۱۳۹۶ بهمن ۴, چهارشنبه

سومین نشست در پاتوق کتاب اندیشه / گوتنبرگ . سخنرانان آقایان محمود بیلگین و بیژن خوزستانی پیرامون : به مناسبت خیزش سراسری در ایران و ارائه ارزیابی ازدرون کشور

پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کنند

سومین نشست با فعالان سیاسی گوتنبرگ

چای – گپ وگفتگو - سیاست

جمعه۲۶ ژانویه ۲۰۱۸ساعت ۶ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشهبه مناسبت خیزش تمامیت جامعه ایران و ارائه ارزیابی ازدرون کشور
موج دستگیری ها وکشتاردرایران ووطایف ما درخارج ازکشور درامرپشتیبانی ازمبارزات مردم ایران
پاتوق کتاب اندیشه در دیدار حضوری
با  آقایان:

محمود بیلگین فعال و سخنگوی حزب دمکرات آذربایجان جنوبی 
بیژن خوزستانی فعال سیاسی  
پاتوق کتاب اندیشه د رجمعه شب این هفته ۲۶ ژانویه ۲۰۱۸
 زمان :جمعه بیست و ششم ژانویه ساعت شش تا نه شب 
  
  مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس

ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!

هیچ نظری موجود نیست: