۱۳۸۷ فروردین ۳۰, جمعه

گفت وشنود با محمد وکیلی کارشناس امور اجتماعی پیرامون : بزهکاری اجتماعی در بین جوانان

مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند
سخنرانی- چای- گپ – سیاست
در پاتوق کتاب اندیشه
گفت وشنودباآقای:
محمد وکیلی( کارشناس اموراجتماعی )
پیرامون :بزهکاری اجتماعی دربین جوانان
زمان: جمعه۱۸ آپریل ۲۰۰۸ساعت ۷ تا ۱۰شب
مکان برنامه : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
واقع در (kungs gatan) اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱جنب خیابان Kungshöjdsgatan
تلفن تماس ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ ۰۷ gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: