۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

خبر جدید بنا به گزارش های رسیده تعداد بسیاری از بازداشتی های قدیمی کهریزک و کسانی که امروز بازداشت شده اند ابتدا به بازداشتگاه 66 سپاه در حشمتیه منتقل شده و سپس به ساختمانها و اماکنی که از قبل در اختیاربسیج و سپاه می باشد منتقل می شوند

هیچ نظری موجود نیست: