۱۳۹۷ تیر ۲, شنبه

دیدار و گفتگو با آقایان رضا شهابی و داود رضوی فعالان سندیکای شرکت واحد و لقمان ویسی از انجمن معلمان مریوان در شانزدهم یونی در گوتنبرگ

به دعوت
سازمان سراسری اتحادیه های کارگری سوئد( ال.او )  و اتحادیه گارگران حمل و نقل سوئد ترانسپورت ؛ دیدار و همبستگی با فعالان جنبش مستقل و آزاد کارگری ایران!


کنفرانس: وضعیت و موقعیت تشکلات مستقل کارگری و شرایط کار در ایران
در گفتگو با مسئولین سندیکای کارگران شرکت واحد تهران و حومه
با آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از سندیکای شرکت واحد تهران و حومه ، لقمان ویسی از انجمن صنفی معلمان از ارومیه با حضور مترجم رسمی
جمعه پانزدهم ژوئن استکهلم و شنبه شانزدهم ژوئن در گوتنبرگ
زمان: استکهلم : جمعه ۱۵ ژوئن ۲۰۱۸ ساعت ۱۷.۰۰ - ۱۹.۳۰
  مکان : ABF  -Sveavägen 41  
گوتنبرگ:  شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ ، ساعت .۱۶.۰۰تا ۱۸۰۰
مکان : Södra allegatan 1B.  Järntorget. Göteborg.
ورود برای عموم ازاد است


هیچ نظری موجود نیست: