۱۳۹۲ مرداد ۱۰, پنجشنبه

نه می بخشیم و نه فراموش می کنیم در دومین گفتگو با فرخ قهرمانی سخنگوی سیمنار سراسری در سوئد در باره نشست سراسری امسال در هلند در پاتوق کتاب اندیشه جمعه نهم اگوست 2013

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند


چای – گپ وگفتگو - سیاست

جمعه ۰۹ اگوست۲۰۱۳ساعت ۷بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه
دومین نشست اطلاعاتی با فرخ قهرمانی در باره
 پنجمین گردهمایی سراسری درباره کشتارزندانیان سیاسی درایران
امسال درکشورهلنداز۲۰ تا ۲۲ سپتامبر برپا می گردد 

پاتوق کتاب اندیشه د رجمعه شب این هفته۰۹ اگوست با دعوت ازآقای فرخ قهرمانی زندانی سیاسی سابق رژیم جمهوری اسلامی وسخنگوی سیمنار سراسری درسوئددر رابطه با این گردهم آیی و پیشرفت کار آن با ما سخن می گوید.
زمان: جمعه۰۹ اگوست ۲۰۱۳ساعت هفت تا دهشب
مکان  : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس

ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!

هیچ نظری موجود نیست: