۱۳۸۸ تیر ۳, چهارشنبه

خبر رسیده از : کانون روزنامه نگاران و نویسندگان برای آزادی

دیشب هم درمحلات تهران غوغا بود "الله اکبر" های شبانه بخشی از زندگی عادی مردم شده شب گذشته، شاید یکی از مضحک ترین شب ها را سیمای جمهوری اسلامی پشت سر گذاشت. ستاد کودتا، چند جوان را به تلویزیون آورد که بگویند به تحریک تلویزیون های امریکا و بی بی سی دست به اغتشاش زده اند. همزمان با همین نمایش مضحک، از هر گوشه شهر بانگ "الله اکبر" بلند شد. با هر محله ای که تماس گرفتیم، گفتند: غوغاست! شب ها آسمان تهران در تصرف مردم است و روزها، خیابان ها در اشغال نیروهای نظامی. در این میان خبرپراکنی های روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس که هر دو بولتن کودتا هستند و صدا و سیما که بانگ کودتا، برای خود چیزهائی را به هم می بافند و منتشر و پخش می کنند. چه کسی این حرف ها را می خواند و یا گوش می کند؟ هیچکس! حتی در درون خود کودتاچیان هم تشتت و چند دستگی آغاز شده است که در ماجرای اعلام نتیجه آراء توسط شورای نگهبان و مصاحبه خنده دار سخنگوی این شورا، روزگذشته کاملا مشهود بود. حتی در اخبار که پیرامون مراسم تحلیف احمدی نژاد در مجلس، خبرگزاری کودتا، یعنی خبرگزاری فارس منتشر کرد. آش نه به دار است و نه به بار، اما خاله "آلیا" کاسه کاسه پخش می کند! سیمای کودتا، دیشب تخم سه زرده کرد و گفت که کشتار مردم در روزهای اخیر کار مجاهدین و کروهک ها بوده است! مردم که خود به چشم خویش در خیابان ها و محلات دیده اند، اما چه کسی باور می کند که خود تهیه کنندگان این برنامه، انبوه فیلم و عکس و خبر را نخوانده و ندیده باشند و ندانند چه کسی کشت و چه کسی زد و چه کسی ویران کرد؟ شانه را می خواهند از زیر بار فاجعه ای که آفریده اند خالی کنند و این ناممکن است. آنچه در سراسر ایران جریان دارد، حمله به کوی دانشگاه نیست، ترور حجاریان نیست، قتل زنجیره ای نیست، قتل عام زندانیان نیست، قتل زهرا بنی یعقوب و زهرا کاظمی در بازداشتگاه نیست، قتل دکتر سامی نیست... بلکه مجموعه همه اینهاست که به یک فریاد ملی تبدیل شده، و این همان نکته ایست که ستاد کودتا هنوز نمی خواهد بپذیرد. از راس کار که رهبر باشد تا تبلیغاتچی اش که حسین شریعتمداری باشد. ما شب گذشته مستقیما با این مناطق، خیابان پاسداران، ظفر، تپه شمس آباد، خیابان رسالت، حوالی اشرفی اصفهانی، آیت الله کاشانی، خیابان مهران، پارک وی، الهیه و ولی عصر مستقیما تماس تلفنی گرفتیم تا مستند به گوش خودمان بنویسیم، دیشب نیز تهران یکپارچه فریاد "الله اکبر" بود! این تماس در فاصله ساعت 9 تا 10 و نیم ایران گرفته شد. در همین تماس ها به ما گفتند: اعتراض بخشی از زندگی عادی و روزانه ما شده و مردم براحتی خود را با آن تطبیق داده اند. یعنی درعین حال که کار و زندگی معمول خود را می کنند، شب ها حوالی ساعت 9 ، درست همان ساعاتی که سیمای جمهوری اسلامی با برنامه های مضحک خود جنگ روانی با مردم را شروع می کند، مردم به بام ها می روند و یکساعت تا یکساعت و نیم فریاد می زنند.

هیچ نظری موجود نیست: