۱۳۹۰ تیر ۲۸, سه‌شنبه

خرد جمعی در امر هدایت رهبری سندیکای مستقل هفت تپه شوش تجربه ای نو در جنبش سندیکایی ایران

اطلاعيه درباره برگزاری نشست هيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه به اين وسيله برگزاری نشست هيأت مديره سنديکای هفت تپه را به اطلاع عموم می رسانيم. اين نشست با شرکت کليه اعضاء هيأت مديره برگزار شد. موضوع نشست بررسی وضعيت کنونی سنديکا و همچنين انتخابات هيأت مديره آن بود. پس از بحث و بررسی وضعيت کنونی سنديکا و مشکلات فوری موجود، از جمله مسأله بازگشت به کار اعضای اخراجی هيأت مديره، جلسه وارد مبحث انتخابات هيأت مديره شد. لازم به يادآوری است که دوره رياست يکساله رضا رخشان بر هيأت مديره به پايان رسيده است و هيأت مديره سنديکا بايد طی انتخاباتی جديد رئيس هيأت مديره را انتخاب می کرد. در جريان مباحث مربوط به انتخابات پيشنهادی مبنی بر تغيير رويکرد هيأت مديره و جايگزين کردن کار جمعی به جای انتخاب رئيس هيأت مديره طرح شد. روش پيشنهادی جديد به هيآت مديره سنديکا امکان می دهد که با وحدت و همدلی بيشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئوليت پذيری را به طور يکسان برای کليه اعضاء هيأت مديره فراهم نمايد. اين پيشنهاد به اتفاق آرا به تصويب هيأت مديره سنديکای هفت تپه رسيد. هيأت مديره سنديکای هفت تپه ضمن تشکر از زحمات رؤسای تاکنونی هيأت مديره، علی نجاتی و رضا رخشان، اميدوار است که بتواند در شکل جديد مؤثرتر و نيرومند تر در جهت تأمين منافع کارگران شرکت نيشکر هفت تپه گام بردارد و همچنين با توان بيشتری به وظايف خود در قبال جامعه کارگری ايران عمل کند. هيأت مديره سنديکای کارگران نيشکر هفت تپه تاريخ : تيرماه/1390 تصمیم هیئت مدیره سندیكای نیشكر هفت تپه ستودنی است در شرایطی كه كارگران در وضعیت بسیار اسفناك وغیر انسانی به سر میبرند. هر روز شاهد گسترش خط فقر مطلق بر زندگی مردم به ویژه كارگران هستیم. علاوه بر این فشار اقتصادی ایجاد فضای پلیسی بر كارخانه ها و مراكز تولیدی اتحاد كارگران امر حیاتی مان به شمار میرود بخصوص تشكل كارگری كه قرار است ساماندهی مطالبات كارگاران را به عهده داشته باشد. تصمیم اخیر سندیكای نیشكر هفت تپه مبنی بر تصمیم جمعی در آن سندیكا علاوه بر اینكه راه هرگونه شائبه را در باره آن تشكل بست تجربه عملی را نیز برای رهبری شورایی به روی خود باز گذاشت. ما این تغییر وتحول را در جهت دستیابی به كسب موفقیت طبقاتی میدانیم و آن را برای سندیكای نیشكر هفت تپه گامی بلند در عرصه مبارزات شان میدانیم. كمیته پیگیری ایجاد تشكل های كارگری www.comitehpeygiri.com gmail:komite.peygir سندیکای هفت تپه و رویکرد کار جمعی هفته گذشته هيأت مدیره سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه با انتشار اطلاعیه ای خبر برگزاری نشست خود را به اطلاع عموم رساند. بر اساس این خبر، اعضای هيأت مدیره، موضوع های مختلفی از جمله وضعیت سندیکا و بازگشت به کار اعضای اخراجی را مورد بررسی قرار دادند. اطلاعیه این تشکل کارگری ادامه داده که یکی دیگر از مباحث، انتخابات هيأت مدیره بوده که " در جريان مباحث مربوط به انتخابات پيشنهادی مبنی بر تغيير رويکرد هيأت مديره و جايگزين کردن کار جمعی به جای انتخاب رئيس هيأت مديره طرح شد. " و اين پيشنهاد به اتفاق آرا به تصويب هيأت مديره سنديکای هفت تپه می رسد. سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، از جمله تشکل های مستقل کارگری است که در سال های اخیر، علی رغم مشکلات و موانع مختلف، توانسته ضمن تلاش برای دفاع و پیگیری مطالبات کارگران مجتمع هفت تپه، در کنار تشکل های موجود جنبش کارگری قرار گرفته و از خواسته های دیگر کارگران ایران حمایت کند. بی تردید تصمیم جایگزین کردن کار جمعی به جای انتخاب رئیس هيأت مديره و تصویب آن به اتفاق آرا، تشخیصی درست بوده و به تقویت هر چه بیشتر روحیه کار جمعی در تشکل های کارگری می انجامد. امری که همان طوری که در اطلاعیه این تشکل آمده " به هيآت مديره سنديکا امکان می دهد که با وحدت و همدلی بيشتری به امور پرداخته و امکان مشارکت و مسئوليت پذيری را به طور يکسان برای کليه اعضاء هيأت مديره فراهم نمايد. " ما اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، تصویب این پیشنهاد مثبت را از سوی هيأت مديره سندیکای نیشکر هفت تپه را به تمامی اعضای این تشکل تبریک گفته و آرزوی موفقیت های هر چه بیشتر را برای این دوستان کارگر داریم. کمیته هماهنگی که همواره از شکل گیری و ایجاد هر گونه تشکل مستقل کارگری و به خصوص سندیکای نیشکر هفت تپه، حمایت کرده، بر این باور است که این اقدام، گامی موثر در راستای تقویت اراده کار جمعی و رویکرد شورایی در جنبش کارگری می باشد. رویکردی که با انتقال و گسترش آن به بدنه تشکل های کارگری، ضامن دخالت گری هر چه وسیع تر کارگران در تصمیم گیری ها و حضور و شرکت فعالانه در سرنوشت خود آنهاست. کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری - ١٧ تیر ١٣٩٠

هیچ نظری موجود نیست: