۱۳۸۸ مرداد ۲۹, پنجشنبه

گزارش خوانندگان؛
احتمال بازداشت مهدی کروبییکی از خوانندگان: از شب گذشته پارکینگ وزارت کشور دوباره مملو از افرادونیروهای گارد و پلیس ضد شورش شده است. پیش بینی می شود که کودتاچیان درصدددستگیری شیخ اصلاحات، حجه الاسلام مهدی کروبی هستند. این اقدامات نیزبرایجلوگیری از شورش احتمالی است. آماده باشید به محض اعلام خبر دستگیری بایدمردمبه خیابانها بیایند. لطفا تا وقت هست به همه اطلاع دهید