۱۳۹۶ اسفند ۱۳, یکشنبه

به اعتبار هشت مارس ، روزجهانی زن بحث و گفتگو با 4 تن از فعالان زن انجمن پناهندگان ایرانی / گوتنبرگ


پاتوق کتاب اندیشه باهمکاری آ- ب- اف بر گزارمی کند!س روز جهانی زنبه اعتبارهشتم مارس؛ روز جهانی زن


چای – گپ وگفتگو - سیاست


جمعه نهم مارس ۲۰۱۸ساعت ۶ بعدازظهردرپاتوق کتاب اندیشه


پاتوق کتاب اندیشه در دیدار حضوری

با  خانم ها: دورسا فارغ زاده- الهام اشرفخراسانی- 

غزال فارغ زاده- زیبا یوسفی نژآد

ازفعالان ؛ انجمن پناهندگان ایرانی / گوتنبرگ

در رابطه با موقعیت زنان و دختران در ایران و خواسته های آنان درمقابل رودررویی نظام با حقوق برابر زنان


زمان : جمعه نهم مارس ساعت شش تا نه شب    

   مکان :  کتابخانه وکتابفروشی اندیشه 
   139897/ 0736778815  تلفن های تماس
ورود برای همه آزاد است مدیریت پاتوق کتاب اندیشه ؛
 مقدم همه شما دوستان را گرامی می دارد!


هیچ نظری موجود نیست: