۱۳۸۷ فروردین ۱۳, سه‌شنبه

سیزده بدر و بدر کردن نحوست نکبت بار رژیم اسلامی دراین روز برشما خجسته باد!سيزده بدر؛ بدرقه نوروز و به دركردن نحوست این نظام و هرچه پليدي است بر شما مبارک باد.

به آب افكندن سیزده در صحرا و گره زدن سبزه‌ها با آرزوى برطرف شدن نحوست پليدي از جامعه و فرارسيدن بهاران پايدار رهايى و حاكميت مردمى در سال پیشروی برشمامبارک باد.‌
موكب بهار و نوروزى را كه دوازده روز با جشن و شادمانى گرامي اش داشتيم، در سيزدهمين روز ،به باغ و صحرا مي‌بريم و به زبان سمبليك و زيباى سپردن سبزه‌ها به جويبارها،‌آن را به دشت و صحرا، جنگلها و كوهها و رودها و گلها و پرندگان خوش‌الحان مي‌سپاريم.‌با عيد مقدمش را عزيز می داريم و در «سيزده به‌ در»‌شادمانه بدرقه‌اش مي‌كنيم. مي‌گويند تاريخچه و قدمت «سيزده به‌در»‌به عصر آتشكده‌ها و مهرپرستى در ايران باستان مي‌رسد و به همين خاطر نيز مراسم اين روز را در محلهاى تاريخى برگزار مي‌كردند.‌برخى گفته‌اند «سيزده به‌در»‌از جشنهاى قديمى ايرانى ريشه مي‌گيرد‌كه به آن «باد خوران»‌و «باد گيران»‌نيز مي‌گفته‌اند.‌رسم تاب بازى و تاب خوردن در آغوش طبيعت در اين روز را هم از نشانه‌هاى آن دانسته‌اند.‌دسته‌يى از تاريخ‌نگاران جشن سيزدهمين روز نوروز را در باورهاى دينى ايرانيان قديم جستجو مي‌كنند. به گمان آنها، قبل از سلسله ساسانى ، مردم به‌عنوان يك رسم دينى در اين روز به صحرا مي‌رفتند و سبزه‌ها را به آب مي‌سپردند.‌آنها معتقد بودند كه ارواح پاك، از طريق شعله‌هاى آتش وارد خانه‌هاى مردم مي‌شدند و با خودشان خير و بركت مي‌آوردند.‌پيشينيان ما، مقدم آنها را گرامى مي‌داشتند و سفره‌هاى خود را براى پذيرايى از اين ميهمان ناديدنى ، اما عزيز، رنگين مي‌كردند.‌روز سيزده فروردين كه... مردم براى بدرقه ،روانه دشت و صحرا مي‌شدند و آنها را براى صعود به آسمانها مشايعت مي‌كردند.‌
فراخوان شمارى از زندانيان سياسى و انجمنهاى دانشجويان و فارغ التحصيلان دانشگاههاى تهران شمارى از زندانيان سياسى با انتشار بيانيهيى مردم ايران را به برگزارى هرچه باشكوهتر مراسم سنتى سيزده بدر فراخواندند. در اين اطلاعيه آمده است: ما ازتمامى دانشجويان آزاديخواه دانشگاهها و جوانان وخانواده هاى شهدا و زندانيان سياسى ميخواهيم كه درحمايت از زندانيان سياسى به برگزارى هرچه باشكوهترمراسم ملى سيزده بدر روز 13فروردين درپارك ملت حضور بهم رسانند. سيزدهمين روز فروردين را امروزه ، مردم در تمامى شهرهاى ایران جشن مي‌گيرند,به دشت و صحرا و دامنه‌هاى اطراف شهرها و يا پاركهاى نزديك محل اقامت مي‌روند و اين روز را خوش و خرم مي‌دارند.

مرکز فرهنگی اندیشه
بهارانی شاد و خرم برای همه شما طلب می نمیاید .

هیچ نظری موجود نیست: