۱۳۸۸ مرداد ۱۵, پنجشنبه

با تشکر از فعالین حزب سبز سوئد:
حزب سبزهای سوئد، شرکت سفير اين کشور در مراسم تحليف احمدی نژاد را محکوم می کند , بوديل سه با لئوس , نماينده پارلمان و سخنگوی سياست خارجی حزب سبزها ی سوئد، شرکت سفير کشورش را در مراسم تحليف احمدی نژاد با وجود مخالفتها در سوئد و برخورد با تظاهرکنندگان در ايران را زير سوال برد. او گفت : شرکت سفير سوئد در اين مراسم غير قابل قبول بوده و ميشود آن را به منزله تائيد جنايتهای رژيم ايران بر عليه بشريت تعبير کرد. دموکراسی و احترام به حقوق بشر از اصول اساسی حزب سبزها بوده و معتقديم که کشور سوئد می بايست از فرايند دموکراسی در ايران حمايت کرده و تاکيد کند که استفاده از خشونت، سانسور و اعدام غير قابل قبول ميباشد. بوديل سه با لئوس نماينده پارلمان و سخنگوی سياست خارجی حزب سبزها برگردان از مقصود رنجبر ( نماينده حزب در شورای شهر اوربرو )
متن سوئدی بيانيهٔ را از طريق لينک زير ميتوانيد بخوانيد

هیچ نظری موجود نیست: