۱۳۹۰ بهمن ۱۰, دوشنبه

تحریم های گسترده زیر ساخت های اقتصادی کشور ایران را به نابودی می کشاند ،در گفتگو با دکتر حسین یحیایی

مرکزفرهنگی واجتماعی و پاتوق کتاب اندیشه

با همکاری آ.ب.اف – گوتنبرگ برگزار می کند

چای - گپ و گفت - سیاست

جمعه ٣ فوریه ۲۰۱۲ساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه

آقای دکترحسین یحیایی در پاتوق اندیشه با ارائه بحثی تحت عنوان :

«تحریم های گسترده زیرساخت های اقتصادی کشورایران را به نابودی می کشاند» ، با علاقمندان مباحث اجتماعی به گفتگو می نشیند.

زمان: جمعه ٣ فوریه ۲۰۱۲ ساعت هفت تا دهشب

مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه

139897/ 0736778815 تلفن های تماس

gbgandishe@yahoo.com

http://andishegbg.blogspot.com/

ورود برای همه آزاد است و مدیریت پاتوق کتاب اندیشه حضور تان را گرامی می دارد.

هیچ نظری موجود نیست: