۱۳۸۸ شهریور ۲۳, دوشنبه

از تجمع مادران در پارک لاله تا تجمع مادران در برابر اوین و دادگاهها، به یاری تجمع مادران عزا و ناپدبد شده گان و اعدامیان درداخل و خارج از کشور بر آییم

تجمع مادران عزادار و زندانيان سياسی و مردم در ميدان آب نمای پارک لاله و تجمعات اعتراضی خانواده های دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين تجمع مادران عزادار و زندانيان سياسی و مردم در ميدان آب نمای پارک لاله بنابه گزارشات رسيده از پارک لاله تهران، مادران عزادار ،مادران زندانيان سياسی ، زنان و دختران جوان و تعداد زيادی از مردم در پارک لاله تهران اقدام به تجمع اعتراضی نمودند. اعتراضات همانگونه که اعلام شده بود از ساعت 18:00 آغاز شد. در اين اعتراضات مادران عزادار ، زندانيان سياسی دستگيرشدگان قيام، ويکی از خانمها که کارگردان و فيلم ساز وهمچنين تعداد زيادی از زنان و دختران جوان و مردم در اين حرکت اعتراضی شرکت دارند.در ادامه اعتراضات تعداد بيشتری از مردم به مادران پيوستند آنها از ساعت 18:00 حرکت اعتراضی خود را دور فلکه آب نمای پارک لاله آغاز کردند. و چند بار حول اين ميدان بصورت دستجمعی حرکت کردند. عليرغم تهديدات نيروی سرکوبگر مادران تا ساعت 19:00 به اعتراضات خود را ادامه دادند. تعداد زيادی از مردم که زنان و مردان بودند و قصد پيوستند به مادارن را داشتند با ممانعت نيروی انتظامی مواجه شدند.موتورهای نيروهای سرکوبگر ولی فقيه در اطراف مادران مانور می دادند.در اعتراضات امرز بيش از 100 نفر از مادران شرکت داشتند. مادران با اعتراضات خود سعی دارند توجه مردم ايران و جهانيان نسبت به ظلمی که بر آنها روا داشته شده معطوف بدارند.آنهايی که عزيزانشان به گلوله بسته شدند و يا در زيرشکنجه های سبعانه جانباختن و يا اينکه هنوز صدها نفر از عزيزانشان در زندانها بسر می برند و تحت شکنجه های قرون وسطائی قرار دارند. از طرفی ديگر نيروهای سرکوبگر مادران را تهديد می کردند که متفرق شوند و در صورت ادامه دادن به اعتراضات خود آنها را دستگير خواهند کرد. علاوه بر حضور يک خودوری نيروهای سرکوبگر و تعدادی موتور سوار بسيجی تعداد ديگر از نيروهای انتظامی از کلانتری 148 به آن منطقه گسيل شدند . مادران را در احاطه خود داشتند. مادران نسبت به تهديدات آنها توجهی نمی کردند و به اعتراضات خود ادامه می دادند. عالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 21 شهريور 1388 برابر با 12 سبتامبر 2009 گزارش تکميلی از اعتراضات مادران عزاداران در پارک لاله تهران همچون روال هفته های گذشته امروز نيز مادران داغدار و جمعی از مادران به نشانه اعتراض به سرکوب خونين اخير در ميدان آب نمای پارک لاله جمع شدند . از ساعت 18جمعيت مادران و مردمی که برای همدردی با مادران به پارک آمده بودند بيشتر و بيشتر می شد تا جايی که در ساعت 18:20حدود 80 نفرجمع شدند و همگی با هم شروع به حرکت به دور ميدان آب نما نموديم. يک ماشين گشت ارشاد در نزديکی آنها ايستاد و بعد از مدتی نيروی انتظامی مستقر در پارک لاله به سراغ جمعيت آمد و به آنها گفت: از اينجا برويد و الا همه شما را بازداشت می کنيم .اما مادران به حرکت اعتراضی خود در سکوت ادامه دادند .دو موتور نيروی انتظامی يکی در جلو و ديگری در پشت سر جمعيت حرکت می کرد تا جلوی هر گونه تجمع و اعتراضی را بگيرد . مردم نيز رفته رفته به جمع آنها می پيوستند .اما مادران از پسران جوان می خواستند که از آنها دور شوند چون احتمال بازداشت آنها زياد بود. مادران بعد از حرکت به دور ميدان آب نما در ساعت 18:45 در کنار ميدان به دور هم ايستادند. در ميان آنها مادر مسعود هاشم زاده و مادر مهدی حسينی پسر 14 ساله از شهدای راه آزادی مردم ايران حضور داشتند. مادران و مردم برای عرض تسليت به سمت آنها می رفتند . اتومبيل گشت ارشاد به همراه ماموران نيروی انتظامی پارک لاله در نزديکی آنها برای کنترل اوضاع ايستادند.در انتهای مراسم ساعت 18:50 ماموران نيروی انتظامی از کلانتری 148 انقلاب آمدند تا مادران را متفرق کنند .مراسم در ساعت 19 به پايان رسيد. عالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 21 شهريور 1388 برابر با 12 سبتامبر 2009 ادامه تجمعات اعتراضی خانواده های دستگير شدگان در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين بنابه گزارشات رسيده ،خانواده های دستگير شدگان قيام اخير مردم ايران از صبح امروز در مقابل دادگاه انقلاب و زندان اوين تجمع اعتراضی خود را بر پا کردند و خواستار ازادی فوری و بی قيد وشرط فرزندان و بستگان خود شدند. روز شنبه 21 شهريور ماه در حدود 80 نفر از خانواده بازداشت شده ها از حدود ساعت 10 صبح در مقابل دادگاه انقلاب تجمع كردند و خواهان رسيدگى به وضعيت عزيزانشان و آزادى هر چه سريعتر آنها بودند. امروز تنها اسامى 8 نفر براى گذاشتن كفالت و وثيقه اعلام شد. از طرفى ديگر تعدادى از آزاد شده ها همراه با وكلايشان براى ثبت نامه وكالت به دادگاه انقلاب مراجعه كردند كه براى رفتن به دفتر حداد با مشكلاتى روبرو بودند و ابتدا به آنها اجازه رفتن به دفتر حداد داده نمى شد كه بعد از مدتی طولانی انتظار توانستند نامه وكالت را ثبت كنند ولی به وكلاى آنها خلاصه پرونده جهت مطالعه به آنها داده نشد. نقل و قولهای بين خانواده ها با نگرانى رد و بدل مى شد اين بود كه اخيرا تعدادى از بازداشت شده ها را در حاليكه وضعيت جسمى مساعدى ندارند شبانه در جلوى درب منازلشان رها مى كنند. كه پدران و بخصوص مادران با شنيدن اين صحبت ،خامنه اى و احمدى نژاد را لعن و نفرين مى کردند و مى گفتند اگر بلايى سر فرزند آنها بياورند ساكت نمى نشينند و اعتراض خواهند کرد. همزمان در حدود 17نفر از خانواده بازداشت شده ها نيز در مقابل زندان اوين تجمع كردند و خواهان ملاقات با عزيزان خود بودند . تعدادى از مادران نيز براى فرزندان خود لباس و پول آورده بودند اما ماموران از گرفتن لباس و پول كه مورد نياز آنها بود خوددارى كردند و گفتند برويد و روز ملاقات لباس براى آنها بياوريد. مادران با عصبانيت داد زدند كه به آنها اجازه ملاقات نمى دهند پس چگونه لباس و وسايلى كه مورد نياز آنهاست را به آنها بدهند. ماموران مدتى خانواده ها را در انتظار نگه داشتند و به آنها گفتند بايد با مسئول زندان تماس بگيرند بالاخره با اصرار خانواده ها لباس و پول از آنها گرفته شد. فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، دستگيري، شکنجه،ادامه بازداشت و بی اطلاع نگه داشتند خانواده ها از وضعيت و شرايط عزيزانشان را محکوم می کند و از کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده نقض حقوق بشر اين رژيم به شورای امنيت سازمان ملل متحد می باشد . فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 21 شهريور 1388 برابر با 12 سبتامبر 2009 گزارش فوق به سازمانهای زير ارسال گرديد: دفتر دبيرکل سازمان ملل کميساريای عالی حقوق بشر کمسيون حقوق بشر اتحاديه اروپا سازمان عفو بين الملل سازمان ديدبان حقوق بشر http://hrdai.blogspot.com http://pejvakzendanyan.blogfa.com pejvak_zendanyan10@yahoo.com pejvakzendanyan@gmail.com Tel.: 0031620720193 23شهريور: تجمع اعتراضی خانواده ها در مقابل دادگاه فرمايشی بنابه گزارشات رسيده خانواده های دستگير شدگان صبح امروز در مقابل دادگاه فرمايشی تجمع اعتراض بر پا کردند .آنها همچنين تجمعات خود را در مقابل زندان اوين و دادگاه انقلاب ادامه دادند و خواستار آزادی عزيزان خود شدند. روز دوشنبه 23 شهريور ماه از ساعت 09:00 صبح تعدادى از خانواده ها در مقابل دادگاه فرمايشى تجمع اعتراضی بر پا کردند و از همان ساعات ابتدايى نيروهاى انتظامى در خيابان اصلى محل تشكيل دادگاه و درب مقابل دادگاه مستقر شده بودند .رفته رفته كه به تعداد خانواده ها افزوده مى شد 2 ون نيروى انتظامى و 4 اتومبيل نيروى انتظامى همراه با 5 موتور سوار براى كنترل خيابان و خانواده ها مستقر شدند . تعدادى از خانواده بازداشت شده ها نيز امروز به اميد ملاقات با عزيزانشان به زندان اوين رفته بودند كه هنگام ارائه برگه ملاقات به آنها گفته شد: زندانى آنها به دادگاه برده شده كه خانواده ها گفتند به احتمال زياد به خود زندانى هم روز دادگاه را اعلام نكرده اند و به صورت ناگهانی آنها را به دادگاه برده اند در غير اينصورت در تماس هاى تلفنى كه با خانواده هايشان داشتند زمان تشكيل دادگاه را به آنها مى گفتند. اگر چه مسير رفت و آمد زندان اوين بسيار مشكل است اما خانواده ها سراسيمه و نگران با هر وسيله كه ممكن بود خود را به دادگاه رساندند. تا جايى كه ساعت 10:20 تعداد خانوده ها يى كه در مقابل دادگاه فرمايشى تجمع كردند به بيش از 90 نفر رسيد و همچنان بر تعداد آنها افزوده می شد. تعداد خانواده ها كه بيشتر شد نيروهاى انتظامى مرتبا به طرف خانواده ها يورش می بردند و مانع تجمع آنها در مقابل درب اصلى دادگاه مى شدند و به آنها مى گفتند حضورتان در اينجا بى فايده است .خانواده ها نيز كوتاه نمى آمدند و مى گفتند فرزندان ما به جرم نكرده در دادگاه محاكمه مى شوند آنوقت شما مى گوييد برويد و اينجا نايستيد .اينجا هم زمين خداست حق چنين برخوردى را نداريد عزيزانمان را آزادی کنيد تا ما هم تجمع نکنيم. خانواده ها نيز با نگرانى در كنار هم مى ايستادند و مى گفتند اين بار چه برچسبى را مى خواهند به آنها بزنند و آنها را به چه جرمى متهم مى كنند ؟ بر سر آنها چه مى خواهند بياورند؟ از طرفى ديگر از صبح ، در حدود 50 نفر از خانواده بازداشت شده ها به اميد ملاقات با عزيزانشان به سالن ملاقات زندان اوين رفتند و برگه ملاقات را پر كردند كه طبق روال گذشته به عده كمى ملاقات داده شد.به عده ای گفته شد ملاقات نداريد و به عده اى هم گفته شد زندانى شما به دادگاه برده شده .خانواده هايى كه به آنها ملاقات داده نشد به سراغ خانواده هايى كه ملاقات داشتند مى رفتند و از آنها مى خواستند هنگام ملاقات از زندانى آنها نيز خبر بگيرد و بعد از ملاقات به سراغ آنها مى رفتند و در مورد وضعيت جسمى بازداشت شده ها مى پرسيدند . اكثر كسانى كه با زندانى خود ملاقات كرده بودند از لاغرى و ضعف جسمى زياد آنها شكايت مى كردند و با گريه در مورد وضعيت جسمى آنها صحبت مى كردند و احمدى نژاد و خامنه اى را نفرين مى كردند. فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران 23 شهريور 1388 برابر با 14 سبتامبر 2009 http://hrdai.blogspot.com http://pejvakzendanyan.blogfa.com pejvak_zendanyan10@yahoo.com pejvakzendanyan@gmail.com Tel.: 0031620720193

هیچ نظری موجود نیست: