۱۳۸۷ شهریور ۷, پنجشنبه

دومین نشست با آقای آراز فنی ، پیرامون:حقوق قومی و ملی در ایران و رابطه ی آن با حقوق بشر

مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند چای – گپ – سیاست دومین نشست با آقای آراز فنی، پژوهشگرعلوم اجتماعی پیرامون : پاسخ به پُرسشهای نخستین نشست وتمرکزبحث حول حقوق قومی و ملی در ایران و رابطه ی آن با حقوق بشر زمان: جمعه۲۹ اگوست ۲۰۰۸ساعت ۷ تا ۱۰شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan واقع در ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: