۱۳۸۷ مرداد ۳۱, پنجشنبه

نشستی با آقای آراز فنی ؛ پژوهشگر مسائل اجتماعی ، پیرامون : حقوق قومی و رابطه ی آن با حقوق بشر در سیستم بین المللی

مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند چای – گپ – سیاست نشستی با آقای آراز فنی ، پژوهشگرعلوم اجتماعی گزارش سفر به سیمنار" بررسی موانع، رعایت و ترویج حقوق بشر در ایران ، در سان خوزه کالیفرنیا- آمریکای شمالی پیرامون : حقوق قومی و رابطه ی آن با حقوق بشر در سیستم بین المللی زمان: جمعه۲۲ اگوست ۲۰۰۸ساعت ۷ تا ۱۰شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan واقع در ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: