۱۳۸۸ تیر ۸, دوشنبه

مطالب رسیده به وبلاگ اندیشه ، دوشنبه 28 یونی 2009

بطرف بازار حتی هفته ای یکبار تظاهرات هم موجب تعطیلی دائمی بازار و توقف گردش خون در پیکر اقتصادی حکومت گردیده و اثرات جانبی مخربی خواهد داشت، همچنین افرادی و نهادهایی که بازار حمایت مالی آنها را بر عهده دارد و در راس آنها روحانیت، تحت فشار بازاریان اقدام به فشار بر حکومت از داخل نموده و باعث کوتاه آمدن و عقب نشینی تدریجی حکومت خواهند شد. تعطیلی بازار زمینه ساز بروز اعتصابات در سایر صنوف و ادارات خواهد بود. اعتصابات است که با اثرات عظیم سیاسی و اجتماعی و اقتصادی خود هر رژیمی را بزانو در می آورد. حکومت ابزار و سلاحی برای سرکوب اعتصابات ندارد. اعتصابات شکافها و اختلافات داخلی حکومت را تشدید کرده و باعث خواهد شد که جنبش سبز به فردایی روشن که ایران عزیزمان شب را سپری و روز فرحبخش شادکامی و کامیابی خود را شروع کرده است دست یابد از 2 شنبه هر روز از ساعت 9 صبح همگی در سراسر ایران به سمت بازار شهر دوستان خواهشمندیم اطلاع رسانی و همکاری نمائید اگر ممانعت کنند بازار تعطیل میشود اگر ممانعت نکنند چنان ازدحامی ایجاد میکنیم که باز هم بازار تعطیل میشود اگر تلفنها را هم از اول صبح قطع کنند بازهم کل فعالیتها در سراسر کشور مختل و بازار تعطیل میشود این روش آنقدر موثر است که دشمن شروع به تکذیب و شایعه پراکنی گسترده کرده و دست و پا خواهد زد پس هرگز گول نخورید چون این برنامه ادامه دارد به شایعات گوش نکنید و هرطور که میتوانید اطلاع رسانی کنید

هیچ نظری موجود نیست: