۱۳۸۶ بهمن ۸, دوشنبه

بهمن، ماه انقلاب : جمعه بحث آزاد

مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف
بر گزار می کنند
سخنرانی- چای- گپ – سیاست
در پاتوق کتاب اندیشه
بهمن، ماه انقلاببحث آزاد پیرامون:
انقلاب یا رفرم ، کدام یک و چرا؟
جمعه ، اول فوریه ۲۰۰۸
زمان برنامه: ساعت ۳۰/ ۶تا ۳۰/ ۹شب
مکان برنامه : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه
اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan واقع در
۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ تلفن تماس
gbgandishe@yahoo.com
http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: