۱۳۸۸ اسفند ۱۹, چهارشنبه

پاتوق کتاب اندیشه این هفته جمعه 12 مارس برنامه خواهد داشت

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند
جمعه12فوریه ساعت ۶بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
دومین جلسه بحث و گفتگوی آزاددرایران اعدام ها همچنان ادامه دارد ؛ چه می توان کرد؟
زمان: جمعه 12فوریه۲۰۰۹ساعت۶ تا ۹شب
مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس
gbgandishe@yahoo.comhttp://andishegbg.blogspot.com
/ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: