۱۳۸۸ تیر ۶, شنبه

گزارش گرامیداشت یاد ندا در بهشت زهرا رسیده به ایمیل وبلاگ اندیشه

گراميداشت «ندا»ي شهيدان سبز در سكوت سياه كودتا در حاليكه آقاي مهدي كروبي فراخوان خود براي گراميداشت شهداي جنبش سبز را لغو كرد و بوق‌هاي كودتا گوش فلك را از تذبذب‌هاي شيخ اصلاحات پركردند، يكي از «هسته»‌هاي كوچك ستاد بزرگذاشت شهداي سبز با انتشار فراخواني در سطح بسيار محدود از دليران تهران دعوت كرد تا بين ساعت 4 تا 5 بعد از ظهر روز پنج‌شنبه 4 تير ماه 1388 بر مزار «ندا»ي شهيدان سبز - شادروان ندا آقاسلطان - در قطعه‌ي 257 بهشت‌زهرا حضور يابند. وقتي يك حلقه‌ي كوچك 5 نفره از جنبش سبز، حدود ساعت چهار و نيم عصر پنج‌شنبه، مزار «ندا»ي شهداي جنبش سبز را در قسمت غربي قطعه‌ي 257 يافتند، متحير شدند: تعداد حاضران از تعداد انگشتان در خون گره خورده‌ي شادروان «نداي آقاسلطان» نيز كم‌تر بود! آيا چنين مردم بي‌وفا و كم‌جرأتي شايستگي زندگي آزاد و با كرامت را دارند؟ مردي ميانسال از ميان اين جمع كوچك دو شمع زرد رنگ را روشن كرد و كنار مزار گذاشت. بانويي چادر به سر مچ‌بندهاي سبز رنگ خود را دور شمع‌ها انداخت و كم كم ترس حاضران از نيروهاي امنيتي كه جمعيت را در محاصره داشتند فروريخت و مچ‌بندهاي سبز، يكي پس از ديگري به قامت بلند شمع‌ها هديه مي‌شد و به اين ترتيب مراسم گراميداشت نداي شهيدان سبز در سكوتي غمبار و با حضور تعداد اندكي از دليران تهران آغاز شد. اما، خوشبخنانه، اين تعداد به مرور افزايش يافت. به نحوي كه بر اساس گزارش يكي از سوگواران كه حدود ساعت 7 مراسم گراميداشت را ترك كرده است، تعداد حاضران به حدود سه هزار نفر رسيده بود و گروه گروه جوانان گل به دست به جمع سوگواران مي‌پيوستند، و نيروهاي انتظامي نيز، كه ابتداء در سايه‌ي ديوار شمالي بهشت زهراء ولو شده بودند، سوگواران را در محاصره گرفتند و از آنان مي‌خواستند تا پس از قرائت فاتحه مزار را ترك كنند: يك پيروزي براي جنبش سبز! درس‌هاي اين تجربه 1. براي بيان‌ اعتراض‌هاي قانوني خود لازم نيست چشم انتظار صدور بيانيه‌ي كساني بمانيم كه چه بسا چند روز بعد پشيمان مي‌شوند! 2. تشكيل حلقه‌‌هاي كوچكي كه شبكه‌وار با يكديگر در ارتباط باشند، بهترين نوع سازمان‌يابي در شرايط كنوني است. 3. هدف جنبش سبز كاملاً روشن است:‌ تشكيل «دولت اميد» از سوي ميرحسين موسوي رئيس جمهور قانوني مردم ايران، و جراحي دارودسته‌ي كودتاچيان دروغگو و متقلب از پيكر جمهوري اسلامي ايران 4. جنبشن سبز يك جنبش قانوني، دفاعي، مسالمت‌آميز، و علني عليه كودتا و دروغ و تقلب است. پس از زيرزميني شدن آن به شدت پرهيز كنيم. 5. هر اقدام قانوني، علني، مسالمت‌آميز، و دفاعي كه جنبش سبز را تقويت و كودتاي سياه را ساقط كند، مشروع و اخلاقي است. 6. گرامي‌داشت «ندا»ي شهيدان سبز يك نمونه‌ي موفق از هزاران ابتكار بالقوه است كه دليران تهران را به «دولت اميد» خواهد رساند. پيروز باد جنبش سبز مردم ايران؛ خاك بر سر كودتاي سياه عقب‌افتادگان، برقرار باد «دولت اميد»‌ موسوي. «هسته كوچك» ستاد بزرگداشت شهيدان سبز جمعه 5 تير ماه 1388. تهران

هیچ نظری موجود نیست: