۱۳۸۸ خرداد ۳۱, یکشنبه

تلفن های زندان اوین با دستور مسئولان قطع شد از ۷۲ ساعت قبل اکثر تلفنهای زندان اوین در بندها و سالن های مختلف به دستور مسئولان زندان قطع شده است. مسئولان زندان با قطع ۹۷ درصد تلفنهای زندان اوین (۲۵ تلفن از ۲۸ تلفن در هر سالن در بندهای عمومی - قطع کامل تلفن های بند ۲۴۰ - قطع کامل تلفن های بند ۲۰۹ - قطع کامل تلفن های بند ۲ الف سپاه و قطع کامل تلفن قرنطینه ها) تماس زندانیان با دنیای بیرون را عملا قطع نموده اند. هر چند مسئولان برای این عمل خود دلیل مشخصی ارائه نکرده اند اما مطلعان عنوان میدارند حجم بی سابقه شهروندان بازداشت شده و انتقال آنان به این زندان و تلاش برای جلوگیری از انتشار اخبار و وقایع درون زندان عمده دلیل این مسئله می باشد. خانواده بسیاری از زندانیان سیاسی و بازداشت شده های اخیر با یادآوری فجایع دهه ۶۰ در این زندان و عدم پاسخگویی مسئولان مربوطه در حال حاضر نسبت به بستگان بازداشت شده آنان، به شدت از این موضوع نگران شده اند. لازم به ذکر است این محدودیت در زندان رجایی شهر کرج نیز با درصد متفاوتی ایجاد شده است

هیچ نظری موجود نیست: