۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

جمعه 26 ژوئن روز اقدام همبستگی جهانی با مبارزات کارگران درایران

به مناسب اکسیون جهانی در پشتیبانی از کارگران ایران محمود صالحی فدراسیون بین المللی اتحادیههای کارگری (ITUC)، آموزش و پرورش بین المللی (EL)، فدراسیون بین المللی کارگران حمل و نقل (ITF) و اتحادیه بین المللی غذا و انجمنهای کارگری متحد آن (IUF) روز 26 ژوئن، برابر با 5 تیر، را به عنوان "روز اکسیون جهانی در طلب عدالت برای کارگران ایران" تعیین کردهاند. این تشکلهای جهانی کارگری، که 170 میلیون کارگر در آنها عضویت دارند طی یک بیانیه از اعضا و هواداران خود خواستهاند که روز جمعه، 5 تیر ماه برابر با 26 ژوئن در سراسر دنیا در مقابل سفارتخانه و یا کنسولگریهای ایران گرد هم آیند و خواهان عدالت، حق تشکل، حق اعتصاب و سایر حقوق پایهئی برای کارگران ایران شوند. سازمان عفو بین الملل نیز از این کمپین دفاع کرده است. این کمپین در شرایطی فراخوان داده شده که بحران عمیق نظام سرمایهداری، کارگران جهان را بیش از گذشته به هم نزدیک کرده است. کارگران ایران به دلیل مبارزهی مستمر و پای فشاری بر حقوق خود، در چند سال اخیر جای خاصی در این ادغام جهانی به دست آورده است. ما در ایران در عین اینکه خواستار به رسمیت شناخته شدن و تامین حقوق کامل خود بوده و هستیم به ویژه روی حق ایجاد تشکل طبقاتی و خود ساخته و نیز آزادی کلیه کارگران زندانی تاکید داریم. در حال حاضر بحران اقتصادی و سیاسی حکومت سرمایهداران در ایران تعمیق شده، صفوف خودی و غیر خودی دچار انشقاق و کشمکش شده و دود این کشمکش به چشم مردم معترضی رفته است که به اشتباه جانب بخشی از عوامل سرمایه در مقابل بخش دیگر را گرفتهاند. دعوای کنونی بر سر چگونگی بقا و حفظ حکومت سرمایه داران است. در این شکی نیست که خواستهای مردم بسیار فراتر از اینهاست و در مواردی نیز به صورت شعار بیان شده است، اما فعلا این شعار و خواستها به مطالبات اصلی راهپیمائی و اعتراضات تبدیل نشده است. در عین حال ماموران سرمایهداری با سوءاستفاده از کشمکش جاری، صف اعتراضات مردم را مورد حمله قرار داده اند. در این حملات عدهئی از دانشجویان و مردم معترض جان باخته، تعداد بیشتری مصدوم شده و دهها نفر نیز به زندانها انداخته شدهاند. ما ضمن محکوم کردن این حملات غیر انسانی و توطئههای زبونانه تلاش خواهیم کرد با طرح خواستههای اساسی مردم نظیر آزادیهای سیاسی، تامین رفاه اجتماعی ، بیمه و بهداشت کارگران و مردم زحمتکش، مبارزات کنونی را از زیر رهبری افرادی خارج سازیم که خود عناصری ضد کارگرند. شایسته است که در 26 ژوئن تاکید شود که مطالبات کارگران ایران نباید تحت الشعاع کشمکشهای جناح های درون حاکمیت قرار گیرد. کارگران نباید به سیاهی لشکر جنگ و دعوای این جناح ها تبدیل شوند. کارگران ایران خواستهای خود در روز جهانی کارگر به صورت منسجم طی یک قطعنامه اعلام کردهاند. ترجمه و پخش وسیع آن در روز اکسیون میتواند هم طبقهئی های ما در کشورهای مختلف را با این خواستها آشنا کند. در میان این خواستها، همانطور که گفته شد داشتن حق تشکل و اعتصاب و آزادی زندانیان و فعالین کارگری جایگاه ویژه دارند. با تشکر از تشکلها و فدراسیونهای کارگری فراخوان دهندهی اکسیون و همهی شرکت کنندگان در آن. 2 تیر ماه 1388- 23 ژوئن 2009

هیچ نظری موجود نیست: