۱۳۸۸ تیر ۱۶, سه‌شنبه

مطلب رسیده به ایمیل وبلاگ اندیشه

دو نكته و يك پيشنهاد:

1) يكي از چالش‌هاي مهم هر دو طرف منازعه در انتخابات اخير، به ميدان آوردن و مصادره به مطلوبِ اكثريت خاموش جامعه بود. اصلاح طلبان گمان مي‌كردند با به صحنه كشاندن اين اكثريت از يكطرف امكان تقلب را از طرفداران دولت سلب مي‌كنند وبا به سبد خود ريختن آراء آنها پيروز ميدان خواهند بود غافل از اينكه طرف مقابل هم نقشه داشت و مي‌خواست راي اكثريت خاموش را به حساب خود واريز كند. هردو طرف به نيكي مي‌دانند اين اكثريت هوادار واقعي و بلند مدت هيچكدام از طرفين نيست. چون براي اين جمعيت خاموش امكان عبور كانديداي مطلوبشان از فيلتر شوراي نگهبان هيچوقت فراهم نبوده است و چه در انتخابات فعلي و چه در گذشته براي برهم زدن موازنه قوا بين حريفان مورد استفاده و اغلب سوء استفاده قرار گرفته است. حال بر ماست بارديگر با همكاري اين اكثريت خاموش پس از انتخابات دوباره موازنه قوا را برهم زنيم.

2) با خالي شدن اطرافيان كروبي و موسوي از يكطرف و معذورات قابل درك هردو در شرايط فعلي، اتخاذ شيوه‌هاي بديع و خلاق براي در صحنه ماندن معترضين بيش از پيش مهم و تعيين كننده است. بايد درك كرد كه با روشهاي سابق امكان تحقق حركتهايي چون تشكيل زنجيره‌ انساني در قبل از راي‌گيري و يا راهپيمايي‌ سكوت 24 خرداد وجود ندارد اين حركتها متعلق به شرايط استثنايي بودند كه امكان تكرار ندارد. شرايط عوض شده است حال نه نيروهاي سركوب مجال شكل‌گيري و اجرا مي‌دهند و نه به دليل بالا رفتن هزينه‌ حضور درچنين تجمعاتي اكثريت مردم حاضر به پرداخت آن هستند. پس بيخودي اصرار به اشكال قبلي نداشته باشيم و به تاكتيكهايي فكر كنيم كه هم فراگير باشد و هم هزينه آن پايين تر. تاكتيكهايي كه به قول ميرحسين موسوي هم كودكان قادر و مايل به انجام آن باشند و هم زنان باردار.

پيشنهاد:

3) 18 تير فرصت مناسبي است. عصر 18 تير با حضور ساكت و ساكنمان در پياده رو و پاركهاي شهرهاي محل سكونتمان مي‌توانيم اكثريت عظيم عددي و اعتراض مدني خود را به نمايش بگذاريم.

4) لزومي به دادن هيچ شعاري نيست. راس ساعت 18 به مدت نيم ساعت. هرجا كه هستيم فقط توقف كنيم و به ياد 18 تير و همچنين تمام كشته‌شدگان اخير سكوت كنيم و اگر در اطرافمان نيروي سركوبگر نبود با نشان دادن نماد سبز و يا علامت پيروزي به همديگراعلام همبستگي كنيم.

5) اين حركت بايد همزمان نه تنها در تهران بلكه در تمام شهرهاي ايران و در تمامي ميادين و پاركها و با حضور تمامي اعضاء خانواده‌ (اعم از پير و جوان) صورت بگيرد. اگر تطبيق ساعت ايران با محل سكونت هموطنان خارج از كشور اجازه ‌دهد آنها نيز مي توانند با اشكال مناسبي كه صلاح مي‌دانند دقيقا در اين ساعت با اين حركت همراهي كنند.

6) نيروهاي سركوب دولتي امكان ممانعت اين حركت اعتراضي را ندارند. حتي نيروهاي منفعل و مسئله دار بسيج و نيروي انتظامي نيز كه اغلب به بزور به خيابان كشانده مي‌شوند مي‌توانند با سكوت و توقفشان در اين نيم ساعت با مردم همدلي و همبستگي كنند. چند شاخه گل همراه داشته باشيم كه در صورت تعرض نيروهاي متعصب دولتي با پرتاب آنها به سمتشان آنها را شرمنده و خجل سازيم. به هيچ حركت تندروانه و محرك درگيري، امكان بروز ندهيم.

7) هموطناني كه در اين ساعت در خيابان پشت رل هستند. بهتر است كنار كشيده واتومبيل خود را متوقف كنند. در اين نيمساعت شهرهايمان بايد در سكوت كامل برود.

8) آنهايي كه مي‌توانند با دوربين حرفه‌اي و غير حرفه‌اي به ثبت چنين حركت اعتراضي عظيم كمك كنند.

9) آشخاصي كه بنا به ضرورت شغلي و غيره امكان حضوردر فضاي باز ندارند پشت پنجره‌خانه‌ و محل كارشان مي توانند به اين حركت به پيوندند.

10) تا 18 تير فرصت زيادي نيست اگر با اين حركت موافق هستيد. با تكثير و ترويج آن به اقصي نقاط كشور و دنيا آن را همه گير سازيد

جمعي از هواداران موسوي و كروبي

هیچ نظری موجود نیست: