۱۳۸۷ اردیبهشت ۱۸, چهارشنبه

دو برنامه اندیشه : دومین نشست با فرهنگ طاولی و نشست با دکتر فرشید فریدونی ، مهمانی از برلین پیرامون :نقدی بر فلسفه و تاریخ دولت اسلامی و دلایل شکست ..

مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند جمعه شب ها: سخنرانی- چای- گپ – سیاست دو برنامه ماه مه در پاتوق کتاب اندیشه
جمعه ۱۶ مه۲۰۰۸ نشستی با دکترفرشید فریدونی(مهمانی از برلین) باعنوان: نقدی بر فلسفه و تاریخ دولت اسلامی و دلایل شکست مردم سالاری دینی در ایران! جمعه ۹ مه۲۰۰۸ دومین نشست با:فرهنگ طاولی فعال فرهنگی واجتماعی با عنوان: دولت و جامعه مدنی

هیچ نظری موجود نیست: