۱۳۸۸ تیر ۱۲, جمعه

نامه دریافتی به ایمیل وبلاگ اندیشه

فائزه هاشمي : سر شمارش آرا و تجميع آرا همه ناظران را بيرون کردند اگر رهبرمنافع بسيجيها را حفظ نکند نگهش نمي دارند دوشنبه ۸ تیرماه ۱۳۸۸ - فايل صوتي صحبت هاي تند فائزه هاشمي در حاشيه مراسم ديروز در مسجد قبا:سر شمارش آرا و تجميع آرا همه ناظران را بيرون کردند. توي هيات هاي اجرايي راهشان ندادند. بخش عمده اي از کارت ناظران را ندادند. گفتند بياييد سر صندوق ها بگيريد. اين ها همه خلافه.من چند نفر رو معرفي کردم براي اين صندوق. فرستادنشون اون ور شهر.کلي سيستم رو به هم ريختن به خاطر اينکه افراد نتونند برن. سيستم ناظرهاي انتخابات بر مبناي پيامک ها بود که قطع کردند. الان صندوق ها پر از اسم احمدي نژاده.اگه صندوق ها را بازشماري کنند چيزي گير کسي نمي آد. چون پر کردند.سندسازيشون کامله.مطلب بعدي تعرفه هاست. از 12 به بعد به خيلي از شهرستان ها تعرفه نمي رساندند. 10 شب صندوق ها را بستند. در حالي که صف هاي طولاني بود پشت صندوق ها.بعد سايت هاي خبري و پيامک ها را بستن.اطلاع رساني ستادها را مختل کردند. اگه تقلب نبوده اين کارها براي چي شده. چون پايه انتخابات مخدوشه کسي نمي گه بريد آرا رو بازشماري کنيد. 57 ميليون تعرفه چاپ شده.17 ميليون بيش از راي دهنده ها. اينها پر کردن توي صندوقهاست. صندوق ها کامله.ناظران شورا گزارش ندارن. چون بيرونشان کردند. سندي نيست که برمبناي اون … خامنه اي احمدي نژاد رو مي خواد. تنها دوره اي که خامنه اي رهبر بوده الانه. رهبري البته گفت کسي براي من مثل هاشمي نمي شود. ولي اگر تاريخ را نگاه کنيد رهبري در زمان رياست جمهوري نخست وزيرش از سوي آقاي خميني تحميلي بود. زماني که هاشمي رييس جمهور شد، او رييس جمهور آقا نبود. خاتمي هم همين طور.تنها دوره اي که رهبر واقعيست الانه. دوم حاميان آقا انصار حزب الله و پاسدارها و اين ها هستند که اونها هم منافعشان در همين کارهاي احمدي نژاده. بنابراين آقا بايد منافع بسيجي ها رو حفظ کنه. اگر نکنه نگهش نمي دارند. در واقع آقا داره به خاطر خودش اين کار رو مي کنه. مردم خودمون هم مقصرند. ما يه دموکراسي نيم بند داريم. من يه دوره مي شم نفر اول تهران.يه دوره راي نمي ارم. ما قهرمان ساز و اسطوره کش هستيم. مشکل روانشناسي جامعه خودمون هم هست. اگر سيستم داشتيم. ثبات داشتيم. اين دموکراسي معني واقعي پيدا مي کرد اينطور نمي شد. يکي از مشکلات اساسي مربوط به خاتمي بود. او کاره اي نبود. عامل اصلي اين ديکتاتوري ها را خاتمي مي دونم. در 18 تير او مسير را به سمت تندي برد که همه چهره ها را لو داد و رو کرد. دست همه اصلاح طلب ها رو شد و رسيد به 18 تير. آقاي خامنه اي ديد اگر نجنبه مثل زمان شاه رفته. از اونجا ديکتاتوري ها شروع شد. از انتخابات بعدي ديگه اصلاح طلب ها قدرت نگرفتند

هیچ نظری موجود نیست: