۱۳۸۶ دی ۲۳, یکشنبه

گفتگو با: فرهنگ طاولی

مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند جمعه شب ها: سخنرانی- چای- گپ – سیاست در پاتوق کتاب اندیشه به علا قه مندان کتاب ، مسائل فرهنگی و اجتماعی :هرهفته جمعه شب ها در پاتوق کتاب اندیشه، برنامه های پیرامون مسائلی چند ازجمله:ادبیات داستانی وشعر- موسیقی- تاتر- نقاشی- فیلم وسینما- جوانان– زنان– خانواده–روانشناسی- مسائل پناهندگی - خارجی ستیزی- مشکلات کارگران- کودکان کار وخیابانی - مسائل ملی – صلح- فرهنگ- سیاست ومباحث جامعه میزبان... بر گزار می شود گفتگو با: فرهنگ طاولی فعال فرهنگی واجتماعی (بخش سوم) با عنوان: مضمون جهانی سازی وروند روبه رشدآن درجهان درپاتوق کتاب اندیشه جمعه ۱۸ژانویه۲۰۰۸ زمان برنامه ها : جمعه از ساعت ۶ تا ۹ شب مکان برنامه ها : پاتوق کتاب اندیشه جنب خیابان شاه (kungs gatan) ۴، اسپور های۱۱- ۹-۶-۳ Kungshöjdsgatan واقع در ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/ http://www.andishe.se Alla är välkomna! Kungshöjdsgatan 4

هیچ نظری موجود نیست: