۱۳۸۸ تیر ۲۱, یکشنبه

تجمع خانواده های دستگیر شدگان خانواده های دستگیر شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع کردند فعالین حقوق بشر ودمکراسی در ایران: بنابه گزارشات رسیده از صبح امروز صدها نفر از خانواده های دستگیر شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوین تجمع کردند و خواستار اطلاع یافتن و آزادی عزیزانشان شدند. از ساعت ۰٨:۰۰ صبح امروز شنبه ۲۰ تیرماه صدها نفر از خانواده های دستگیر شدگان ۱٨ تیر و سایر خانواده مقابل زندان اوین و دادگاه انقلاب تجمع کردند.تعداد کسانی که در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند صدها نفر می باشند. خانواده های دستگیر شدگان ۱٨ تیر و سایر خانواده خواستار مطلع شدن از وضعیت و شرایط عزیزان خودو آزادی آنها هستند. خانواده از محل بازداشت عزیزانشان و وضعیت آنها بی خبر هستند. گفته می شود در اعتراضات ۱٨ تیر بیش از ۱۰۰ نفر دستگیر شده اند که در بین آنها تعداد زیادی از خانم ها می باشند. دستگیر شدگان در ابتدای به کلانتری ۱۴٨ ، آگاهی شاپور و ستاد پیگیری وزارت اطلاعات و نقاط دیگر منتقل شدند . ولی از سرنوشت و محل بازداشت فعلی آنها خبری در دست نیست. بازداشتگاههای فوق از محلهای شکنجه‍ی وحشیانه‍ی دستگیر شدگان می باشد و در کلانتری ۱۴٨ منجر به مرگ دستگیر شدگان در زیر شکنجه شده بود که در اطلاعیه های قبلی اسامی آنها ذکر شده. دادگاه انقلاب از تایید اسامی دستگیر شدگان روز پنجشنبه ۱٨ تیر خوداری می کند و حاضر به پاسخگوی در مورد وضعیت عزیزان آنها نیست.خانواده ها در درون و بیرون دادگاه انقلاب در انتظار روشن شدن وضعیت عزیزانشان هستند. تنها جوابی که دادگاه انقلاب به این خانواده میدهد بروید خود ما به شما خبر خواهیم داد. از طرفی دیگر تعدادی از خودروهای نیروی انتظامی در مقابل دادگاه انقلاب مستقر شده اند. تا از حرکتهای اعتراضی خانواده ها جلوگیری کنند. لیست اسامی تعدادی از دستگیر شدگان روز پنجشنبه ۱٨ تیر ماه که محل بازداشت آنها هنوز نامشخص می باشد را برای ارسال به سازمانهای حقوق بشری و اطلاع عموم انتشار میدهیم ۱- محمد رضا محمودی ۲۴ ساله لیسانس شیمی در امیر آباد بازداشت شده ۲- سارا یدالهی ۲۶ ساله دیپلم در انقلاب بازداشت شده ٣- بهاره باقرپناه ۲٣ ساله فوق دیپلم کامپیوتر در خیابان ۱۶ آذر بازداشت شده ۴- وحید مددی ۲۱ ساله دانشجوی تاریخ در انقلاب بازداشت شده ۵- سینا محمدی ۱۹ ساله دیپلم در کارگر شمالی بازداشت شده ۶- صادق احمدی ۲٨ ساله لیسانس عمران در انقلاب بازداشت شده ۷- حشمت شریفی ۲٣ ساله دیپلم و شغل آزاد در جمالزاده بازداشت شده ٨- محمد آزادی ۲۱ ساله دانشجو در امیر آباد بازداشت شده ۹- محسن کریمی ۱٨ ساله محصل در امیر آباد بازداشت شده ۱۰- مینا رستگار ۲۲ ساله منشی در ولی عصر بازداشت شده ۱۱- احد وفازاد ٣۱ ساله شغل آزاد(کتابفروش) در انقلاب بازداشت شده ۱۲- مرتضی تاکستانی ۲۶ ساله لیبسانس ریاضی محض ، کارمند در خیابان وصال بازداشت شده ۱٣- رضا یونسی ۲۹ ساله لیسانس شیمی شغل آزاد در انقلاب بازداشت شده ۱۴- بهادر کلاهی ۲۴ ساله لیسانس حسابداری کارمند شرکت خصوصی در امیرآباد بازداشت شده ۱۵- مختار قاسمی ۲٣ ساله فوق دیپلم عمران در انقلاب بازداشت شده ۱۶- حامد میرزاخانی ۲۲ ساله فوق دیپلم کامپیوتر (طراحی)در امیر آباد بازداشت شده ۱۷- سعید صباغی ۱۹ ساله محصل ۱٨- جلال نوری ٣۰ ساله شغل آزاد در خیابان کارون بازداشت شده ۱۹- آیدین میرزایی ۲۵ ساله شغل آزاد دیپلم در کارگر بازداشت شده ۲۰- حسین صفری ۲۰ ساله دانشجودر انقلاب بازداشت شده ۲۱- فرزانه ابوالقاسمی ۲۴ ساله لیسانس روانشناسی در امیر آباد بازداشت شده ۲۲- ایمان جلالی جعفری ۲۲ ساله دانشجو ۲٣- امید محمدی ۲۶ ساله شغل آزاد در انقلاب بازداشت شده ۲۴- نادر عباسی ۲۷ ساله لیسانس کشاورزی در امیر آباد بازداشت شده ۲۵- وحید شاهدی ۲۲ ساله شغل آزاد در خیابان ۱۶ آذر بارداشت شده ۲۶- عبدالحمید باغبانی ٣۲ ساله فوق دیپلم برق در کارگر بازداشت شده ۲۷- معین منصوری ۲۲ ساله فوق دیپلم در کارگر بازداشت شده ۲٨- سید متین حسینی ۱۹ ساله دانشجو و طراح در انقلاب بازداشت شده ۲۹- عرفان علیداش ۲۵ ساله لیسانس ریاضی و کتاب فروش در انقلاب بازداشت شده ٣۰- حسین حسنی ۲۶ ساله لیسانس ادبیت عرب در خیابان ابوریحان بازداشت شده ٣۱- محمد رضا پاشایی ۲۶ ساله دیپلم شغل آزاد در امیر آباد بازداشت شده ٣۲- علیرضا حسامی ۲٣ ساله فوق دیپلم کامپیوتر ٣٣- مصطفی مجیدی ۲۷ ساله لیسانس مدیریت در انقلاب بازداشت شده ٣۴- آرش رادپور ۲۹ ساله شغل آزاد در جمالزاده بازداشت شده ٣۵- مسعود قاضی ۲۰ ساله شغل آزاد در امیر آباد بازداشت شده ٣۶- محمد امیر امینی ۲۶ ساله در انقلاب بازداشت شده ٣۷- محمد رضا فرضی متولد ۱٣۵٨ فرزند ابراهیم بازداشت شدگان فوق در معرض خطر جدی شکنجه قرار دارند. لذا از هموطنانمان در خارج و داخل کشور و انسان دوستان جهان خواهان اقدامات جهانی برای حمایت از آنها و همچنین خواستار آزادی تمامی زندانیان سیاسی در ایران شوند.

هیچ نظری موجود نیست: