۱۳۸۸ خرداد ۲۹, جمعه

چند خبر جدید

حمايت سنديکای شرکت واحد و سازمان معلمان ايران از اعتراضات مردم خبرنامه اميرکبير سنديکای شرکت واحد: هرگونه سرکوب و تهديد نهاد های مدنی محکوم است در روزهاى اخير ما شاهد تلاش و حضور پرشور ميليونها زن، مرد، پير و جوان، اقليتهای ملی و مذهبی در ايران هستيم که از دولت ميخواهند که پايه ترين حقوق اوليه شان را به رسميت بشناسد يعنی بررسميت شناختن حق انتخاب آزاد، مسقل و بدون تقلب. حقی که در اکثر جوامع دنيا نه تنها به رسميت شناخته شده بلکه برای حفظ آن از هيچ کوششی فروگذاری نميشود. در بطن چنين اوضاعی ما شاهد تهديد، دستگيري، کشتن و سرکوب عريانی هستيم که بيم آن مي‌رود تا بر ابعادش افزوده شود و خون انسانهای بيگناهی ريخته شود که نتيجه آن اعتراضات بيشتر مردم است نه عقب نشينشان. جامعه ايران با يک بحران عميق سياسی و اقتصادی روبرو است، اعتراضات ميليونی که گاها� با سکوتی که سرشار از ناگفتنی ها است خود را نمايان کرده و به يک الگو تبديل شده است و هر روز بر دامنه و ابعاداش افزوده مي‌شود، که در اين ميان عکس العمل هر نهاد و فرد مسئولی را ميطلبد. سنديکای کارگران شرکت واحد در اطلاعيه ای که قبل از انتخابات رياست جمهوری در ارديبهشت ماه انتشار يافته بود نوشت که � در نبود آزادی احزاب ، بالطبع تشکل ما نيز از نهادی اجتماعی که حاميش باشد محروم است ، حال آنکه سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی دخالت گری و فعاليت سياسی را حق مسلم تک تک افراد جامعه دانسته و برآن است که کارگران سراسر ايران در صورت ارائه منشور کارگری کانديداهای رياست جمهوری و دادن تضمين عملی به شعارهای انتخاباتی در اين رابطه ، می توانند در انتخابات شرکت کنند يا نکنند.� اين موضوع که خواسته‌های اکثريت قريب به اتفاق جامعه ايران بسيار فراتر از خواسته‌های صنفی ميباشد برهمگان روشن است و ما هم در سالهای گذشته بر آن تأکيد کرديم که تا اصل آزادی تشکل و انتخاب بوجود نيايد صحبت از هر نوع آزادی اجتماعی و حقوق صنفی بيشتر شبيه طنز ميباشد تا واقعيت. براساس اين واقعيت سنديکای کارگران شرکت واحد خود را در کنار تمامی ايثارگرانی ميداند که برای ساختن نهاد مدنی آزاد و مستقل مبارزه ميکنند و هر نوع سرکوب و تهديد را محکوم ميکند. در راستای به رسميت شناختن حقوق صنفی و اجتماعی در ايران نهادهای کارگری جهانی پنجم تيرماه روز جهانی حمايت از کارگران زندانی و نهاد صنفی ايران اعلام شده است، ما از همه ميخواهيم که اين روز را فراتر از خواستهای صنفی بشمار بياورند و اين روز را تبديل کنيم به روز حقوق بشر انسانی در ايران و از همقطاران خود بخواهيم در اين روز در سراسر دنيا برای حقوق پايمال شده اکثر مردم ايران حرکت کنند. با آرزوی گسترش عدالت و آزادی سنديکای کارگران شرکت واحد خرداد ۱۳۸۸ دبيرکل سازمان معلمان ايران را آزاد کنيد اطلاعيه ی دوم سازمان معلمان ايران بيش از ٣ روز است که از دستگيری آقای علی رضا هاشمي، دبير کل سازمان معلمان ايران می گذرد . پليس امنيت تهران ايشان را در حالی که در مکانی بدون تجمع در حال صحبت با يکی از اعضای سازمان معلمان بوده است احتمالا با هدف برنامه ريزی برای براندازی نظام جمهوری اسلامی بازداشت کرده است ! مسئولان تصور می کنند با راه انداختن موج دستگيری ها و بازداشت ها و ايجاد فضای رعب و وحشت می توانند از زير بار پاسخگويی و مسئوليت شانه خالی کنند در حالی که نتيجه مستقيم اين اقدامات تثبيت و نهادينه کردن فضای همدلی و همبستگی بيشتر ميان مردم است. عقلانيت و منطق ايجاب می کند مسئولان صدای اعتراض و نارضايتی ها را بشنوند نه آن که بخواهند احتمالا با راه انداختن جنگ روانی ميان مردم اختلاف ايجادکرده و با مديريت زمان مردم را نسبت به خواسته ها و مطالباتشان دلسرد و مايوس کنند ! تنها راه برای برون رفت از اين وضعيت پذيرش خواست های نامزدها و احترام به نظر و رای مردم است . � سازمان معلمان ايران � ضمن اعتراض شديد به دستگيری دبير کل اين تشکل و ساير معلمان و فعالان تشکل ها و احزاب و نيز به منظور کاهش فضای التهاب خواهان آزادی همه اين دستگيرشدگان است . � سازمان معلمان ايران � ضمن حمايت مجدد از مواضع آقايان مير حسين موسوی و مهدی کروبی و کميته صيانت از آرا خواهان ابطال اين انتخابات و برگزاری يک انتخابات آزاد است. بيست و هفتم خرداد ۱٣٨٨ سازمان معلمان ايران کنايه ستاد کروبی به رهبر در متن دعوت مردم به راهپيمايى روز شنبه ستاد کروبی : راهپيمايی سرنوشت ساز روز شنبه ساعت 16 در معيت آقايان کروبي، موسوی و خاتمی از ميدان انقلاب به سمت آزادی انجام خواهد شد. از کليه حاميان اصلاحات و تغيير درخواست می شود حضوری کوبنده داشته باشند تا فريادشان اعتراضی باشد به تقلب و دروغ و پشتيبانی از آن در بالاترين سطوح نظام. باشد که سيل جمعيت لرزه بر اندام هر مسئولی بيندازد که رای مردم را به پشيزی نمی انگارد .29خرداد نامه امروزمهدى كروبى به شوراى نگهبان آنان كه در خيابان‌هاى تهران تجمع مي‌كنند عصاره ملتند حزب اعتماد ملی اعضاى محترم شوراى نگهبان قانون اساسى سلام عليكم شما فقها و حقوقدانان گرامى در جايگاهى قرار گرفته‌ايد كه برآمده از مجاهدت ملت شريف ايران و ابتكار رهبر فقيد انقلاب و اجتهاد علما و روشنفكران منتخب مردم در مجلس خبرگان قانون اساسى است. نمايندگان ملت در اين مجلس به شرحى كه در مشروح مذاكرات آن آمده است - و برخى از ايشان در قيد حيات و از مراجع تقليد هستند � از اين حيث نظارت بر انتخابات را به شوراى نگهبان واگذار كردند كه نگران تكرار تجربه دخالت دربار و ساواك در انتخابات در رژيم گذشته بودند و گمان مي‌كردند با امكان تكرار تجربه ديكتاتورى در نهاد رياست‌جمهورى بايد نظارت بر انتخابات را به جمعى از فقها و حقوقدانان مستقل و بي‌طرف واگذار شود تا به نام دموكراسي، ديكتاتورى به‌وجود نيايد. در سى سال گذشته هرگز اهميت اين نكته كليدى در تدوين و تفسير قانون اساسى تا اين حد مورد توجه قرار نگرفته بود كه امروز مورد توجه قرار گرفته است چراكه اكنون زمان انتخاب شوراى نگهبان است. متاسفانه به هر دليل انتخاباتى برگزار شده است كه در اثر كم‌دقتي‌ها و سوءاستفاده‌ها و باوجود فيلترهاى متعدد، اكثريت قاطعى از ملت ايران نسبت به نتيجه اعلام شده براى انتخابات معترض هستند و براى بطلان اين انتخابات ده‌ها دليل دارند كه برخى از اين ادله از حد سند و مدرك (كه توسط نامزدهاى سه‌گانه به شوراى نگهبان ارائه شده) گذشته و به حد شياع رسيده است. سوءاستفاده برگزاركنندگان انتخابات از موقعيت خود در دولت، دخل و تصرف در راى صندوق‌ها و وعده و وعيدهاى غيرقانونى و شبه‌قانوني، اتهام‌پراكنى و پرده‌درى تنها پرده‌هايى از اين اتهامات هستند كه تفصيل آنها در شكايت اينجانب به شوراى نگهبان آمده است. اگر شوراى نگهبان به سياق گذشته خود عمل كند كه به بهانه يك شام و ميهمانى و يا دادن چند قلم جنس از سوى يك نامزد راهيابى به مجلس در يك حوزه انتخابيه كوچك يا دخالت يك فرماندار، انتخابات را باطل اعلام مي‌كرد اكنون با اين وعده‌هاى بزرگ و سوءاستفاده‌هاى بزرگ‌تر و توزيع پول از سوى مقامات بزرگتر اگر شوراى نگهبان كارى كمتر از ابطال كند در حقيقت مرتكب اشتباه بزرگى شده است. قصد من تحت فشار قرار دادن شوراى نگهبان نيست. من به قانون عمل مي‌كنم و باوجود برخى باورها درباره عدم بي‌طرفى نهادهاى داوري‌كننده انتخابات هنوز اميدوارم شوراى نگهبان به وظيفه قانونى خود عمل كند و اين انتخابات را باطل اعلام كند. اعضاى محترم شوراى نگهبان اين نه خواست يك فرد كه خواست يك ملت است. كسانى كه در روزهاى گذشته در اجتماعات ميليونى در خيابان‌هاى تهران و برخى شهرستان‌ها حضور يافتند و با كمال نجابت و صداقت با سكوت فرياد خود را به گوش شما مي‌رسانند نه خس و خاشاك كه همان امت هميشه در صحنه هستند. چگونه است كه تا روز قبل از انتخابات به اين جمعيت افتخار مي‌شد و از اجتماع ملت به شور انتخاباتى ياد مي‌شد و اكنون يا به الفاظ زشت از آنان ياد مي‌شود يا به عوامل بيگانه نسبت داده مي‌شوند؟ حتما به ياد داريد كه محمدرضا پهلوى هم قيام مردم تبريز را در آستانه انقلاب اسلامى به توطئه بيگانگان نسبت مي‌داد و مي‌گفت اينان از خارج وارد ايران شده‌اند. حتما به خاطر داريد كه محمدرضا پهلوى مخالفانش يعنى ما و شما را ارتجاع سرخ و سياه مي‌ناميد و BBC را عامل انقلاب اسلامى ايران مي‌خواند. من به عنوان فردى كه از سال 1341 به عنوان يكى از ياران امام خمينى براى جمهوريت و اسلاميت و آزادى در راه انقلاب اسلامى زندان رفته‌ام و شكنجه شده‌ام هشدار مي‌دهم كه توهين به ملت آتش خشم آنان را شعله‌ور مي‌كند. آنان كه اين روزها در خيابان‌هاى تهران تجمع مي‌كنند اتفاقا عصاره ملتند و هيچ نيازى به نيروى خارجى ندارند و از اموال عمومى مانند اتوبوس‌هاى دولتى و تبليغات تلويزيونى هم براى تجمع بي‌بهره‌اند و هيچ حزب و گروهى هم توان گردآورى اين همه جمعيت را ندارد. اين مردم نه خواستار تغيير نظام هستند و نه اجازه هر نوع آشوبى را مي‌دهند. من خود در ميان جمعيت شاهد بودم چگونه نظم خودجوش اين ملت اجازه سر دادن هيچ شعارى را نمي‌داد و با خشونت‌طلبان مرزبندى داشت. اينان تنها يك خواسته دارند و آن ابطال انتخابات رياست‌جمهورى 22 خرداد 88 و برگزارى يك انتخابات سالم و آزاد بدون سوءاستفاده از امكانات دولتى است. اين انتخابات زير نظر همين نهادهاى فعلى برگزار خواهد شد و در آن هيچ چيزى جز يك رئيس‌جمهور تعيين نخواهد شد و معناى آن نيز هيچ چيزى جز تمكين نظام به راى ملت نخواهد بود. اعضاى محترم شوراى نگهبان شما مهمترين ظرفيت قانونى در اصلاح اين وضع هستيد كه مي‌توانيد با كمترين هزينه، خواست ملت را برآورده سازيد. مبادا با نااميدى ملت از شوراى نگهبان آن نگرانى تاريخى امام خمينى محقق شود كه فرموده بود: مبادا روزى ملت عليه شوراى نگهبان به خيابان‌ها بريزند. اعضاى محترم شوراى نگهبان متاسفانه تخلفات اين دولت در برگزارى انتخابات 22 خرداد 88 در اين روز نه‌تنها تمام نشد بلكه پس از آن با وجود جو التهاب و اعتراض در جامعه بر روى آتش خشم ملت نفت ريختند. مردم را خس و خاشاك خواندند، با چماق و قمه به اجتماعات مسالمت‌آميز و آرام آنان حمله كردند، با مهندسى آشوب‌ها آنها را به نام ملت نوشتند، به كوى دانشگاه حمله كردند، به شكل لباس‌شخصي‌ها وارد خانه‌هاى مردم شدند، اعتراض ملت به دولت را اعتراض به نظام خواندند و در پناه سانسور رسانه‌ها و محدوديت سايت‌ها و قطع موبايل‌ها و پيامك‌ها و ايجاد جو رعب و وحشت به بازداشت گسترده نخبگان و روشنفكران پرداختند تا جايى كه فردى كه نيازمند مراقبت‌هاى مستمر پزشكى است و جانش در خطر است را بازداشت كردند يا پيرمرد هفتادوچندساله‌اى را از بيمارستان به زندان بردند يا فرزند شهدا و جانبازان را بازداشت كردند و در ميدان آزادى هم افرادى را كشتند و هم با گرفتن زير تابوت اين شهدا از آن براى خاموشى ملت استفاده كردند و اين همه در حق ملتى است كه در تجمعات هفته گذشته خود با تكبير و صلوات و سكوت اعتراض خود را اعلام كرده‌اند. اگر شما بخواهيد به عدالت رفتار كنيد همين رفتارهاى هفته گذشته دولت خود در ابطال انتخابات مهمترين سند است. دولتى كه برپايه انتخابات مشروع به قدرت برسد به اين جو رعب و وحشت چه نيازى دارد؟ اعضاى محترم شوراى نگهبان با راى عادلانه درباره انتخابات و ابطال آن و برگزارى انتخابات مجدد اراده ملت را بپذيريد و بقاى نظام را تضمين كنيد كه اين به عدالت نزديك‌تر است. مهدى كروبى 29 خرداد 88

هیچ نظری موجود نیست: