۱۳۸۸ تیر ۱۳, شنبه

خبر رسیده به ایمیل وبلاگ اندیشه

اين خبر را در چند جا خواندم. ظاهرا يکی از دلایل خبیث خواندن انگلستان از سوی رهبر، همین دلیل است که در زیر امده است اگرچه تایید آن امکانپذير نیست. حساب بانکی مجتبی خامنه ای(فرزند علی خامنه ای) با 1 میلیارد و 600 میلیون دلار در انگلستان مسدود شد این اطلاع جهت انتشار دراختیار پیک نت قرار گرفته: دولت انگلستان حساب بانکی‌ "مجتبی خامنه‌ای" پسر علی خامنه ای را در یکی‌ از بانک‌های لندن به مبلغ ۱ میلیارد و ششصد میلیون دلار مسدود کرد. با آنکه دولت انگلیس از مدت ها پیش اطلاع داشت که این حساب بانکی متعلق به کیست اما بهانه ای قانونی برای کنترل آن نداشت، که با فاش شدن نقش وی در کودتای اخیر، این مجوز پیدا شد. گفته می شود حساب های مشابهی در آلمان به مبلغ ۸۰۰ میلیون دلار به نام مجتبی‌ تهرانی‌ و ۷۴۰ میلیون دلار به نام فردی به اسم شجونی وجود دارد که در صورت اثبات نقش دارندگان این حساب ها در کودتای اخیر، این حساب ها نیز می تواند تا رسیدگی به آنها و مشخص شدن ارتباط دارندگان آنها با کودتای اخیر در ایران مسدود شود. مجتبی تهرانی می تواند "آقا تهرانی" رئیس مداحان طرفدار احمدی نژاد باشد که نقش مهمی در تمام حوادث 4 سال گذشته و در بسیج حزب پادگانی و حوادث 10 روز گذشته در شهرهای ایران علیه مردم و کشتار آنها داشته است. شیخ شجونی نیز از اعضای رهبری حزب موتلفه اسلامی و از جمله دست اندرکاران هدایت تیم های چماق بدست در روزهای اخیر است. تا آنجا که ما اطلاع داریم، جمع پول هائی که افرادی مشابه افراد یاد شده در بانک های اروپائی دارند نزدیک به 10 میلیارد دلار است، که عمدتا پولی است که رانت های نفتی و دریافت حق کمیسیون در قراردادهای نفتی جمع شده است

هیچ نظری موجود نیست: