۱۳۸۸ شهریور ۷, شنبه

نگاه کنید ، آنجا که مردم پیش میروند و با ابتکار عمل خود و راه بندان های مصنوعی ، مزدوران لباس شخصی و موتور سواررا بی چهره می کنند

هیچ نظری موجود نیست: