۱۳۸۷ شهریور ۲۴, یکشنبه

مرکزاندیشه با همکاری آ- ب- اف بر گزار می کنند مهمان شهر ما،زندانی سیاسی سابق عباس مظاهری نویسنده کتاب شکوفه های درخت انار یادهای ۴۷۹۱ روز زندان در دیکتاتوری شاهنشاهی ۱۳۵۷- ۱۳۴۴ زمان: چهارشنبه ۱۷سپتامبر ۲۰۰۸ساعت ۶ تا ۹شب مکان : کتابخانه وکتابفروشی اندیشه توجه : برنامه این هفته استثناء چهارشنبه خواهد بود. اسپور های۱۱- ۹-۶-۳-۱ (kungs gatan) جنب خیابان Kungshöjdsgatan واقع در ۰۷: ۹۷ ۹۸ ۱۳ -۰۳۱ ۳۶ ۸۸۱۵ ۷۷ تلفن تماس gbgandishe@yahoo.com http://andishegbg.blogspot.com/

هیچ نظری موجود نیست: