۱۳۸۷ خرداد ۱۵, چهارشنبه

پیام بنیاد ارو پرس به نماینده گان انجمن های ایرانی - سوئد ، شرکت کننده در دوازدهمین کنگره اتحادیه سراسری ایرانیان سوئد- مالمو

۳۰ ـ ۵ ـ ۲۰۰۸ ۱۰ ـ ۳ ـ ۱۳۸۷ دوستان گرامی، هموندان و دست اندرکاران انجمن های ایرانی تباران سوئد! نمایندگان و سروران نهادهای مردمی و خود جوش ایرانی در دیگر کشورهای اروپایی! ما گردانندگان فدراسیون اروپرس بر خود می بالیم و خوشحالیم که امروز در میان شما می باشیم. از این که ما را به گرد همایی خویش پذیرفته اید، سپاسگزاریم. برگزاری دوازدهمین نشست همگانی یگان انجمن های سراسری سوئد را به شما و همه هموندانتان که در اینجا نیستند، شادباش گفته و درود می فرستیم. ما برای این نشست شما، پیروزی آرزو می کنیم و امیدواریم که دست آوردهای آن پربار باشد و به خوبی پایان یابد و از آن سربلند و کامروا بیرون بیائید. یگانگی و تلاش های شما، برای همه نهادها وانجمن های ایرانی در سراسر گیتی و بویژه در اروپا، الگو و سرمشق می باشد. باید از کارهای شما درس ها آموخت. آری شما نشان دادید که با اندیشه های گوناگون می توان با هم، در راستای برنامه هایی از پیش روشن شده، در یک نهاد و یا یک بنیاد فرهنگی، مردمی، ورزشی، کارگری، زیستگاهی، زنان، دانشجویان و یا ده ها زمینه دیگر، با یگانگی، کار گروهی کرد. امیدواریم که کوشش های شما و دیگر دوستان در سایر کشورهای اروپایی، در راه یکپارچگی و یگانگی ایرانیان دور از کشورمان، به بار نشیند و در آینده ای نزدیک به گردهمایی و یک نشست همگانی همه انجمن های پیشتاز ایرانیان در سراسر اروپا فراخوانده شویم و کنگره ای به گستردگی اروپا، با همدیگر برگزار کنیم. انور میر ستاری، منوچهر سالکی، گیل آوائی بنیاد اروپرس europerse@gmail.com

هیچ نظری موجود نیست: