۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران تعداد کشته شدگان تهران به بیش از 19 نفر رسید بنابه گزارشات رسیده از تهران، تا به حال تعداد جانباختگان یورشها و درگیرهای انصارالله،گارد ویژه و ماورین وزارت اطلاعات با مردم تهران به بیش از 19 نفر رسیده است. در حال حاضر تعداد زیادی از زخمی شدگان که وضعیت بعضی از آنها حاد می باشد و در بیهوشی بسر می برند در بیمارستانهای مختلف تهران بستری هستند.در بیمارستان 1000 تختخوابی (خمینی) 4 نفر از زخمی شدگان در حالت کوما بسر می برند. از طرفی دیگر تعداد زیادی از دستگیر شد به بند سپاه زندان گوهردشت کرج و زندان کهریزک انتقال داده شدند. زندان کهریزک یکی از مخوفترین زندانهای ایران می باشد که در آن زندانیان علاوه به شکنجه های جسمی و روحی شدید،آنها را به طرق مختلف تحقیر می کنند.گزارشاتی که از زندان کهریزک می رسد رادان از جمله کسانی است که آخر هر هفته همراه با تعداد زیادی از افراد خود با هلی کوپتر به انجا می روند و زندانیان بی دفاع را مورد شکنجه های وحشیانه خود قرار میدهند تا به حال تعداد زیادی از زندانیان در آنجا در اثر شکنجه جان باختند. خانواده های دستگیر شدگان از وضعیت و شرایط عزیزانشان بی خبر هستند آنها با در دست دشتن عکسهای عزیزانشان به بیمارستانها مراجعه می کنند تا شاید از وضعیت عزیزانشان مطلع شوند. مراجعات آنها به ارکانهای مختلف این رژیم برای اطلاع یافتن از سلامتی عزیزانشان و محل بازداشت آنها تا به حال بی نتیجه بوده است

هیچ نظری موجود نیست: