۱۳۹۲ تیر ۴, سه‌شنبه

با ابراز تالم ، مرگ افشین اسانلو ، کارگر زندانی ، همچون ستار بهشتی ، با زندانبانان آن گره خورد است ، نباید از یاد برد!برخی اعلامیه ها در این رابطه ...


اعلامیه هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران (راه کارگر)

به مناسبت جان باختن  افشین اسانلو ،
کارگرزندانی، در زندان جمهوری اسلامی

«اعدام نرم» تاکتیک خطرناک جمهوری اسلامی برای نابودی مخالفان زندانی

افشین اسانلو، ازچهره های شناخته شده رانندگان برون شهری (میان شهری)، کارگرزندانی وزندانی سیاسی درسن ٤٢ سالگی درروز پنچ شنبه ۳۰ خرداد در اثر به اصطلاح  "سکته قلبی" درزندان جمهوری اسلامی درگذشت . افشین برادرمنصوراسانلو، دربهار ٨٩ دستگیر و پس از تحمل شکنجه های وحشیانه به پنج سال زندان محکوم و به سلولهای انفرادی بند  ۲۰۹اوین  (شکنجه گاه  وزارت اطلاعات) منتقل شد. پس از آن به زندان گوهردشت کرج تبعید گردید. در طی این مدت زیرشکنجه های فراوان  قرار گرفت تا به "جرم"  مورد نظر بازجویان  و اتهام  "اقدام علیه امنیت کشور" اقرارنمایدافشین اسانلو در سالن ۱۲ بند ۴ زندان گوهردشت کرج درمحیطی کاملا بسته و امنیتیزندانی بود و نه تنها از داشتن ارتباط تلفنی و سایر حقوق اولیۀ یک  انسان زندانی محروم بود، بلکههمانند سایرزندانیانی سیاسی تحت فشارهای روحی و غیر انسانی قرار داشت. با این حال  بنا به گفته هم بندیانش، روحیه ای شاد داشت و کمتر علائم یاس و بیماری از خود نشان می داد .


مرگ زنده یاد افشین اسانلو مفهومی جز قتل سیاسی و «اعدام نرم»  ندارد. فراموش نکنیم که مسئولیتحفظ جان زندانیان و بویژه زندانیان سیاسی که زیر نظر مسئولین اطلاعاتی و امنیتی بالای حکومت قرار دارند بر عهدۀ زندانبان و مسئولین بالای حکومت اسلامی است. رژیم اسلامی در این مدت که او زیر سخت ترین فشارهای روحی و جسمی قرار داشت ، نه تنها از مرخصی او جلوگیری کرد، بلکه او را زیر شدیدترین شکنجه های قرون وسطائی قرار داد. اما افشین درزیرشکنجه های زندانبانان اسلامی مقاومت خودویژه ای نشان داد و تمامی تلاش های شکنجه گران را که درپی شکستن روحیه مقاوم وی و ابراز ندامت بودند، عقیم گذاشت. از اینرو  مسئول مرگ  افشین، مقامات رژیم جمهوری اسلامی هستند که شرایط را برای «اعدام نرم» او فراهم کردند تا از دست یکی دیگر از زندانیان سیاسی خلاصی یابند؛ همانگونه که در 23 خرداد 1391 جان هدی صابر را در زندان گرفتند.  «اعدام نرم» افشین اسانلو زنگ خطری است که باید آن را جدی گرفت. هم اکنون دیگر کارگران زندانی نیز در وضعیت بهتری قرار ندارند. رضا شهابی- محمد جراحی – بهنام ابراهیم زاده و ... همه و همه به دلیل  دوران سخت و دشوار زندان به انواع بیماری ها مبتلا گشته اند و امکانات معالجه و مداوا رابر روی آنها بسته اند. بی تردید افشین نه اولین و نه آخرین کارگر مبارزی است که درچنگال رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی به خاک می افتد. طبقه کارگر ایران این مبارزان شجاع را هرگز از یادنخواهد برد  و از دادخواهی آنان دست بر نحواهد داشت.

سازمان ما،  با توجه به تکرار استفاده از «اعدام نرم» توسط مقامات جمهوری اسلامی از تمامی آزادیخواهان و برابری طلبان می خواهد  این سیاست بی شرمانه و این تاکتیک رذیلانه  را محکوم کرده و با سازماندهی اعتراضات از هر طریق ممکن، اجازه ندهند تا جان زندانیان سیاسی و از جمله جان کارگران زندانی چنین بیشرمانه  ملعبه ی دست جنایت کاران جمهوری اسلامی  گردد. این بر عهده نهادهای کارگری در خارج از کشور است که  از هر طریق ممکن و بویژه در تماس با اتحادیه های کارگری مترقی در سراسر جهان،  خواهان اعزام یک هیئت تحقیق بین المللی به ایران  برای بررسی شهادت افشین اسانلو گردند. تنها با بررسی و تحقیقی بین المللی می توان از جزئیات چنین جنایات و توطئه های سازمانیافته ای آگاه شد. اعمال تاکتیک « اعدام نرم» پیش از این در مورد بسیاری از زندانیان به کار گرفته شده است از جمله در مورد اکبرمحمدی؛ امیدرضا میرصیافی؛ هدی صابر؛ ولی الله فیض مهدوی؛ عبدالرضا رجبی؛ حشمت الله امیر ساران؛ محسن دکمه چی؛ حسن ناهید و دیگرانی که اطلاعات کافی در باره شان منتشر نشده است. مقامات حکومت اسلامی و رسانه های وابسته شان ، تلاش کرده اند تا این اعدام های نرم را حوادثی طبیعی و ناشی از بیماری قلمداد کنند. همانگونه که قتل زیر شکنجه ی  زندانیان سیاسی  کهریزک را بر اثر ابتلاء به بیماری مننژیت اعلام کردند و یا مرگ علی‌اکبر سعیدی سیرجانی؛ زهرا کاظمی و زهرا بنی یعقوب در زندان را یک "اتفاق ساده" نامیدند تا از کنارش به راحتی بگذرند. نباید اجازه داد که تاکتیک ددمنشانه ی کنونی حکومت اسلامی در از بین بردن زندانیان سیاسی، به جان تعداد بیشتری از زندانیان سیاسی منجر گردد.

سازمان ما  با ابراز تاسف عمیق از شهادت افشین اسانلو، این ضایعه را به مادر گرامی اش، همسر و فرزندانش ، بردارش منصور اسانلو،  خانواده محترم آنها  و همه زندانیان سیاسی هم سرنوشت افشین و کارگران همراه اش تسلیت گفته و همراه با مردم قهرمان کشورمان که  در همین هفته گذشته در چندین نوبت درخیابان های سراسر کشور فریاد می زدند: «زندانی سیاسی آزاد باید گردد»، خواهان آزادی بدون قید و شرط همه کارگران دربند و دیگر زندانیان سیاسی ـ  عقیدتی هستیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی
زنده باد آزادی! زنده باد سوسیالیسم!
هیئت اجرائی سازمان کارگران انقلابی ایران «راه کارگر»
سوم تیرماه 1392ـ 24 ژوئن 2013مراسم خاکسپاری افشین اسانلو با حضور ماموران امنیتی برگزار شد


مراسم خاکسپاری افشین اسانلو با حضور ماموران امنیتی برگزار شد
گزارش ها از تهران حاکيست که مراسم تشييع و خاکسپاری افشين اسانلو،‌ فعال کارگری و زندانی سیاسی،‌ روز دوشنبه در تهران برگزار شد. به گفته يک شاهد عينی، دوستان، اعضای خانواده آقای اسانلو و شماری از فعالان اجتماعی، کارگری و سياسی در اين مراسم شرکت داشته‌اند. اين مراسم در شرايطی برگزار شد که يکی از اعضای خانواده آقای اسانلو به پليس امنيت تهران احضار شده بود.
مراسم تشييع و خاکسپاری افشين اسانلو در شرايطی برگزار شد که ماموران لباس شخصی و امنيتی در بين شرکت کنندگان حضور داشتند. يکی از نزديکان خانواده آقای اسانلو در اين مورد توضيح می‌دهد: «برخی از اين مامورين آشکارا اقدام به فيلمبرداری کردند و حتی در يکی دو مورد کيف حضار در مراسم نيز بازرسی شد. در عين حال،‌ تعدادی از شرکت کنندگان در مراسم مورد بازجويی ماموران قرار گرفتند.»
افشين اسانلو،‌ برادر منصور اسانلو، که در سال ۸۸ در تهران بازداشت شده بود، به پنج سال حبس تعزيری به اتهام «اجتماع و تبانی» شده بود.اين فعال کارگری در سال گذشته برای گذراندن باقيمانده دوره محکوميت خود به زندان گوهر شهر کرج اعزام شده بود. دوره محکوميت افشين اسانلو در اسفند سال جاری به پايان می‌رسيد. در اين ميان،‌ خانواده افشين اسانلو تحت فشار قرار گرفته‌اند تا مراسم هفت او را برگزار نکنند. يکی از نزديکان خانواده افشين اسانلو در اين باره می‌گويد: «برای مراسم شب هفت،‌ مسجد الجواد در ميدان هفت تير در نظر گرفته شده بود که با فشار دستگاه‌های امنيتی، مسئولان مسجد مراسم را به طور يک جانبه لغو کردند. همچنين مسجد ديگری در خيابان ستارخان برای برگزاری مراسم تعيين شد که آن هم بعد از يک ساعت لغو شد.» به گفته او،‌ ماموران امنيتی گفته‌اند که مراسم نبايد در مرکز شهر و يا نزديک ايستگاه مترو باشد. بر اساس اين گزارش، مکان ديگری برای برگزاری هفت افشين اسانلو تعيين شده است. در همین حال،‌ برخی از تشکل‌های کارگری با انتشار اطلاعيه‌هايی با خانواده افشين اسانلو ابراز همدردی کرده‌اند.
برگرفته از فیسبوک«بیانیه جمعی از زندانیان اوین در رابطه با درگذشت افشین اسانلو»


afshin-osanloo6«بیانیه جمعی از زندانیان اوین در رابطه با درگذشت افشین اسانلو»
تو نمی دانی نگاه بی مژه محکوم یک اطمینان
وقتی که در چشم حاکم یک هراس خیره می شود
چه دردی است.
تو نمی دانی مردن
وقتی که انسان مرگ را شکست داده است
چه زندگی است.
در نهایت اندوه باخبر شدیم دوست و هم بندی سابقمان جناب آقای افشین اسانلو که در زندان رجایی شهر کرج در اسارت به سر می بردند زندگی را بدرود گفته اند. ایشان به رغم تمامی فشارهای وارده در طول مدتی که در کنار ما به سر می بردند از سلامت نسبی جسمی برخوردار بودند. این واقعه در حالی اتفاق می افتد که مرگ زندانیان به ویژه زندانیان سیاسی در زندانها بر اثر فشارهای وارده و عدم رسیدگی مناسب پزشکی و بی مبالاتی های مسوولین مسبوق به سابقه است، از جمله در مورد درگذشت زنده یادان اکبر محمدی، امیر حشمت ساران، زهرا بنی یعقوب، امید میرصیافی، هدی صابر، محسن دکمه چی، ستار بهشتی و بسیاری دیگر از زندانیان.
ما جمعی از دوستان و همبندیان سابق زنده یاد افشین اسانلو در بند ٣۵۰ زندان اوین که از نزدیک شاهد رنج ها و مصائب فراوانی که بر وی روا داشته شد، بوده ایم، رهایی جانسوز وی را از زنجیر اسارت به خانواده محترم ایشان و به ویژه مادر دردمندشان تسلیت می گوییم و امیدواریم هرگز در آینده شاهد رخدادهای تلخی از این دست نباشیم.
رضا شهابی زکریا، سعید متین پور، عبدالفتاح سلطانی، محمدصدیق کبودوند، امیرخسرو دلیرثانی، رویین عطوفت، محمد رضایی، مهدی خدایی، نصور نقی پور، بهنام ابراهیم زاده، سعید جلالی فر، فریدون صیدی راد، وحید علیقلی پور، یاشار دارالشفا، سعید حائری، داور حسینی وجدان، غلامرضا خسروی، هانی یازرلو، اصغر قطان، مجید اسدی، هوتن دولتی، محمد صائمی، محمد ولی غلام نژاد، عبدالرضا قنبری، سید محمد حیدری، اسداله اسدی، اسداله هادی، علی معزی، رسول حیدرزاده، کامران ایازی، شاهین دادخواه، فردزاد روحی، محمدرضا نوری، بهادر علیزاده، وحید اصغری، علیرضا سیدیان.

پیام ۴۴ زندانی سیاسی زندان اوین به مناسبت درگذشت افشین اسانلو


afshin-osanloo7
بسمه تعالی
بار دیگر سهل انگاری و بی توجهی مسوولین دستگاه قضایی و سازمان زندان ها باعث فوت مظلومانه افشین اسانلو، یکی دیگر از زندانیان سیاسی، شد. این البته اولین مورد از این گونه نبود. دوسال قبل نیز مرحوم هدی صابر به دلیل عارضه مشابه و به دلیل کوتاهی مسئولین مربوطه جان باخت. اعتراضات بعدی در آن مورد هرگز شنیده نشد و جایی نرسید. نتیجه آن بی توجهی ها اینک قربانی شدن افشین اسانلو است و هر لحظه می تواند تکرار گردد. هنوز هم کم نیستند زندانیان سیاسی که از بیماری های شدید رنج می برند و علیرغم نظر پزشکان متخصص برای درمان آنها دادستان تهران و در مواردی قاضی صلواتی از بستری شدن و معالجه آنان جلوگیری می کند.
ما زندانیان سیاسی بار دیگر اعلام می کنیم دستگاه قضایی و سازمان زندان ها مسوول جان باختن مرحوم هدی صابر و افشین اسانلو و هرگونه اتفاقات دیگری از این نوع هستند.
ما ضمن اعتراض به رویه های غیر مسولانه دستگاه قضایی در قبال زندانیان سیاسی وفعالان صنفی سندیکایی این مصیبت را به خانواده مرحوم افشین اسانلو تسلیت عرض نموده و برای آنها از درگاه ایزدی صبر و اجز و برای آن مرحوم رحمت و مغفرت مسئلت می نماییم.
اسامی امضا کنندگان:
محسن امین زاده
سیاوش حاتم
علیرضا رجایی
سیدعلیرضا بهشتی شیرازی
فیض الله عرب سرخی
سیامک قادری
امیرخسرو دلیرثانی
حسین رونقی ملکی
محمد داوری
مصطفی بادکوبه ای
عماد بهاور
حسن اسدی زیدآبادی
سعید مدنی
محمدامین هادوی
عبدالفتاح سلطانی
محسن میردامادی
محمدصادق ربانی املشی
عبدالله مومنی
قربان بهزادیان نژاد
محمدرضا مقیسه
محمد رضایی
حمید مرادی
افشین کرم پور
مصطفی دانشجو
امیر اسلامی
فرشید یدالهی
رضا انتصاری
علیرضا روشن
مصطفی عبدی
امید بهروزی
مهدی خدایی
امین چالاکی
حمید کرواسی
نصور نقی پور
محمد ابراهیمی
مهدی تاجیک
حسین زرینی
مصطفی ریسمان باف
کامیار پارسا
نادر جانی
بهزاد عرب گل
آرش سقر
محمد رضا نوری
محمدحسن یوسف پور سیفیپیام تسلیت مادران پارک لاله به خانم فاطمه گل گزمی (مادر افشین اسانلو) و خانواده

زندان گوهردشت(رجایی شهر)، زندانی است که دردها و شکنجه ها و قتل ها و مرگ های خاموش بسیاری به خود دیده است. خبر فوت نازنین پسر کوچک تان افشین، غم سنگینی است که قلب ما را هم به درد آورد. این غم بزرگ را از صمیم قلب به شما مادر گرامی و خانواده تسلیت می گوییم و خود را در غم شما شریک می دانیم.
امید هم چنان گذشته، مقاوم و استوار باشید تا بتوانید این غم بزرگ را تحمل کنید. ما به مادرانی همچون شما که سختی های بسیاری در زندگی کشیده و تاب آورده اید، افتخار می کنیم و نیاز داریم.

باشد تا با همت و تلاش همه آزادی خواهان، دنیایی به دور از زندان و شکنجه و قتل و جنایت بسازیم.

یادش گرامی باد!
مادران پارک لاله
سوم تیر 1392

اعلام مراتب تسلیت به خانواده اسانلو ، رهبران و جامعه کارگری ایران


179745_490725774330580_276194456_nافشین اسانلو را کشتند ! این را باید باصدای بلند اعلام کرد و خسته هم نشد ! 
خبر مرگ غریبانه افشین اسانلو ، برادر منصور اسانلو ، زندانی سیاسی و فعال کارگری، در بیمارستان رجایی شهر کرج بر اثر حمله قلبی ، خبری تکاندهنده و تاسف بار برای جامعه کارگری ، همه مردمان مترقی ، آزادیخواه و عدالت طلب بود . افشین در زندانی مرد ، که اسفناک و مخوف بودن آن ورد زبان عام و خاص بود . این اولین بار نیست که جوانان ما ، زنان و مردان ما ، زندانیان سیاسی ایران در زندانهای رژیم اسلامی بدلایل بیماری های مزمن ، ولی قابل علاج در بیرون و نیز شرایط روحی و روانی وخیم ناشی از شرایط زندان ، مرگ بسراغشان می آید . مرگی اینچنین معلوم است که اجتناب پذیر بوده و می باشد . بنابراین دقیقا و به همین اعتبار باید انگشت اشاره را مستقیما بسوی حکومت اسلامی نشانه گرفت و فریاد برآورد : مسئولیت همه این مرگها مستقیما برعهده همین حکومت اسلامی اصلاح ناپذیر است .
مرگ افشین اسانلو همچنین بار دیگر نشان می دهد که تا به چه میزان فراگیر کردن شعار » آزادی زندانیان سیاسی ، » همه زندانیان سیاسی ، در شرایط کنونی مهم است . محوری که باید در الویت اصلی اقدامات توده ای در روزها و ماههای آتی قرار گیرد .اگر قرار است پای » تدبیر » ی در میان باشد ، اگر قرار است دروازه های » امید » را بگشائیم ، اگر قرار است » گازانبرها » را فلج کنیم  و نیز اگر قرارهای دیگری هم داریم ، یادمان باشد که  در قدم اول باید جوانهایمان ، خواهران ،برادران مان ، مادران و پدرانمان را از چنگال جانیان حاکم بیرون بکشیم .
این » تدبیر » ها و تحقق بخشیدن به » امید » ها ، تنها کار اکثریت توده های کار و زحمت  و همه آنانی است که به آزادی و عدالت اجتماعی اعتقاد دارند و لاغیر.
بدینوسیله مراتب تسلیت عمیق خود را به خانواده اسانلو ، بویژه منصور اسانلو ، جامعه کارگری آگاه  و مبارز و همه نیروهای مترقی و آزادیخواه و عدالت طلب ایران اعلام می داریم .

با ابراز تالم، مرگ مشکوک افشین اسانلو کارگر زندانی

فاجعه ي ديگري در زندان هاي جمهوري اسلامي

افشين اسانلو كارگر در بند واز زندانيان سياسي كه از سال ١٣٨٩ در زندان هاي مخوف جمهوري اسلامي اسير بوده است، روز پنج شنبه ٣٠ خرداد ماه ١٣٩٢ به طرز مشكوكي فوت نموده است.
مدير كل زندانهاي استان تهران مدعي است كه اين كارگرزندانی به دليل سكته قلبي فوت كرده است. در حالي كه خواهر داغ ديده او به صراحت مي گويد؛ افشين هيچ ناراحتي قلبي نداشت. او تاكيد مي كند: "ما وقتي خبر را شنيديم، اصلا باورمان نمي شد، مگر مي شود افشين سكته قلبي كند!؟"
افشين اسانلو در مبارزات ضد استبدادی بعد ازخرداد٨٨،دستگیرو ازسوي يكي از جانیان جمهوري اسلامی به نام قاضي صلواتي به اتهام "اجتماع و تباني"، به ٥ سال حبس محكوم شده بود و مانند ديگر زندانيان سياسي در شرايط طاقت فرسا و تحت فشارهاي گوناگون فيزيكي و رواني در اسارت به سر مي برد.
او قبلا در زندان اوين و در بند مخوف ٢٠٩ بود، سپس به زندان رجايي شهر تبعيد شد. بنا به اظهارات يكي از هم بندان او در زندان رجايي شهر به نام حشمت طبرزدي، افشين از شكنجه ها در بند ٢٠٩ سخن مي گفت.

اين براي اولين بارنيست كه درزندان رجايي شهر، زندانيان سياسي به طرز مرموزي جان خود را ازدست مي دهند، همين چندي پيش بود كه منصور رادپور زنداني سياسي ديگري درهمان سلول افشين اسانلو جان خود را از دست داد، ولي هيچ يك از مقامات زندان در مورد مرگ او توضيحي نداد.
نهادهاي همبستگي با جنبش كارگري ايران، خود را در غم از دست دادن اين فعال كارگري شريك مي داند. ما ضمن همدردي عميق با خانواده اسانلو و هم بندان و همكاران او، مراتب انزجار خود را از شرايط دهشتناك اسارتگاه هاي مخوف جمهوري اسلامي و سركوبگري ها و بي حقوقي هاي مستمر در ايران اعلام مي كنيم.
نهادهاي همبستگي مسئول مرگ اين كارگرزندانی و زنداني سياسي را مقامات زندان، سران قوه قضايي و کل دستگاه رژيم جمهوري اسلامي مي شناسد و از هيچ كوششي جهت انعكاس بيدادگري هاي جمهوري اسلامي در سطح بين المللي فروگذاري نخواهند كرد، ما خود رادر كنار خانواده دردمند افشين مي دانيم و با همكاري و پيوند با نهادها  و فعالين كارگري عليه اين جنايت آرام نخواهيم گرفت .
نهادهاي همبستگي از همگان دعوت مي كند تا براي آزادي فوري و بي قيد و شرط كليه كارگران در بند و زندانيان سياسي  متحد شده و فعالانه در کمپینها و کارزارهای آزادی فوری کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی شرکت کنند.
کارگران زندانی و تمامی زندانیان سیاسی را آزاد کنید!
نهادهای همبستگی با جنبش کارگری در ایران – خارج کشور
nhkommittehamahangi@gmail.com
http://nahadha.blogspot.com/
boltanxaberi@gmail.com
http://www.youtube.com/user/NahadhayHambastegy
يكشنبه ۲ تير ۱۳۹۲ برابر با ۲۳ ژوئن ۲۰۱۳
مرگ افشين اسانلو بايد پيگيری شود


img_24528کانون مدافعان حقوق کارگر: افشين اسانلو زنداني سياسي و راننده سابق شركت واحد ، در زندان رجائي شهر درگذشت. او در دادگاهي به زندان محكوم شده بود كه از داشتن وكيل محروم بود و در حالي كه جرم او سياسي و امنيتی عنوان شده بود، هيچ هيات منصفه اي در دادگاه حضور نداشت.او تحت بازجوئي‌هاي شديد قرار گرفته بود، به طوري كه پس از بازجوئي به شهادت ساير زندانيان تعدادي از دندان‌هاي او شكسته بود و آثار ضرب و جرح در بدن او باقي بود.
اين امر در حالي اتفاق مي‌افتد كه ساير فعالان كارگري و خانواده‌هایشان تحت فشارهاي فزاينده‌اي قرار گرفته‌اند.
پس از بازگشت بهنام ابراهيم زاده به زندان، حال فرزند او، نيما كه در حال شيمي درماني است، وخيم شده به طوري كه ملاقات‌كنندگان او در بيمارستان از افسردگي و رنج مضاعف او خبر مي‌دهند.
همسر رضا شهابی مورد بازجویی قرار گرفته و همسر علی نجاتی محاکمه شده است.
شاهرخ زماني مورد بدرفتاري‌هاي زندان بانان قرار دارد و محمد جراحي به رغم توصيه پزشكان براي ادامه درمان در خارج از زندان، همچنان در شریط سختي در زندان تبريز به سر مي‌برد. رضا شهابی نیز شرایط مناسبی در زندان ندارد.
هم چنين پدرام نصرالهي، جليل محمدي، وفا قادری، شاهپور احساني راد و ديگر فعالان كارگري يا دوران زندان و بازجویي را مي‌گذرانند يا تحت پيگرد قضایي قرار دارند.
به نظر می‌رسد همه‌ی این فشارها به فعالان کارگری به این دلیل وارد می شود که مشکلات اقتصادی ناشی از تورم و گرانی‌های مضاعف و بیکاری فزاینده، زندگی را برای کارگران به شدت دشوار کرده است و مسوولان به جای حل این مسایل، نگرانی خود را از تمام شدن طاقت کارگران و اقدامات جدی‌تر آنان، به این گونه نشان می‌دهند.
كانون مدافعان حقوق كارگر خواستار پيگيري مرگ افشين اسانلو در زندان گوهر دشت بوده و از تمامي نهادهاي كارگري و مردمي داخلي و بين‌المللي مي‌خواهد كه با وحدت و همدلي بيشتر خواستار توقف فشارهاي فزاينده بر فعالان كارگري و اجتماعي شوند تا از چنین فجایعی جلوگیری شود.
ما خواهان آزادی بی‌قید و شرط تمام زندانیان سیاسی و کارگری هستیم.

بیانیه‌ زندانیان رجایی‌شهر در پی مرگ افشین اسانلو:شرایط زندان‌های کشور سبب مرگ زودرس زندانیان می‌شود
به گزارش جرس، صادرکنندگان این بیانیه خطاب به روسای سه قوه، نسبت به تکرار مرگ زندانیان سیاسی هشدار داده و خواهان تجدیدنظر جدی در شرایط زیست و نحوه نگهداری زندانیان سیاسی شده اند.
افشین اسانلو، از فعالان مشهور حقوق کارگری، ۳۱ خرداد ماه، بر اثر سکته قلبی‌ که در زندان رجایی‌شهر کرج به او دست داد درگذشت. او تنها زندانی سیاسی نیست که بدلیل بی توجهی مقامات قضایی و مسئولین زندان جان خود را از دست می دهد. طی سالهای اخیر چند زندانی در زندان به دلیل عدم رسیدگی بموقع پزشکی به وضعیت نامناسب جسمانی زندانیان جان خود را از دست داده اند و بسیاری نیز روانه بیمارستان شدند.
متن کامل بیانیه که در اختیار جرس قرار گرفته است به شرح زیر است:
روسای محترم قوای قضاییه، مقننه و رئیس جمهور منتخب
با سلام و تحیت
چنانچه مستحضر هستید شادروان افشین اسانلو، فعال کارگری ۴۲ ساله که به اتهام شرکت در فعالیتهای سندیکایی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به چهار سال زندان محکوم شده بود در روزهای اخیر پس از اعزام از زندان رجایی شهر کرج به بیمارستان درگذشت.
متاسفانه طی یکسال اخیر وی سومین زندانی است که در بند سیاسی ـ امنیتی زندان رجایی شهر فوت می کند. قطع نظر از میزان انطباق احکام صادره علیه منتقدان و مخالفان سیاسی با موازین قانونی، متاسفانه شرایط زندان های کشور به گونه ای است که سبب مرگ زود رس در بین زندانیان می شود.
عمده ترین مشکلی که بویژه زندانیان سیاسی را رنج می دهد قطع تلفن آنها با خانواده ها و سختگیری بی مورد برای انجام ملاقات حضوری آنهاست که افزون بر وارد آوردن آسیب های جدی به روابط عاطفی کیان خانواده و بخصوص فرزندان که ناقض اصل مشخص بودن مجازات نیز هست، فشارهای عصبی و روانی مضاعفی بر این دسته از زندانیان تحمیل می کند.
در عین حال، عدم وجود امکانات مناسب پزشکی و بهداشتی در زندانها موانع اداری و بوروکراتیک و یا تعلل برای اعزام های فوری به مراکز درمانی فقدان فضای مناسب زیست عادی زندانیان طبق استاندارهای مورد تاکید آیین نامه زندان ها، و بسیاری مشکلات دیگر، همگی مزید بر علت شده است تا زندانیان دچار امراض گوناگون عصبی و جسمی شده و بعضا بطور ناگهانی فوت کنند.
ما ضمن دعوت به اجرای قوانین کشور بخصوص تعجیل در آزادی زندانیان بیمار و رسیدگی به درخواست های آزادی مشروط و مرخصی زندانیان سیاسی و عقیدتی که مورد بی توجهی ویژه قرار می گیرد، نسبت به تکرار مرگ هم بندی های خود هشدار می دهیم و ضرورت تجدیدنظر جدی در شرایط زیست و نحوه نگهداری این زندانیان سیاسی را یادآوری می کنیم.
بهمن احمدی امویی
مسعود باستانی
مهدی محققی
مجید توکلی
احمد زیدآبادی
سید محمد سیف زاده
کیوان صمیمی
مهدی محمودیان
مصطفی نیلی

هیچ نظری موجود نیست: