۱۳۸۷ فروردین ۱, پنجشنبه

بهاران بر شما خجسته باد! هر روزتان نوروز ، نوروزتان پیروز!
بهاران مردم آزاده ی ایران خجسته باد!
پاتوق کتاب اندیشه
gbgandishe@yahoo.comدرروزهای پایانی اسفند و در شب عیدی دلگشا ، در خیلی ازجاهای کشورما بنفشه های عجول سراسیمه می آیند و مژدگانی بهار می خواهند .
نوروز ما، عید بزرگ ایرانیان رمز و رازهای غریب و استعاره های تاریخی گوناگون و ژرف دارد. یکی از آن همه، نو شدن دل تا به مثابه بخشی از طبیعت نوشونده است. مردمان پیش از نوروز درمراسم شب چهارشنبه سوری آتش می افروزند و زمستان می شکنند و زردی رو را به سرخی آتش می سپارند. بهار را می سازند و با بنفشه ها در می آمیزند تا زیبایی را پاس دارند.
نوشدن روزگار و طبیعت، بدینسان نوسازی پیوند های انسانی است. زمستان را باید با کنار گذاشتن کدورت ها که می روند بر هم انباشته شوند، آغاز کرد و دیو جهل و ستم بر کنار نمود. اما ما مردمان باید شنوای حرف یکدیگرنیزباشیم . با هم شادکامی وشاد نوشی و شاد سازی کنیم . برای تحقق چنین شادمانی ، باید دست دردست هم، متحد شویم . جدا مانده گی های ناشی از رنجیدن را کنار بگذاریم . باید با اراده ای قوی و با چیرگی برخشم و نادانی فائق آییم . برای پایداری دوستی ها ازغروربکاییم.
با امیدی دل نواز به پیشواز بهار رویم . زندگی بدون اميد ممکن نيست و رفتن به پيشواز نورو روشنايی، رویش نو شدن تنها با سنبل و سمنو، سیر و سرکه، سبزه و سنجد و سکه که نمای هفت سین سال است با بهنگامی سعادت و سرافرازی، سالاری و سروری، ساما ن گیری و سازمان یابی و سلامت زندگی آدمیان به مثابه بهترین هفت سین سال تجلی می یابد.
دراین بهار دل نشین و در این نوروز، باید دست یاری به سوی ی همه یاران، چه دل شکستگان، چه زخم خورده گان ، چه دل چرکیان، چه دلپاکان، چه دلاویز ها، چه همه شمایان دراز کنیم . با اين که رژيم ضد انسانی جمهوری اسلامی تمامیت مردمان ايران زمین را با فقر و نداری همراه کرده است. با اين که نابسامانی و بيکاری بيداد می کند و هزینه سنگین زندگی کمر کسان را می شکند. سفره ها خالی و چشم ها ، چشم انتظاز دریافت عیدی و پاداشت و شادمانی نوروزی اند، مردم درآستانه سال غبار رُوبی می کنند و با دستان خالی به استقبال نوروز می روند. جنبش اجتماعی اعلام نشده ای در راه است که ما را از راه باز خوانی دو باره ی دوستی ها به سوی هم می خواند . بیایید دیده بوسی کنیم و راه بگشاییم . بهار خجسته که از راه می رسد،بر شمایان مبارک باد!هیچ نظری موجود نیست: