۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

هشدار

١٥ تیر ١٣٨٨ هشدار! نامه تعدادی از زندانیان سیاسی سابق به مجامع بین المللی از آغاز «کودتای انتخاباتی» ٢٢ خرداد تا به امروز هزاران نفر در تهران و شهرهای دیگر ایران بازداشت و یا به قهر ناپدید شده اند. تعداد بازداشتی ها چنان زیاد است که غیر از زندان های رسمی و بازداشتگاه های مخفی و موقتی تعدادی از آنها را در زیر زمین وزارت کشور و همچنین در کمپی در اطراف تهران جاداده اند. خانواده های بازداشت شدگان در بی خبری و نگرانی بسر می برند. بازداشتها و ناپدید کردن انسانها به قهر، توسط سپاه پاسداران، نیروهای بسیج و زیر نظر وزارت اطلاعات و شبکه مخوف دادستانی ٢٠٩ زندان اوین، که به وزارت اطلاعات وصل است، صورت می گیرد. گزارشها حاکی است که شکنجه در زندانها برای گرفتن اطلاعات و وادار ساختن زندانی به اعترافهای دیکته شده و پروژه اعتراف گیری گسترش یافته است. سانسور کامل رسانه‌ای مانع از انتشار همه ی فجایع است. وزارت اطلاعات و دستگاه قضائی جمهوری اسلامی با اعترافات اجباری و ایجاد سناریوهائی از پیش تعیین شده، قصد دارند مسئولیت جنایتهای نیروهای انتظامی- امنیتی و لباس شخصی ها در خیابانها و نیز حمله به کوی دانشگاه تهران و شیراز در صبحگاه ٢٤ خرداد و ضرب و شتم و قتل دانشجویان را به بازداشت شدگان اخیر نسبت دهند. بیم آن می رود که این شیوه های رسوا ضمن ایجاد رعب و وحشت در بین مردم به اعدامهای سیاسی و سرکوب خشن در جامعه بیانجامد. خطر اعدامهای سیاسی جدی است. زخم فجایعی که در دهه ٦٠ در زندانهای ایران رخ داد، هنوز بر جامعه سنگینی می کند. ما، زندانیان سیاسی سابق عمیقا نگران تکرار آن فجایع هستیم. ما بر پایه تجربه های تلخ مان می دانیم که شکنجه و اعدام چه اثرات ویرانگری به لحاظ جسمی و روانی بر شکنجه شدگان، خانواده هاشان و همچنین بر کل جامعه به جا می گذارد. ما شاهد شکنجه های وحشتناکی بودیم که بازجویان و شکنجه گران برای وادار ساختن زندانیان به توبه و انکار عقایدشان و همچنین مجبور کردن آنها به اعترافات ساختگی بکار می بردند. ما ضمن هشدار به محافل دفاع از حقوق انسانی و ابراز نگرانی نسبت به خطر جانی بازداشت شد‌گان خواهان آن هستیم که کلیه زندانیان سیاسی در ایران بی قید و شرط آزاد شوند و شکنجه و اعدام لغو گردد. درخواست ما به ویژه متوجه نهادهای حقوق بشر بین المللی و سازمان ملل است که با امکانات و اختیارات خود مانع جنایتهائی گردند که هم اکنون در زندانهای ایران در حال وقوع است. ما همصدا با دیگران ازآقای بان کی مون، دبیرکل سازمان ملل می خواهیم که تا دیر نشده نماینده ویژه ای برای بازدید از زندانها به ایران اعزام دارد. رونوشت به: - آقای بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد - شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد - سازمان عفو بین الملل - دیده بان حقوق بشر - فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر - کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران ١- مرحمت آزادی ٬ ٢- آزاده آگاه٬ ٣- محمدرضا آشوغ٬ ٤- شكوفه ابراهیم زاده٬ ۵- وحیده ابوکاظمی٬ ٦- غلامرضا اردبیل٬ ٧- سودابه اردوان٬ ٨- مژده ارسی٬ ٩- زری اسپرم٬ ١٠- محمدرضا اسکندری٬ ١١- جهانگیر اسماعیل پور٬ ١٢- مهدی اصلانی٬ ١٣- حسین افشار٬ ١٤- مرجان افتخاری٬ ١۵- غلامحسین اكبرپور٬ ١٦- مریم امانی٬ ١٧- مهرداد امیری٬ ١٨- هادی امینیان٬ ١٩- گیتی ایرانپور٬ ٢٠- همایون ایوانی٬ ٢١- مهری باجول٬ ٢٢- منیره برادران٬ ٢٣- کتایون بقائی٬ ٢٤- سهیلا بهادری٬ ٢۵- سوسن بهادری٬ ٢٦- همنشین بهار٬ ٢٧- حسین بهبودی پشته٬ ٢٨- پانته آ بهرامی٬ ٢٩- جعفر بهکیش٬ ٣٠- شهرنوش پارسی پور٬ ٣١- علی تمدن٬ ٣٢- میترا تهامی٬ ٣٣- فریبا ثابت٬ ٣٤- سودابه جزنی٬ ٣۵- وحید جعفری٬ ٣٦- شهین چیت ساز٬ ٣٧- فاطمه حاج نجفی٬ ٣٨- بیژن حیدریان٬ ٣٩- ناصر خندابی ٬ ٤٠- طاهره خرمی٬ ٤١- محمود خلیلی٬ ٤٢- سعیده دانشمند٬ ٤٣- مهناز ده بزرگی٬ ٤٤- منوچهر راستا٬ ٤۵- آناهیتا رحمانی زاده٬ ٤٦- یعقوب رشت٬ ٤٧- ایراندخت رضازاده٬ ٤٨- رضا رضوانی٬ ٤٩- علی رضوی٬ ۵٠- فاطمه (مهری) دادگر٬ ۵١- رضا رئیس دانا٬ ۵٢- مسعود رئوف٬ ۵٣- فرزانه زلفی٬ ۵٤- ثریا زنگباری٬ ۵۵- پیروز زورچنگ٬ ۵٦- رضا ساکی٬ ۵٧- شکوفه سخی٬ ۵٨- حسن سرفراز٬ ۵٩- سعید سلطانپور٬ ٦٠- شهلا سلطانی٬ ٦١- قاسم سلیمانپور٬ ٢٦- بهروز سورن٬ ٦٣- عزیزه شاهمرادی٬ ٦٤- سعید شجاعی٬ ٦۵- عبدی شریفی٬ ٦٦- شهاب شکوهی٬ ٦٧- زهره شیشه٬ ٦٨- بانو صابری٬ ٦٩- رویا صادقی٬ ٧٠- رحمان عریان آبکناری٬ ٧١- سعدالله علیزاده٬ ٧٢- ثریا علی محمدی٬ ٧٣- محمد علی ملکی٬ ٧٤- عصمت طالبی٬ ٧۵- شهلا طالبی٬ ٧٦- ستاره عباسی٬ ٧٧- فیروزه غفاری٬ ٧٨- علی غفوری٬ ٧٩- رحمت غلامی٬ ٨٠- رضا فانی یزدی٬ ٨١- زهرا فرحزادی٬ ٨٢- مهری فرزان٬ ٨٣- حسین فردوسی٬ ٨٤- نادر فرشادپور٬ ٨۵- مهناز قزلو٬ ٨٦- شهره قنبری٬ ٨٧- شیرین قنبری٬ ٨٨- فرخ قهرمانی٬ ٨٩- فریبا کاویانی٬ ٩٠- تهمینه گشتاسبی٬ ٩١- آذر گلی آبکناری٬ ٩٢- عفت ماهباز٬ ٩٣- محبوبه مجتهد٬ ٩٤- بهمن محمدی٬ ٩۵- سیاوش محمودی٬ ٩٦- ثریا مرادی٬ ٩٧- پروین مردوخ٬ ٩٨- سیمین مردوک٬ ٩٩- مهری معمارحسینی٬ ١٠٠- محمود معمارنژاد٬ ١٠١- رضوان مقدم٬ ١٠٢- مهرانگیز(مهیار) مکی٬ ١٠٣- ایرج مصداقی٬ ١٠٤- احمد موسوی٬ ١٠۵- اکرم موسوی٬ ١٠٦-زنبق موسوی٬ ١٠٧- شهلا مولوی٬ ١٠٨- سوسن مهر٬ ١٠٩- علی مهرسای٬ ١١٠- مجید میرزائی٬ ١١١- احمد نجارها٬ ١١٢- محمود نمینی٬ ١١٣- مریم نوری٬ ١١٤- محمد یزدانی٬ ١١۵- جعفر یعقوبی٬ ١١٦- غلامرضا یعقوبی از داخل ایران هم تعدادی از زندانیان سیاسی سابق خواسته اند که نامه را امضا کنند. ما به دلیل حفظ امنیت آنها با پوزش از انتشار علنی نامشان خودداری می کنیم. آدرس تماس: schahlasultany@ymail.com

هیچ نظری موجود نیست: