۱۳۹۱ بهمن ۱۷, سه‌شنبه

مرکزفرهنگی اندیشه در گوتنبرگ یاد اکبر شالگونی را گرامی می دارد


مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند 


یادمان یاداکبرشالگونی که به تازه گی ازمیان ما رفت

فرخ قهرمانی ازفعالین گفتگو های زندان وازیاران اکبرشالگونی درزندان جمهوری اسلامی ازاکبرو مقاومت هاش برای ما می گوید
 زمان: جمعه۲۰ بهمن ۱۳۹۱ برابربا۸فوريه ۲۰۱۳ ساعت ۷ تا ۱۰شب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan  واقع در  
۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱      ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷  تلفن تماس
http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: