۱۳۸۸ مرداد ۸, پنجشنبه

مطلبی افشاء گر رسیده به ایمیل وبلاگ اندیشه

كشف يك كارگاه بزرگ بازداشتي
بنا بر اطلاع رسيده ماموران وزارت اطلاعات يك مكان امن نگهداري بازداشتيهاي اخير را واقع در شهرك ورد آورد كشف ميكنند . محل فوق يك كارگاه بزرگ بوده كه افراد بازداشت شده را با كانتينتر به داخل آورده ودر آن تخليه كرده اند ماموران وزارت اطلاعات با يورش به اين محل باماموران اطلاعات سپاه درگير شده كه منجر به تبادل آتش بين نيروهاي مذكورشده كه در نتيجه آن دو نفر از طرفين زخمي ميشود ، بنا بر گواهي دو نفر ازماموران اطلاعاتي قريب 40 نفر زنداني زن و مرد در اين بازداشتگاه از 30خرداد ماه در شرايط اسفناكي نگهداري ميشده اند ، گفته ميشود كه كليه زنداني هاي فوق به زندان اوين منتقل شده و زندانبانان بازداشت شده اندولي با پادرمياني اطلاعات رهبري اين افراد آزاد شده اند گفته ميشود درتنشهاي اخير مابين محسني اژه اي و احمدي نژاد اين قبيل درگيري درساختارهاي اطلاعاتي به شكل فزاينده اي بيشتر شده است .
لازم به ذكر است كه اين خبر را منابع رسمي تاييد نكرده اند

هیچ نظری موجود نیست: