۱۳۸۸ مرداد ۱۲, دوشنبه

لطفا امضاء کنید دولت کانادا پذیرفته است که شکواییه مردم ایران را خطاب به مجامع بین المللی به شورای امنیت سازمان ملل ببرد، برای این امر به 000′60 امضا نیازاست،لطفاًنهایت همکاری را در پخش و جمع آوری امضا بنمایید. تا کنون 27000 امضا جمع آوری شده است .http://www.petitioniran.com/?page=petition&pid=YLT5392

هیچ نظری موجود نیست: