۱۳۸۶ دی ۲۹, شنبه

نشست مشترک با آقایان فرهنگ طاولی و آراز فنی

سخنرانی- چای- گپ – سیاست در پاتوق کتاب اندیشه به علا قه مندان کتاب ، مسائل فرهنگی و اجتماعی :هرهفته جمعه شب ها در پاتوق کتاب اندیشه، برنامه های پیرامون مسائلی چند ازجمله:ادبیات داستانی وشعر- موسیقی- تاتر- نقاشی- فیلم وسینما- جوانان– زنان– خانواده–روانشناسی- مسائل پناهندگی - خارجی ستیزی- مشکلات کارگران- کودکان کار وخیابانی - مسائل ملی – صلح- فرهنگ- سیاست ومباحث جامعه میزبان... بر گزار می شود نشست مشترک با آقایان: فرهنگ طاولی و آرازفنی پیرامون: مضمون جهانی سازی وروند روبه رشدآن درجهان وچگونگی منظر مکتب فرا کلونیالیسم به جهانی شدن توجه :جمعه این هفته به دلیل همزمانی با برنامه شب همبستگی با کارگران ایران در هفته کارزار مشترک با مبارزه کارگران ایران و یاد کشتار کارگران خاتون آباد ، در جمعه شب در سالن هاگابیون از ساعت۶ تا۱۰ شب جلسه پاتوق کتاب اندیشه پنجشنبه شب ۲۴ژانویه۲۰۰۸ خواهد بود زمان برنامه: این هفته استثناء پنجشنبه از ساعت ۳۰/ ۶تا ۳۰/ ۹شب مکان برنامه : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه جنب خیابان شاه (kungs gatan) ۴، اسپور های۱۱- ۹-۶-۳ Kungshöjdsgatan واقع در ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: