۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

امیرجواهری لنگرودی : به مناسبت هشتم مارس، روزجهانی زن : نگاه عمومی به وضعیت زنان کارگر درایران

به مناسبت هشتم  مارس، روز جهانی زن

نگاه عمومی به وضعیت زنان کارگر درایران

امیرجواهری لنگرودی
يكشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ برابر با ۰۴ مارس ۲۰۱۸


شبحی در آسمان ایران در حا ل چرخ زدن است . آنچه در ادامه خیزش بزرگ توده ای دی ماه ۱۳۹۶ یعنی ده روزی که ایران را لرزاند. در ادامه آن شبح پر آوازه " دختران خیابان انقلاب " تجلی خود را نمایاند و این بار این شبح از تهران آغاز شد و پس آنگاه به دور افتاده ترین نقاط کشور راه افتاده است. تجلی این ایستادگی با همه هزینه جانکاهی که تا حال از خود بجا گذاشت ، رودررویی با حجاب و برابری طلبی حقوق زنان با مردان در پهنه جامعه ما را ثمر بخش تر نمود . باید این حرکت جسورانه زنان و دخترکان جامعه ما را  واخواستی جدی و ستایش آمیز در ادامه مبارزه زنان درطول چند دهه اخیر و خاصه از فردای حاکمیت اسلامی به اینسو شناخت!

اکنون ۳۹ سال از ۱۷ اسفند ۵۷ می گذرد . روزی که زنان کشورمان ایران ؛ با شعار " نه روسری، نه توسری " ، " آزادی زن . نه شرقی ، نه غربی ؛ جهانیست " ، " ما انقلاب نکردیم ، تا به عقب برگردیم " به خیابان ریختند تا نزدیک شدن فاجعه را هشدار دهند. آنهم در شرایطی که تنها یک ماه از انقلاب بهمن۵۷ گذشته است .

به اعتبار هشت مارس ، روزجهانی زن بحث و گفتگو با 4 تن از فعالان زن انجمن پناهندگان ایرانی / گوتنبرگ


پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کند!س روز جهانی زنبه اعتبارهشتم مارس؛ روز جهانی زن


چای – گپ وگفتگو - سیاست


جمعه نهم مارس ۲۰۱۸ساعت ۶ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه


پاتوق کتاب اندیشه در دیدار حضوری

با  خانم ها: دورسا فارغ زاده- الهام اشرفخراسانی- 

غزال فارغ زاده- زیبا یوسفی نژآد

ازفعالان ؛ انجمن پناهندگان ایرانی / گوتنبرگ

در رابطه با موقعیت زنان و دختران در ایران و خواسته های آنان درمقابل رودررویی نظام با حقوق برابر زنان


زمان : جمعه نهم مارس ساعت شش تا نه شب    

   مکان :  کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس
ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه ؛
 مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!


۱۳۹۶ اسفند ۲, چهارشنبه

در پاتوق کتاب اندیشه ؛ به اعتبار هشتم (۸) مارس روز جهانی زن ، خانم ماریا یوسفزی پیرامون : مشکلات پناهندگی و مشکلات زنان


پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند

چای – گپ وگفتگو - سیاست

جمعه ۲۳فوریه ۲۰۱۸ساعت ۶ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
سلسله بحث و گفتگو در دیدار حضوری در پاتوق کتاب اندیشه
به اعتبار هشتم (۸) مارس روز جهانی زن


           جمعه شب۲۳ فوریه،پاتوق کتاب اندیشه با دعوت از :
خانم ماریا یوسفزی

فعال فرهنگی و اجتماعی از افغانستان
بحثی با عنوان : مشکلات پناهندگی و مشکلات زنان

زمان: جمعه بیست و سوم فوریه برابر چهارم اسفند از ساعت شش تا نه شب   

 مکان:  کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس
ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه
مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!


گزارش آکسیون اعتراضی گوتنبرگ / سوئد یکشنبه هیجدهم(۱۸) فوریه ۲۰۱۸،


گزارش آکسیون اعتراضی گوتنبرگ / سوئد
آزادیخواهان و انسان های شرافتمند !
با فراخوان " کمیته همبستگی با مبارزات مردم در ایران - گوتنبرگ (سوئد) ، روز یکشنبه هیجدهم(۱۸) فوریه ۲۰۱۸، آکسیون ایستاده ای درمیدان یوتاپلاتسن شهر گوتنبرگ در هوایی بغایت سرد و برفی با حضور جمعیت قابل توجهی از فعالان سیاسی ؛ اجتماعی و فرهنگی شهر در " ستایش دختران خیابان انقلاب ودر پشتیبانی از خیزش دی ماه ۱۳۹۶ مردم در ایران "  برگزار شد.


در آفیش این آکسیون اعتراضی آمده بود : « ایرانیان آزادیخواه و جانبدار مبارزات مردم ایران
در ایران مقاومت مردم به اشکال مختلف دنبال می گردد . مبارزه زنان با تجلی حرکت شکوفای دختران خیابان انقلاب که از ویدا موحد شروع شد و همچنان در سطح شهرهای مختلف کشور ادامه دارد .
ما فعالان کمیته همبستگی با مبارزات مردم درایران - گوتنبرگ (سوئد)
همه شما آزدیخواهان ایرانی ساکن گوتنبرگ و حومه را فرا می خوانیم تا در اقدامی مشترک برای آزادی همه دستگیر شده گان خیزش توده ای کشورو بویژه دستگیری دختران خیابان انقلاب و روشنگری در برابر افکار عمومی جامعه میزبان در کنار هم باشیم!»

فعالان گروهبندی های مختلف شهر به این فراخوان پاسخ دادند و در فضایی اعتراضی روز یکشنبه در کنار یکدیگر جای گرفتند.
باندرول ها و پلاکادرها و  دهها ی عکس و طرح فراهم آمده از دختران خیابان انقلاب  وهمچنین عکس های تحرکات کارگران و جنبش های اجتماعی ایران فراهم آمده ، بر گردن یکایک حاضرین جای گرفت.
ابتداء از جانب رفیق بنفشه به همه حاضرین در آکسیون اعتراضی خیرمقدم گفته شد.  شعارهای جمعی به فارسی و سوئدی داده شد و چندتن از نمایندگان شرکت کننده در آکسیون برای حاضرین به زبان سوئدی و فارسی به بیان نظر خود پرداختند.
قطعنامه آکسیون توسط آقای علی فیاض به نمایندگی ازکمیته خوانده شد . دیگر باره شعار سر داده شد . جمعی از زنان حاضر در آکسیون به همراه چند تن از رفقای مرد ، شال ها و روسری های رنگارنگ خود را به نشانه همبستگی با دختران خیابان انقلاب بر چوب کردند و در بالای سکوی میدان به نمایش گذاشتند . بار دیگر شعار های حرکت اعترا ضی سر داده شد و رفیق بنفشه بار دیگر قطعنامه را ادا کرد و ضمن سپاس از همگان پایان آکسیون اعتراضی را اعلام داشت .

قطعنامه 

کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – گوتنبرگ (یو ته بوری)


چهل سال حاکمیت، چهل سال جنایت

آزادی خواهان، سرنگونی طلبان و نیروهای عدالت خواه
نزدیک به چهار دهه از عمر حاکمیت ننگین رژیم جمهوری اسلامی می گذرد. طی این چهار دهه، مردم ایران شاهد فقر و تندگدستی،سرکوب، استبداد، زندان، شکنجه و اعدام شهروندان بوده اند. شهروندانی که به خاطر احقاق حقوق طبیعی و انسانی خویش؛ آزادی، برابری و عدالت، مورد تحقیر، سرکوب، زندان، شکنجه و کشتار قرار گرفته اند.
طی چهل سال حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، ما شاهد سرکوب دگراندیشان، روشنفکران، دانشجویان، کارگران، زنان، حاشیه نشینان، قومیت ها، و اقشار و طبقات محروم بوده و هستیم.
همچنین در ادامه خیزش میلیونی دی ماه امسال، ما شاهد شکل دیگری ار مبارزه زنان برای اعتراض به نظام آپارتاید جنسی و ضد زن هستیم؛ "دختران خیابان انقلاب". زنان و دخترانی که با عمل خود اعتراض به حجاب اجباری و آزادی پوشش را فریاد می زنند و تا کنون بیش از ۲۹ تن دستگیر و زندانی شده اند.
امروز، ما در اینجا گرد هم فرا آمده ایم تا در همه زمینه ها،در کنار مبارزات مردم ایران اعتراض خود را نسبت به این رژیم سرکوب گر اعلام داریم و در ستایش دختران خیابان انقلاب، و پشتیبانی از اقدام جسورانه آنان، خواستار آزادی همه دستگیر شدگان شده و سرنگونی محتوم رژیم را با صدای بلند فریاد کشیم.
در همین راستا خواست ها و مطالبات خود را به شرح زیر و همگام و همراه با مردم ایران اعلام می داریم:
۱ – آزادی تمامی دستگیر شدگان حرکت های اعتراضی اخیر
۲– آزادی تمامی دختران خیابان انقلاب
۳ – آزادی تمامی زندانیان کارگری، سیاسی، صنفی، عقیدتی و فعالین جنبش زنان
۴ – کشتار معترضین و فعالین حقوق بشری و محیط زیست را که به نام خودکشی اعمال می شود، به شدت محکوم می کنیم.
۵ – ما از جریانات مترقی و آزادی خواه، مجامع مدافع حقوق بشر، عفو بین الملل ودیگر سازمان های بشردوست می خواهیم که در حمایت و دفاع از حقوق مردم ایران، تمامی توان خود را به کار گیرند.
۶ – ما از دولت سوئد و نهادهای اجتماعی – سیاسی بشر دوست و احزاب مترقی می خواهیم تا نسبت به روابط با رژیم سرکوب گر جمهوری اسلامی تجدید نظر نموده و تمامی ابزارهای خود برای محکومیت این رژیم ضد بشری را به کار گیرند.
به امید سرنگونی هر چه زودتر رژیم جنایتکار جمهوری اسلامی

کمیته همبستگی با مبارزات مردم ایران – گوتنبرگ (یو ته بوری)
یکشنبه هیجدهم(۱۸) فوریه ۲۰۱۸


۱۳۹۶ بهمن ۲۶, پنجشنبه

پاتوق کتاب اندیشه : درسهای انقلاب بهمن ۵۷ و باید ها و نباید های انقلاب آتی با دعوت از رفیق یدی شیشوانی


پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند


چای – گپ وگفتگو - سیاست

جمعه ۱۶ فوریه ۲۰۱۸ساعت ۶ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
بحث و گفتگو در دیدار حضوری در پاتوق کتاب اندیشه

           جمعه شب۱۶ فوریه،پاتوق کتاب اندیشه با دعوت از رفیق یدی شیشوانی
         ازکادرهای بنیانگذار سازمان اتحاد فدائيان کمونيست
بحثی با عنوان : درسهای انقلاب بهمن ۵۷ و باید ها و نباید های انقلاب آتی !!   زمان : جمعه شانزدهم فوریه ، ساعت شش تا نه شب 
  مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس
ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!


۱۳۹۶ بهمن ۲۰, جمعه

درآستانه سالگرد انقلاب بهمن : ایران کشور بیکاران و نا امنی شغلی / امیرجواهری لنگرودی


درآستانه سالگرد انقلاب بهمن
ایران کشور بیکاران و نا امنی شغلی
و ضرورت سازماندهی مبارزات جاری طبقاتی درایران
امیر جواهری لنگرودی
جمعه ۲۰ بهمن ۱۳۹۶ برابر با ۰۹ فوريه ۲۰۱۸


خمینی : ما برای خربزه انقلاب نکردیم ! انقلاب ما ، انقلاب کار و مسکن نبود، انقلاب مادی نبود. ما برای مادیات نبوده که انقلاب کردیم . انقلاب ما یک انقلاب صد درصد عقیدتی الهام گرفته از اسلام و قرآن مقدس بود... مادامیکه مشکلات ، مسائل و نارضایی های موجود ذهن عزیزان ما را به خود مشغول کند ، همینطور خدا را شکر کنیم که اسلام حکومت دارد... یا اینکه هیچ عاقلی نمی‌تواند تصور کند که بگویند؛ ما خون هایمان را دادیم‏‎ ‎‏که خربزه ارزان بشود! ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان بشود. هیچ عاقلی جوانش‏‏را نمی‌دهد که خانۀ ارزان گیرش بیاید.همه سردمداران نظام اسلامی بر آنند :
مالکیت محترم است و امنیت شغلی برای همه محفوظ است و لذا پولدارشدن و سرمایه دار بودن ممنوعیت ندارد و باید سرمایه ها بکار گرفته شود. جدا از این، در نظام اسلامی ما ، حلال و حرامی هم وجود دارد که باید رعایت شود.
اموال مشروع مال هر کسی باشد ، محترم است و امنیت هم دارد اما اگر اموالی از طریق اختلاس، کلاهبرداری، غصب ، دزدی ، سوء استفاده ازمقام و سایر امور نامشروع بدست آمده باشد، از صاحبان شان گرفته  می شود و به نفع نظام مصادره می گردد . چنانچه این نگاه را در وضعیت جامعه تسریع بخشیم در می یابیم که در نظام اسلامی ، چاپیده شدن اکثریت جمعیت محروم توسط مشتی مال اندوز وسوداگر، دراستثمار شدن کارگران توسط سرمایه داران ممنوعیت ندارد. خمینی در همان اوایل قیام بهمن در جمع دانشجویان پیرو خط امام می گوید : « آن چیزی که برای ما ارزش دارد اسلام است. .. ما برای شکممان قیام نکردیم…  ما ازانزوا نمی‌ترسیم. استقبال هم می‌کنیم. اما ما منزوی نیستیم. شما خیال می‌کنید ما منزوی هستیم.» (۱) باز هم خمینی در جمع کارکنان پخش رادیو اینگونه افاضات می فرمایند : « من نمیتوانم تصور کنم، هیچ عاقلی نمیتواند تصور کند که بگویند ما خون هایمان را دادیم که خربزه ارزان بشود، ما جوانهایمان را دادیم که خانه ارزان بشود، این منطق باطلی است که شاید کسانی انداخته باشند، مغرض ها انداخته باشند، توی دهن های مردم که بگویند ما خون دادیم که مثلا کشاورزی مان چه بشود. آدم خودش را به کشتن نمیدهد که کشاورزی اش چه بشود.همه دیدید که تمام قشرها ، خانم ها ریختند توی خیابان ها ، جوان ها ریختند توی خیابان ها، در پشت بام ها در کوچه و برزن و همه جا، فریادشان این بود که اسلام میخواهیم، برای اسلام است که انسان میتواند جانش را بدهد، اولیاء ما هم برای اسلام جان دادند نه برای اقتصاد، اقتصاد قابل این نیست. آن هایی که دم از اقتصاد می زنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد میدانند از باب اینکه انسان را نمیدانند یعنی چه، خیال میکنند انسان یک حیوانی است که همان خورد و خوراک است. منتها خورد و خوراک این حیوان با حیوانات دیگر یک فرقی دارد. این چلوکباب میخورد، او کاه میخورد.اما هر دو حیوانند، اینهایی که زیربنای همه چیز را اقتصاد می دانند، اینها انسان را حیوان می دانند. حیوان هم همه چیزش  فدای اقتصادش است. زیر بنای همه چیزش، الاغ هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش است.» (۲) و از اینگونه تراوشات حول مباحث اقتصادی نقل قول های زیادی از او است که آخرینش آمده است : « ما برای خربزه، انقلاب نکردیم » !

۱۳۹۶ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

پاتوق کتاب اندیشه برگزار می کند : گفتگو با دکتر حسین یحیایی پیرامون : چرا دولت ترکیه امروز کانتون عفرین را مورد تهاجم نظامی قرار داده است؟


پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند


چای – گپ وگفتگو - سیاست


جمعه ۹ فوریه ۲۰۱۸ساعت ۶ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
بحث و گفتگو در دیدار حضوری در پاتوق کتاب اندیشه


           جمعه شب۹ فوریه،پاتوق کتاب اندیشه با دعوت ازدکتر حسین یحیایی بحثی با عنوان :
 چرا دولت ترکیه امروز کانتون عفرین را مورد تهاجم نظامی قرار داده است؟

 زمان: جمعه نه فوریه دوهزاروهیجده ساعت شش تا نه شب 
    مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس
ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!