۱۳۹۶ فروردین ۲, چهارشنبه

ویدا حاجبی هم از میان ما رفت !
امروز ۲۳ اسفند ماه ۱۳۹۵ حدود ساعت ۱۱ صبح ویدا حاجبی تبریزی یکی از شاخص ترین چهره های چپ ایران در بیمارستان پتیه سَلپتریر در سن ۸۱ سالگی دیده از جهان فروبست. او روز جمعه گذشته به دلیل سکته مغزی به بیمارستان منتقل شد و تا روز دوشنبه در کما بود. ویدا حاجبی سال گذشته تنها فرزندش رامین را در اثر سرطان از دست داد و این ضایعه دردناک اثر زیادی بر او گذاشت.

۱۳۹۵ بهمن ۱۸, دوشنبه

نگاهی به موقعیت مبارزاتی کارگران ایران پیرامون، دی ماه ۱۳۹۵ ، پیرامون وارسی حقوق های معوقه / بخش اول . از : امیرجواهری لنگرودی

یادداشت کارگری
نگاهی به موقعیت مبارزاتی کارگران ایران
پیرامون
دشواری عدم دریافت حقوق های معوقه
در فاصله دو هفته از اول تا پانزدهم دی ماه ۱۳۹۵

امیرجواهری لنگرودی
جمعه ۲۴ دی ۱۳۹۵ برابر با ۱۳ ژانويه ۲۰۱۷مرور روز شمار اعتراضات کارگری، از تاریخ اول(۱) تا پانزدهم (۱۵) دی ۱۳۹۵، در زمینه مسایل کارگری ، چند نکته مهم در دل مبارزه صنفی و طبقاتی جامعه کارگری ایران را بما نشان می دهد. در این مدت خبر های زیادی از اعتراضات کارگری منتشر شد که وسیعترین خبرها، مستقیما به اعتراضات کارگری در زمینه نپرداختن دستمزدها و به عبارتی حقوق های معوقه کارگران مربوط می باشد.
زیر گرفتن امنیت شغلی کارگران ، اخراج های گسترده ، حق بازنشستگی، بازگشت به کار، کاهش حقوق کارگران، مالباختگی، بلاتکلیفی شغلی و یک مورد هم عدم افزایش مزد، بیکاری های وسیع با تعطیلی محیط های کار، دشواری های موقعیت شغلی زنان، دشواری بیمه بیکاری مجموعه دلایل اعتراضات کارگری دوره اخیر بشمارمی رود. در همین مدت اخبار گسترده کارگری هم داشتیم که بیشترین مورد آن در باره دستمزدهای معوقه در واحدهای مختلف تولیدی بوده است .در واقع براساس روز شمار اعتراضات کارگری تنظیم شده - بین دو هفته اول دی ماه امسال- می توان گفت: دستمزدهای معوقه ، محور بیش از نود درصد مجموع اعتراضات کارگری دو هفته اول دی ماه ۹۵را تشکیل می دهد. در این باب لازم می نماید به دو نکته مهم نیز اشاره کنم.

نگاهی به موقعیت مبارزه کارگران ایران در نیمه دوم دی ماه ۱۳۹۵و وارسی حقوق های معوقه / بخش دوم از : امیر جواهری لنگرودی

یادداشت کارگری (بخش دوم) amirjavaheri@yahoo.com

 يكشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵ برابر با ۰۵ فوريه ۲۰۱۷
یادآوری
در یادداشت کارگری پیشین ام ، جمع بندی از روز شمار کارگری دو هفته نخست دی ماه ۱۳۹۵ ، تاریخ اول (۱) تاپانزدهم (۱۵) ماه را دنبال کردم . در آن نوشته (۱)* ، نشان دادم که از دل مجموعه مصائب و مشکلات و مطالبات پاسخ نگرفته کارگران یعنی اخراج های گسترده ، حق بازنشستگی، بازگشت به کار، کاهش حقوق کارگران، مالباختگی، بلاتکلیفی شغلی و عدم افزایش مزد ، بیکاری های وسیع با تعطیلی محیط های کار، دشواری های موقعیت شغلی زنان، دشواری بیمه بیکاری و زیر گرفتن امنیت شغلی کارگران، محور دستمزدهای معوقه در همه سطوح فعل و انفعالات جنبش کارگری کشور،  اصلی ترین مطالبه کارگران را پوشش می دهد.
در آن نوشته یاد آور گشتم : بخش بعدی ارزیابی ام به هفته سوم و چهارم دی ماه مربوط می گردد ، بعبارتی نشان دادم که ازدل بیش از صد خبرروزشمارکارگری ، دستمزدهای معوقه ، محور بیش از نود درصد مجموع اعتراضات کارگری دو هفته اول دی ماه ۹۵را تشکیل می دهد.  در بخش دوم این یادداشت برآنم که نیمه دوم دی ماه۹۵ ، یعنی شانزدهم تا سی ام این ماه را پی گیرم و ارزیابی ام را بیان دارم .
***
جمع بندی اخبار و گزارش های کارگری منتشر شده نیمه دوم دی ماه۹۵ تاییدی بر محورهای اصلی جمع بندی روزشمار اعتراضات کارگری دو هفته نخست دی ماه ۱۳۹۵ می باشند .
اولین و مهم ترین نکته ای که اخبار نیمه دوم دی ماه نشان می دهند، کانونی بودن اعتراضات کارگری همچنان برمحور دستمزدهای معوقه می باشند. چنانچه به مانند قبل،  موارد تکرار روزانه اعتراضات در یک واحد کارگری را نادیده بگیریم و مجموعه این دست از اعتراضات را یک مورد محاسبه کنیم، از مجموع یکصد و چهل (۱۴۰) خبراعتراض کارگری نیمه دوم دی ماه، نود وشش (۹۶) مورد مربوط به دستمزدهای معوقه می باشند. (۲)*
در این ارزیابی از مجموعه داده های خبری روزشمار کارگری نیمه دوم دی ماه۹۵ ، تماما مربوط به دستمزدهای معوقه نیست ، چرا که  در میان خبرها، موارد اعتراض به واگذاری واحدهای تولیدی چندی به بخش خصوصی و زیرسئوال رفتن امنیت شغلی کارگران، اعتراض به اخراج ازکار و بیکار شدن کارگران به خاطر رکود و وارد کردن جنس مشابه از خارج کشور، اعتراض به خاطر تبعیض در پرداخت مستمری بازنشستگی و افزایش حقوق ، مسئله خشکی و بحران آب، مال باختگان ، غیر از اخبار پرشمار حوادث حین کار، کارگران  محاسبه شده است .

۱۳۹۵ آبان ۳۰, یکشنبه

چهارمین نشست حضوری شورای همکاری های نیروهای چپ و کمونیست در شهر استهکلم ( سوئد) در تاریخ ۲۸ تا ۳۰ اکتبر۲۰۱۶گزارش از نشست چهارم شورای همکاری

 نیروهای چپ و کمونیست

استهکلم ( سوئد) اکتبر۲۰۱۶  

         
در تاریخ 28 تا 30 اکتبر نشست چهارم شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست برگزار شد . این نشست با سرود انترناسیونال ویک دقیقه سکوت به یاد جانفشانان راه آزادی وسوسیالیسم آغاز شد. نخست هیئت هماهنگی شورا گزارشی از چگونگی مبارزه ایدئولوژیک در پروسه تدارک ارائه کرد و از حاضرین خواست تا هیئت رئیسه نشست را انتخاب کنند. سپس  گروه تدارک نشست گزارشی از دعوتها و روال برگزاری وبرنامه روزانه ارائه کرد. هیئت رئیسه منتخب با قدردانی از زحمات رفقا برای دستور کار نشست که در دوره تدارک مطرح شده بود نظر خواهی کرد. دستور کارحول  مضمون و ساختار تعیین شد.

۱۳۹۵ مهر ۱۳, سه‌شنبه

مدیریت انجمن فرهنگی - اجتماعی اندیشه - گوتنبرگ ، در گذشت خسرو رحیمی مدیر رادیو سپهر را با تاثر و تالم یاد می کند!خسرو رحیمی از دنیایِ ما رفت.


خسرو رحیمی مدیرمسؤول و مُجریِ «رادیو سپهر»، کوشندۀ اجتماعی/ فرهنگی یکی از هم‌میهنانِ تبعیدیِ ما بود. سال‌ها، هر صبحِ پنج روزِ هفته، نه تنها ایرانیان و فارسی‌زبانانِ شهرِ گوتنبرگِ سوئد که بسیاری در شهرها و کشورهایِ دیگر، صدایِ گرمِ او را با آن لحنِ مهربانِ می‌شنیدند و با نام و کارِ او آشنا بودند.
ما دوستان خسرو رحیمی ـ که هر یک کم و بیش در برنامه‌هایِ گوناگون و مصاحبههایِ «رادیو سپهر» با وی همکاری داشتیم ـ فقدانِ او را شاید بیش از دیگرهم‌میهنان و هم‌زبانان احساس کنیم.
خسرو رحیمی ـ شاعر و دوستدار ادبیات ـ انسانی بود ایراندوست، آزادی‌خواه، مردم‌دار، کوشا و متعهد که با تمامِ توش و توانِ خود ـ حتا بهتر است گفته شود بسیار بیش از آن ـ شبانه‌روز، به کاری که دوست داشت می‌پرداخت. به عقاید و نظراتِ تمامِ هم‌میهنانِ تبعیدی و مهاجرش ـ از چپ تا راست ـ احترام می‌گذاشت و به همگان امکان می‌داد تا از طریقِ رسانه‌ای که در اختیار داشت، حرف‌هایشان را بیان کنند.

۱۳۹۵ خرداد ۶, پنجشنبه

لیست شماره یک : سرکوب ضدانسانی و وحشیانه بهائیان را قویا محکوم می نماییم !

سرکوب ضدانسانی و وحشیانه
 بهائیان
 و اعمال تبعیض و ستم علیه آن ها را محکوم می کنیم!

 ما نیروهای امضاء کننده این فراخوان (  افراد ؛ نهاد ها و تشکل ها و سازمان ها) ضمن محکوم کردن تبعیض های اعمال شده علیه بهائیان و دیگر اقلیت های مذهبی ایران اعلام می کنیم:
 جدائی کامل مذهب از دولت، از سیستم قضائی و از آموزش و پرورش، ممنوعیت هر گونه کمک دولتی به موسسات مذهبی و فعالیت های آن ها، الغاء مذهب رسمی، شخصی بودن اعتقاد به مذهب و آزادی همه افراد در داشتن و نداشتن مذهب، آزادی کامل تبلیغات مذهبی و ضد مذهبی، از جمله یکی از ملزومات اجتناب ناپذیر پایان دادن به تبعیض های مذهبی و برقراری حقوق برابر برای همه شهروندان صرفنظر از تعلقات ملی، مذهبی، جنسیتی و اعتقادات سیاسی آن ها می باشد.
ما همچنین خواهان آزادی فوری و بی قیدوشرط همه زندانیان بهائی و همه زندانیان سیاسی و عقیدتی هستیم. تبعیض های اعمال شده علیه بهائیان و همه اقلیت مذهبی ایران باید فورا و بی درنگ متوقف شود.
شما می توانید امضاء های خود را به آدرس زیر بفرستید 
amir_772@hotmail.com
gbgandishe@yahoo.com

۱۳۹۵ خرداد ۵, چهارشنبه

شکست عوامل رژیم اسلامی در گوتنبرگ (سوئد) با شعار مرکزی : «گوتنبرگ جای تو نیست / برو گم شو تروریست » شنبه و یکشنبه بیست و یکم و بیست و دوم مه 2016

فراخوان عام


ایرانیان و انسان های شریف !

"ستاد هماهنگی اعتراض ایرانیان به حضور جمهوری اسلامی در گوتنبرگ (سوئد)"
 متشکل از بخش وسیعی از جامعه ایرانی و فعالین گروهها ، احزاب ونهاد های فرهنگی و پناهجویان سیاسی همه شما را مخاطب قرارداده و اعلام می دارد :


برپایه خبر منتشر شده ، عوامل سفارتی رژیم جمهوری اسلامی ایران ، همچون سال های گذشته دزدانه و با چراغ خاموش در تدارک برگزاری نشستی دو روزه در شهر گوتنبرگ به تاریخ های شنبه و یکشنبه بیست و یکم و بیست و دوم مه ؛ با عنوان « خدمات کنسولی » می باشند .
اینانی که با ادعای پوشش سرویس رسانی به بخشی از ایرانیان متقاضی خدمات سفارتی ، هنوز که هنوزاست محل تجمع و دیدار با همان بخش از ایرانیان متقاضی خود را از ترس همین مردم و اپوزیسیون آن به افکار عمومی اعلام نداشته اند؛ چگونه می توانند در ادعای خود سالم وسرویس رسان باشند؟

ما برآنیم که سفارت جمهوری اسلامی وظیفه مند است که دردرون همان لانه تروریستی خویش در شهر استکهام با بهره گیری از دهها شیوه به شهروندان متقاضی ایرانی ،  سرویس ارائه دهد و این کار را باید ازشمال تا جنوب سوئد جزء وظایف کنسولی وخدمت رسانی به یکایک متقاضیان بشناسد . نه اینکه اینگونه با بسیج عوامل امنیتی و مواجب بگیر خود زمینه ساز تدارک شعبه دیگری از آن لانه ترور و جاسوسی را در شهر ما و دیگر شهر های سوئد فراهم آورد.