۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

اطلاعیه بسیارمهم بازار تبریز

این خبر دقایقی پیش بروی برخی سایت های انترنتی قرار گرفت انالله واناالیه راجعون ملت شریف وتاریخ ساز آذربایجان”فرزندان غیورستارخان خیابانی ومجتهدشهید آیت الله العظمی شریعتمداری اکنون که جان ومال وناموس مسلمین پامال چکمه پوشان لبنان وفلسطین شده وزنان وکودکان برحق ایران درمقابل باتومها ومسلسلهای یک یهودی زاده بی نصب بنام احمدی نژادقتل عام میشوند با فتوای امروز آیت ..العظمی منتظری حجت برمردم آذربایجان نیز اتمام وبراساس مصالح ملیه وشرعیه به قیام طرفداران حق میپیوندیم وبنابر عرف صنوف امشب فضای آذربایجان را با الله اکبرشبانه معطر وروز پنجشنبه چهارتیرماه نیز درعزای ملی با اعتصاب وبستن بازار وکسب پرچمهای سیاه حسینی بر سر در مغازه ها می آویزیم /نصرمن الله وفتح قریب /بازاریان تبریز/.

هیچ نظری موجود نیست: