۱۳۸۷ مهر ۲۵, پنجشنبه

گفتگو با فرهنگ طاولی پیرامون : دولت از نظر مارکس ومارکسیزم

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند هر جمعه ساعت ۷ بعد از ظهر محل دیدارشما وآشنایی با دوستان جدید ! چای و گفتگوی سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این هفته در ادامه مباحث پیشین ، دومین نشست با آقای فرهنگ طاولی فعال فرهنگی و اجتماعی پیرامون : دولت از نظر مارکس و مارکسیزم زمان: جمعه۱۷اکتبر ۲۰۰۸ساعت ۷ تا ۱۰شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan واقع در تماس تلفن : ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ 07 gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/ ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: