارش تحصن سه روزه گوتنبرگ - سوئد

در دفاع از جنبش عظیم زن-زندگی-آزادی و مبارزات مردم سراسرایران!


گزارشگر: امیرجواهری لنگرودی

 دوشنبه ۳ بهمن ۱۰۴۱ برابر با ۲۳ ژانويه ۲۰۲۳

همايشی سه روزه(تحصن)با نصب چادرطی روزهای يکشنبه،دوشنبه وسه شنبه درشهرگوتنبرگ(سوئد) برگزارشد. اوج تجلی خود را درسومین روز،سه شنبه  ۱۷ژانويه،باپايان بردن تحصن درفضای به غايت سرد و بارانی میدان برنس پارکن به نمايش گذاشت...

يكشنبه ۱۵ژانويه ۲۰۲۳،اولین روزازسه روزتحصن فراخوان داده شده ازجانب «کانون همبستگی با مبارزات جنبش انقلابی ايران - گوتنبرگ(سوئد)» با موفقیت پیش رفت. آنروزسازهوای گوتنبرگ با ما خوش نبود.طوفانی ازراه رسیدکه هردم نگرانی به هوا بردن چادرنصب شده درمحل را برای سازمان دهندگان تحصن بدنبال داشت و همه توش و توان ما را از ابتدای نصب چادر در میدان را به خود به همراه داشت...

 اگرهوا با ما سازنبود،سازدل هامان ِکُوک بودويگانگی،همدلی وهمسانی رنگارنگیِ آدم هایِ جمع شده درمیدان را درکناريکديگربا حجمی ازمهربانی و يکدلی به همراه داشت

 ازباد وطوفان که گذر کرديم ، رگبار و باران از راه رسید ، در چشم بهم زدنی

نشان های فراهم آمده درپیرامون چادرودرمحوطه میدان برنس پارکن که حاصل تلاش جمعی مان بود - تابلوها - عکس های نمايشی- پلاکادرها و بانرول های تبلیغی رابه درون چادرجای داديم...

  با صراحت وقاطعیت می توان بگويم: آنچه درهمايش روزشنبه درمیدان برنس پارکن درراستای پاسخگويی به دعوت « کانون همبستگی .....» و منشور آن که برپايه تحرک فراگروهی وفراسازمانی،جامعه ايرانی را مخاطب قرارداد که درکنارهم باشیم؛تا بتوانیم به شکل توامان،مبارزات مردمان ايران در سراسر کشور، را مورد پشتیبانی و مدافعه خود قرار دهیم ، اينگونه با استقبال روبرو گردد.

۱۴۰۱ دی ۱۵, پنجشنبه

سه روایت در معرفی محسن شکاری ، نخستین اعدامی جنبش « زن-زندگی-آزادی»

سه روایت درمعرفی سیمای،«محسن شکاری»،جوان کارگری که او را به دار آویختند!


محسن شکاری یکی از بازداشت شدگان جنبش «زن-زندگی-آزادی» بود که بعد از۷۵روزبازداشت، توسط جمهوری اسلامی اعدام شد .

محسن  نخستین حکم اعدام معترضان جنبش پیشا انقلابی ۱۴۰۱ ایران به او داده شد که اجرایی نمودند و جان جوانش را از جامعه متحول ما گرفتند.

برای معرفی سیمای جوان او، سه یادداشت زیررا ازشبکه های اجتماعی فراهم آوردیم

وبلاگ پاتوق کتاب  اندیشه - گوتنبرگ


1- نوشته یک دندانپزشک در مورد محسن شکارییکی از رفقاش منو بهش معرفی کرده بود راهش تا مطب من خیلی دور بود ، چند باری برای درست کردن دندوناش و جرمگیری پیشم اومد . جوون بود ، باشگاه میرفت و ورزش میکرد ، قوی هیکل بود ، محکم حرف می‌زد، خال کوبی هم داشت ، قیافشو می‌دیدی جرات نمی کردی زیاد باهاش کل کل کنی ، کار می کرد تو مغازه ، ساندویچی و بعضی وقتا هم کارگری ،خلاصه خرجش را خودش در میآورد دستش توجیب خودش بود گرچه همیشه جیبش خالی بود و همیشه قسمتی از هزینه درمان را میداد و بقیه اش می شد بدهی برای جلسه بعد . ولی پسر خوبی بود داش مشتی و با معرفت ، اگه میتونست کاری واست بکنه حتما می کرد بدون چشمداشت ، یکبار کیف قاپی را که موبایل دختری تو خیابون زده بود تعقیب کرده و گوشی را ازش گرفته و به دختره پس داده بود و بخاطرش چاقو خورده بود .

۱۴۰۱ دی ۱۱, یکشنبه

پرویز مختاری / یک انقلاب، دو تصویر

یک انقلاب، دو تصویر 

پرویز مختاری 

 

یک: از خودتان پرسیدید چرا در داخل کشور در عرض این هفت هفته، هیچگونه آثاری از پرچم شیر و خورشید پیدا نیست؟ هیچگونه اثری از آثار هر گونه ملی گرایی، قوم پرستی، شعارهایی همچون رضا شاه روحت شاد پیدا نیست؟ هر سویه سیاسی که میخواهید باشید، این سوال ابژکتیو است. چرا؟ بر عکس اتفاقن، انقلاب ایران با شعار زن، زندگی، آزادی آغاز شد و آنقدر حواس مردم جمع بود که‌ مدام گفتند جغرافیا برای ما فرقی ندارد. تا زمزمه ناسیونالیسم کرد بلند شد که ژینا کرد است، فوری مردم سنندج شعار دادند که از کردستان تا تهران ستم علیه زنان! یعنی بشین سرجات، ما همبسته ایم

شعار مرد، میهن،آبادی را بعدن برای اینکه مردان میهن پرست نگران شده بودند ساختند. این شعار هم نتوانست به مقصد خود برسد. از همان داخل کشور وقتی متوجه خطر شدند جلو گسترشش را گرفتند.

از بیرون که به عنوان یک آدم بیطرف، انقلاب را در داخل کشور نگاه و ورانداز میکنید، هیچ اثری از ملی گرایی و میهن پرستی در آن نمی بینید. میگویید این انقلاب علیه حجاب است، علیه فقر و بدبختی است. علیه خشونت سیاسی است. برای سرنگونی است. همین. اتفاقن همین تصویر هم بیرون رفته است. خب آنوقت از خودتان میپرسید این وسط دو تا چیز به هم جور در نمی آید. اول اینکه در خارج کشور جنبش ناسیونالیستی به مردم گفت پرچم شیرخورشید عامل اتحاد ماست. برای همین نیمه خارج کشوری انقلاب را رنگ ملی زد. دوم اینکه خب پس چرا داخل کشور بدون پرچم متحد شده؟ یک چیزی این وسط غلط است.

داخل کشور میگوید اتحاد سیاسی برای من یعنی اینکه اسلام و مردسالاری را عقب زدم، دست زن و مرد را در حضور نظام علیه حکومت در دست هم گذاشتم. اتحاد برای من یعنی اینکه اتفاقن جوری قلاده ناسیونالیسم را کشیدم که سنندجی و تهرانی را با هم متحد کرده، علیه نظام وسط آوردم. دست دانشجو و کارگر را در دست هم گذاشتم. تا شروع کردند اختلاف نسلی بیندازند دست گوهر عشقی هشتاد ساله رفت در دست یک جوان بیست ساله. اتحاد در داخل کشور روی پرچم نیست. روی ملی گرایی نیست. اتحاد جنبشها و لایه های مختلف جامعه روی محور آزادی و زن و زندگی برای سرنگونی است.

۱۴۰۱ آذر ۲۹, سه‌شنبه

شنبه هفدهم (۱۷) دسامبر۲۰۲۲ / گزارش یک اقدام فراگروهی وفراسازمانی درگوتنبرگ (سوئد)!

گزارش یک اقدام فراگروهی وفراسازمانی درگوتنبرگ (سوئد)!

شنبه هفدهم (۱۷) دسامبر۲۰۲۲

نظام اسلامی خون،جنون وجنایت ایران ازآغازغصب حاکمیت دینی سال۱۳۵۷درپشت بام مدرسه علوی ازاعدام های اولیه اش تا به امروزبال وپرخود رابا رُعب و وحشت گسترانده است.

 با آغازجنبش انقلاب نوین «زن- زندگی- آزادی» که بعدازقتل حکومتی مهسا امینی ،تو گویی بخش وسیع جامعه ما لباس رزم برتن نمودونبرد نابرابردیگری را آغازیدن گرفت.تبلورآفریده شده بیشمارشعارها که درهیکل مرکزی ترین شعار«زن- زندگی- آزادی» خود را نمایاند ودرپهنه شعارهای سلبی با «مرگ بر دیکتاتور»،«توپ، تانک، فشفشه / آخوند باید کشته شه»، «مرگ بر خامنه‌ای»، و « حکومت بچه کُش، نمی خوایم ، نمیخوایم»ویادربرخی شهرهابا تابلوی:«دیکتاتوربه پایانت سلام کن»،وزیدن گرفت. به دنبال آزادی ورهایی هستند واصل نظام جمهوری اسلامی ایران رانشانه گرفته‌اند.

  دیکتاتورازخوابگه اش برون جست وفرمان راند:باید دربرابراین «اغتشاشگران ایستاد!» بردستگاه بیدادگاه بلخ پیام رساند، باید ازاین مردم انتقام گرفت ودستورآمد: بکشید این جوانها را که قدرت ما را به هیچ گرفتند وهیچِ ما را با تمسخردرخیابان ومدرسه ومجتمع های مسکونی و محیط های کاروکارخانه به نمایش گذاشتند.عمامه پراندند.مراکزبده و بستان سپاهی و بسیج ما را نشان گرفته اندودرخیابان ها سنگرمی بندند.برادران بسیجی ما را مورد تهاجم خود قرارمیدهند،فرمانده درمانده برآن شد؛بایدبرای پرپرکردنِ گلِ باغ انقلاب وتنوع نیروی آوردگاه آن،همگان لباس سیاه برتن کنند وجامعه را به گریه وشیون وزاری همراه گردانند.گلوله باران ساچمه ای وجنگی وبکارگیری سلاح کاتیوشا درنبردخیابان های کردستان ،پهنه رودررویی دربلوچستان، دردرون مدارس ودانشگاهها ودوزندان لاکانی و اوین به آتش کشیده شد و دانشگاه شریف میدان تاخت وتازبسیجیان و قوای سرکوبگر امنیتی  بیشمارتنوع تجاوزآشکاررا اعمال نمودند. 

۱۴۰۱ آذر ۲۷, یکشنبه

بیانیه چند صد تن از فعالان فرهنگی،‌ ادبی و روشنفکری داخل و خارج کشور: علیه اعدام، قتل سازمان‌یافته حکومتی


بیانیه چند صد تن از فعالان فرهنگی،‌ ادبی و روشنفکری داخل و خارج کشور،

 

علیه اعدام، قتل سازمان‌یافته حکومتی


 

نزدیک به سه ماه از جان باختن ژینا (مهسا) امینی و آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی» می‌گذرد و حاکمیت جمهوری اسلامی عاجز از خاموش کردن صدای معترضان دیگربار به خشن‌ترین حربه‌ای که در اختیار دارد روی آورده است: اعدام زندانیان سیاسی. محسن شکاری اولین معترض خیزش اخیر بود که به اتهام محاربه محکوم و به دار آویخته شد. فقر و فساد، غارت و بی‌عدالتی، و یک حکومت شکست‌خورده در داخل و خارج که فقط از جنگ و خونریزی و سرکوب تغذیه می‌کند؛ این است یگانه دستاورد بیش از چهل سال استبداد دینی و سوء‌استفاده ابزاری از باورهای مردم و توسل به قوانین ارتجاعی بدوی و مفاهیم گنگ شریعت چون «محاربه» (هرچند براستی یگانه مصداق حقیقی محاربه و سلب امنیت و آرامش مردمان همان حاکمانی هستند که مزدوران آشکار و پنهان خود را با اسلحه به خیابان می‌فرستند تا بزنند و بکشند و مرعوب سازند).

اعدام محسن شکاری موجی از خشم در بین مردم برانگیخت. اما حکومت، بی‌اعتنا به این واکنش‌ها و به قصد ارسال پیام پشتگرمی به نیروهای خودی و سرکوبگر و به خیال ارعاب مردم، عزم جزم کرده که این رویه ظالمانه را ادامه دهد و چند روز بعد دومین متهم اعتراضات، مجیدرضا رهنورد را در ملأ‌عام در مشهد اعدام کرد. مجیدرضا رهنورد نیز مانند محسن شکاری وکیل انتخابی نداشت و با اعترافات اجباری زیر شکنجه در دادگاه فرصت دفاع از خود نیافت. او متهم به قتل دو نیروی لباس شخصی بود و سرعت عمل در قصاص او این سوال را در افکار عمومی جامعه مطرح کرد که قاتل صدها معترض بی‌گناه و کودکانی که از سوی حکومت در سه ماه گذشته جان خود را از دست داده‌اند چه کسانی‌اند و کی قرار است محاکمه شوند؟ طبق اخبار منتشر شده در رسانه‌ها تاکنون از سوی محاکم دادگاه انقلاب اسلامی حکم اعدام برای 22 نفر از معترضان صادر شده و تعداد بیشتری با اتهام‌های محاربه و فساد فی‌الارض روبرو هستند. این مواردی است که حکومت اعلام رسمی کرده وگرنه قتل و اعدام در کردستان و بلوچستان و شهرستان‌ها امری جاری است.  این احکام عجولانه با روند دادرسی ناعادلانه و عدم رعایت حقوق اولیه متهمان همچون دسترسی آزادانه به وکیل مدافع انتخابی، برگزاری دادگاه به صورت علنی و حضور هیئت منصفه انجام شده و اعتراض گسترده گروه‌های مختلف اجتماعی را در بر داشته است. ما امضاکنندگان این بیانیه نیز مخالفت خود را با اعدام، این قتل سازمان‌یافته حکومتی، اعلام کرده و همراه با مردم آزادیخواه و برابری‌طلب ایران خواستار پایان هر چه سریع‌تر این روند شوم هستیم.

لازم است بار دیگر یادآوری کنیم حاکمیتی که شهامت گوش سپردن به صدای معترضان را ندارد، حاکمیتی که جرئت ندارد به مردم مجال ابراز عقیده و نظر بدهد، حاکمیتی که فقدان مشروعیت خویش را با توسل به تهدید و ارعاب و اعدام لاپوشانی می‌کند، خیلی زود نظاره‌گر فروریختن پایه‌های قدرت خویش خواهد بود.

 

امضاکنندگان:

هفده تشکل بازنشستگان خواستار این شدند که : اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را آزاد کنید

اسماعیل گرامی کارگر بازنشسته را آزاد کنید
 تیرماه سال ۹۹ بود که بازنشستگان در پی اعتراضات سال‌های گذشته، به شکل خودجوش تجمعی در مقابل سازمان تامین اجتماعی برگزار کردند و خواستار افزایش حقوق طبق تورم، بیمه کارآمد و درمان رایگان و... گردیدند. در تداوم این اعتراضات در همان سال یک مرحله از همسان سازی انجام شد و کمی به دریافتی‌ها افزوده شد، ولی افزایش قیمت کالاهای مصرفی و نرخ تورم باعث بی اثرشدن این افزایش حقوق بود. تجمعات تداوم یافت و اسماعیل گرامی هم به مانند دیگر بازنشستگان خواهان افزایش دستمزد طبق نرخ تورم و... بود. با گسترش اعتراضات و عدم پاسخگویی، مسئولین با این تصور که با بازداشت بازنشستگان و ایجاد فضای امنیتی مانع اعتراضات بازنشستگان شوند ! روز ۱۴ فروردین ۱۴۰۰ #اسماعیل_گرامی را بازداشت کردند.
اما بازنشستگان با تداوم اعتراضات و پیگیری مطالباتشان نشان
دادند که علیرغم تلاش مامورین امنیتی، پیگیر مطالباتشان هستند وخواهند بود.

 بعد از چند روز بازجویی و انفرادی این کارگر بازنشسته را مستقیم به زندان تهران بزرگ منتقل کردند و بعد از حدود سه ماه بازداشت در یک دادگاه چند دقیقه‌ای او را به ۶ سال زندان محکوم کردند که ۴ سال آن قابل اجرا می باشد .
حال بعد ازگذشت دوسال در خبرها آمده است:
"اساس تعیین دستمزد کارگر، نرخ تورم است و رشد ۵ برابری تورم با افزایش ۳ برابری دستمزد همخوانی ندارد" (مرتضی عزتی اقتصاددان) "کانال بازتاب"
برای بیان همین سخن و خواسته قانونی و واقعی #اسماعیل_گرامی باید ۴ سال از عمر خود را در زندان سپری کند! این کجای قانون و عدالت جا دارد.
آزادی گرامی حق مسلم و قانونی ایشان است. چرا که به مانند دیگر بازنشستگان برای پیگیری خواسته قانونی و به شکل مسالمت آمیز و بر طبق اصل ۲۷ قانون اساسی در تجمعات اعتراضی بازنشستگان شرکت کرده است.

ما بازنشستگان خواهان آزادی بی قید و شرط ایشان هستیم !

۱۴۰۱ آذر ۱۵, سه‌شنبه

نامه اعتراضی مهناز جوان خوشدل ؛ خطاب به سنای فرانسه!

متن نامه اعتراضی مهناز جوان خوشدل

 خواهرداغدار و دادخواه مصطفی جوان خوشدل،دانشجووزندانی سیاسی ترور شده در زندان  شاه  خطاب به سنای فرانسه:


خانمها و آقایان سناتور، نمایندگان سنای فرانسه، در شرایط کنونی ایران و در قرن بیست ویکم، جنایت‌های دیکتاتوری خامنه‌ای نباید جنایات دیکتاتوری شاه را  تطهیر کند!

خبر دیدار شما با فرح میلیاردر، بیوه دیکتاتور سابق مرا متحیر کرد!

آیا حاضرید با بیوه پینوشه هم دیدار کنید؟

جهت اطلاع،ابتدا ازهمدستی رضا شاه با هیتلر شروع می‌کنم، که وی باعث اشغال ایران توسط نیروهای متفقین و قحطی در ایران  شد.

فرح بیوه دیکتاتور سابق میلیاردر،باپول مردم ایران از ایران فرار کرده و هرگز نماینده مردم ایران نبوده و نیست.

جهت اطلاع شما دردورانی که فرح در کاخ سعدآباد بوده و نظاره‌گر جنایات شاه، برادر من مصطفی جوان خوشدل، دانشجوی رشته بازرگانی را در سی فروردین ۱۳۵۴ بهمراه هشت مبارز قهرمان دیگر بیژن جزنی و کاظم ذوالانوار، حسن ضیا ظریفی، عباس سورکی، عزیز سرمدی، محمد چوپانزاده، احمد جلیلی افشار، سعید کلانتری، را نیمه شب بر روی تپه های زندان مخوف اوین بردند و همه آنها را که در دادگاه‌های نظامی شاه محکومیت گرفته بودند، به رگبار مسلسل بستند. شکنجه گران شاه بعد از انقلاب ماجرای ترور این نُه زندانی سیاسی را به اطلاع عموم رساندند، که چگونه پرویز ثابتی جانشین رئیس ساواک، بدستور شاه (مشاور فعلی رضا پهلوی) دستور ترور آنها را صادر کرده بود. در آن دوران جهان از این ترور شوکه شد.

مامورین ساواک بدستور شاه به دختران زندانی تجاوز می‌کردند، فاطمه امینی زیر شکنجه ساواک شاه کشته شد و منیژه اشرف زاده کرمانی، زهرا آقانبی قلهکی و... تیرباران شدند.

رژیم کنونی با ملاهای وحشی، میوه بیش از پنجاه سال سلطنت پهلوی آخوند پرور می‌باشد.

اگر از وضعیت دیکتاتور ی شاه اطلاع ندارید، لااقل به اطلاعیه های عفو بین‌الملل در آن دوران در رابطه با نقض حقوق بشر مراجعه فرمایید.

هیچ آدمکشی در تاریخ محبوب هیچ ملتی نبوده ونخواهد بود.

شعارامروزمردم ايران:« مرگ برستمگرچه شاه باشه چه رهبر» است. پای این شعار مردمی، خونهای بسیاری از فرزندان مردم ایران ریخته شده است. یعنی شاه ستمگر مردم‌ را در زندان و کوچه و خیابان می‌کُشت. همان کاری که امروز خامنه ای انجام می‌دهد. 

جهت اطلاع خانمها واقایان  سناتور مجلس فرانسه;

در کودتای ننگین ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ چماقداران شاه، شعبان بی مُخ، خانه دکتر محمد مصدق نخست وزیر قانونی را به آتش کشیدند و او را در دادگاه نظامی به زندان و تبعید محکوم نمودند و سپس وزیر خارجه دکتر مصدق، دکتر حسین فاطمی را با تن تب دار بدستور شاه به دار کشیدند.

آیا نمی‌دانید که مردم ایران قربانی شیخ و شاه هستند؟

شما یک عذر خواهی تاریخی به مردم ایران بخاطر تجلیل از بیوه شاه دیکتاتور بدهکار هستید.

مهناز جوان خوشدل

پناهنده سیاسی

پاریس آذر ۱۴۰۱