۱۳۸۶ بهمن ۲۸, یکشنبه

گفت وشنود با : سروژ قازاریان از : فعالان سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)


مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف

بر گزار می کنند
سخنرانی- چای- گپ – سیاست
در پاتوق کتاب اندیشه
بهمن، ماه انقلاب
گفت وشنود با آقای سروژ قازاریان
از:فعالان سازمان کارگران انقلابی ایران(راه کارگر)
پیرامون:
انقلاب بهمن به شکست انجامید،

برای تحقق آزادی وبرابری و عدالت اجتماعی درایران، انقلابی دیگر لازم است یا رفرم پاسخگوست؟!
زمان: جمعه ۲۲ فوریه ۲۰۰۸ساعت ۳۰/ ۶تا ۳۰/ ۹شب
مکان برنامه : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ واقع در(kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan
تلفن تماس۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱
gbgandishe@yahoo.com
http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: