۱۳۸۹ اسفند ۱۴, شنبه

به استقبال 8 مارس روز جهانی زن

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند جمعه چهارم مارس ۲۰11ساعت ۶بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه درگرامیداشت واسقبال 8 مارس روز جهان زن میزگرد فعالان زن پیرامون: مسائل و مشکلات زنان درجامعه زمان: جمعه چهارممارس ۲۰11ساعت۶ تا ۹شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 139897/ 0736778815 تلفن های تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/ ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: