۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

نوال السعداوی خود را در کنار زنان و مردان ایرانی می بیند

پیام کوتاهی از نوال السعداوی نویسنده ی سرشناس عرب و فمینیست مصری از نوال السعداوی به زنان و مردان ایرانی که در خیابان ها تظاهرات می کنند این انقلاب مردم ایران است علیه دیکتاتورهای داخلی و خارجی و علیه استثمار، انقلابی علیه قدرت های محلی و جهانی، قدرت های سیاسی، اقتصادی و مذهبی. زنان و مردان ایرانی، پیر و جوان، علیه سرکوب، نابرابری، بی عدالتی و سلطه می رزمند. این صدای مردم ایران است. صدایی که به روشنی در سراسر دنیا طنین انداخته و شنیده می شود. هیچ قدرتی نمی تواند آنها را ازرسیدن به اهدافشان بازدارد. هیچ قدرتی نمی تواند خون آنها را پایمال کند. نوال السعداوی بیست و یک جون سی و یکم خرداد (ترجمه: نشریه آوای زن) From Nawal El Saadawi to Iranian men and women demonstrating in the the streets ( 21 june 2009 ) This is a revolution of the Iranian poeple against internal and external dictatorships and exploitation , against local and global powers , political , economic and religious powers . Iranian men and women , young and old , are fighting against oppression , inequality , injustices and domination . This is the voice of Iranian people . It is heard clearly all over the world . No power can stop them before they achieve their goals , No power can erase their blood . Nawal El Saadawi 21 June 2001

هیچ نظری موجود نیست: