۱۳۸۶ اسفند ۱۰, جمعه

به اعتبار هشت مارس، روز جهانی زن ، صد سال بعد از هشت مارس • به اعتبارهشت مارس ، روزجهانی زن
  مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند
  سخنرانی- چای- گپ – سیاست
  در پاتوق کتاب اندیشه
  صد سال بعد ازهشت مارس
  میز گرد زنان پیرامون ؛ مباحث عمومی زنان ایران
  دیروز- امروز – فردای زن ایرانی

  زمان: یکشنبه ۹ مارس ۲۰۰۸ساعت۳ تا ۷ شب
  مکان برنامه : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
  اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan واقع در
  ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس
  gbgandishe@yahoo.com
  http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: