۱۳۸۷ شهریور ۱۹, سه‌شنبه

گفتاری در معرفی فروم اجتماعی اروپا - مالمو از : امیر جواهری

مرکز اندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند چای – گپ – سیاست باهم به فروم اجتماعی اروپا درمالمو۱۷ تا۲۱ سپتامبربرویم گفتاری از امیر جواهری در معرفی : فروم اجتماعی اروپا – مالمو در تاریخ ۱۷ تا ۲۱ سپتامبر ۲۰۰۸ زمان: جمعه۱۲اگوست ۲۰۰۸ساعت ۷ تا ۱۰شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan واقع در ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: