۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

گزارشی جدید از درگیری میدان بهارستان

گزارشی از اعتراضات مردم تهران در ميدان بهارستان اما فشار مردم بيشتر شد كه شروع به تيراندازى مستقيم به سمت مردم كردند كه شعار مى كشم مى كشم.. تقريبا از ساعت 12 ظهر امروز چهارشنبه 3 تير تمام مسير ها به سمت ميدان بهارستان بسته شدو هيچ خط مترويى در ايستكاه بهارستان توقف نمى كرد.بيشتر نيروهاى گارد ويژه و ضد شورش و حتى نيروى انتظامى دور تا دور مجلسى را با ماشين و موتور احاطه كرده بودند و به تمام مغازه هاى واقع در ميدان بهارستان و حتى مغازه هاى خيابانهاى فرعى منتهى به بهارستان دستور تعطيلى داده بودند و تهديد كرده بودند كه اگر مغازه ها را نبنديد آنها را به آتش مى كشيم . با وجود كنترل شديد تمامى مسيرهاى منتهى به ميدان بهارستان جمعيت زيادى خود را به آنجا رسانده بودند تا حدود ساعت 4:30 دقيقه مردم در سكوت در ميدان ايستاده بودند كه دائما نيروى انتظامى به آنها اخطار مى داد كه نايستند و حركت كنند تعدادى از مردم بازو بند مشكى بسته اند و عده كمى هم عكس ندا را در بالاى سر نگهداشته بودند افرادى كه عكس در دست داشتند مورد هجوم نيروهاى گارد و يا لباس شخصى قرار مى گرفتند تقريبا در ساعت 4:40 دقيقه تمام نيروهاى گارد و ضد شورش جمعيت واقع در ميدان را محاصره كردند و چند گاز اشك آور زدند تا مردم متفرق شوند كه صداى شعار مرگ بر ديكتاتور مردم و نترسيد نترسيد ما همه با هم هستيم مردم بلند شد مردمى كه از خيابان هاى اطراف مى خواستند وارد ميدان بشوند آماج حملات باتوم قرار مى گرفتند و عده اى هم دستگير مى كردند ودستگير شده ها را با ضربات باتوم به سمت ماشين ها مى بردند و در داخل ماشين هم با باتوم به جانشان مى افتادند. زمانى كه شدت فشار مردم اطراف ميدان كه مى خواستند وارد ميدان بشوند بيشتر شد چندين تير هوايى شليك كردند تا جمعيت را متفرق كنند.اما فشار مردم بيشتر شد كه شروع به تيراندازى مستقيم به سمت مردم كردند كه شعار مى كشم مى كشم آنكه برادرم كشت جمعيت بالا رفت نزديك به 1 ساعت در ميدان بهارستان و خيابان هاى اطراف ميدان ، صداى تيراندازى به گوش مى رسيد مردم هم با پرتاب آجر سعى مى كردند نيروهاى گارد را دور كنند.هر زمان گروهى از مردم در اثر فشارهاى نيروهاى گارد به خيابان هاى اطراف مى گريختند توسط موتور سوارها تعقيب مى شدند و با باتوم به جانشان مى افتند و درگيرى را به خيابان هاى اطراف ميدان بهارستان كشاندند.گفته مى شود تعدادی در اين درگيرى كشته و حدود 30 نفر دستگير و بالاى 50 نفر مجروح شده باشند. از ديروز نيروهاى بسيج و سپاه مستقر در سر تمام خيابان ها جلوى مردم به خصوص جوانان را مى گيرند و عكسها و فيلم هاى موجود در موبايل آنها را بررسى مى كنند .حتى جلو ماشين ها را هم مى گيرند و داخل ماشين ها را هم مى گردند. فعالين حقوق بشر ودمکراسی در ايران 3 تير 1388 برابر با 24 ژون 2009

هیچ نظری موجود نیست: