۱۳۸۸ تیر ۴, پنجشنبه

سه گزارش از پاریس با عنوان : تحصن و اعتصاب غذا در محکومیت سرکوب و کشتار اخیر مردمان ایران و دفاع از کارگران و فعالان زندانی در اول ماه مه امسال

گزارش نخستین روز اعتصاب غذا و تحصن اعتراضی در پاریس «کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخیر ایران و دفاع از کارگران و فعالان زندانی در اول ماه مه - پاریس» در مقر بخش یازدهم حزب کمونیست فرانسه از ساعت ده صبح امروز؛ سی ام خرداد ماه؛ آغاز گردید. در نخستین ساعات آغاز این کارزاراز فرانسه، نمایندگان «حزب کمونیست» و «حزب نوین ضد سرمایه داری» با حضور خود در محل، پشتیبانی خود از مبارزات اخیر مردم و جنبش کارگری ایران و نیز حمایت خود از هدف های این آکسیون را اعلام نمودند. رادیو همبستگی (سوئد) با رفقا کیومرث عزتی و بهروز فراهانی در مورد هدف های این اعتصاب غذا و تحصن مصاحبه کردند. خبرنگار «رادیو فرانس» بعد از ظهر امروز در محل حضور یافت و بطور مفصل در مورد مبارزات جاری مردم ایران، مبارزات طبقهء کارگر ایران و هدف های این کارزار با سه تن از سخنگویان آکسیون به گفتگو پرداخت. این گزارش مفصل در برنامهء خبری امشب «فرانس انتر» پخش خواهد گردید. در نشست عمومی کارزار، قرار بر این شد که هر شب جمعبندی روز و تدارک کارهای روز بعد مورد بحث دقرار گیرد و بر اساس آن تصمیم گیری شود. در همین نشست تصمیم گرفته شد که در روز چهارشنبه 24 ژوئن؛ به دعوت این کمیته؛ در دفاع از مبارزات مردم ایران، مقابل دانشگاه سوربن پاریس تظاهرات عمومی برگزار شود. کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخیر ایران و دفاع از کارگران و غعالان زندانی در اول ماه مه – در پاریس شنبه بیستم ماه ژوئن سال دو هزار و نه آدرس تحصن و اعتصاب غذا: شمارهء 9، خیابان Camille Desmoulins، نبش شهرداری منطقهء یازدهم پاریس مترو: Voltaire بر روی خط 2 آیمیل: comiteetessab@yahoo.fr تلفن تماس: 0033624717174 گزارش دومین روز «کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخیر ایران و دفاع از کارگران و فعالان زندانی در اول ماه مه در پاریس» از ساعت یازده الی سیزده فرانسوا شونه مبارز پر سابقهء مارکسیست و متخصص امور اقتصادی شخصا در محل حضور یافت و حمایت خود را از مبارزات مردم ایران و اهداف این کارزار اعلام داشت. نمایندگان حزب سبزها، حزب کمونیست و حزب نوین ضدسرمایه داری فرانسه نیز در همین ساعات به محل اعتصاب غذا آمد و حمایت خود را از این حرکت در راستای دفاع از مبارزات مردم ایران اعلام داشتند. در همین ساعات خبرنگاران تلویزیون های آمریکا، تیشک و برابری نیز در محل حضور یافتند و با اعتصابیون، متحصنین و حامیان این حرکت که در محل حضور داشتند به مصاحبه پرداختند. خبرنگار روزنامهء «اومانیته» در محل حضور یافت و با رفیق کیومرث عزتی به مصاحبه پرداخت. رفقا حسین مقدم و بهروز فراهانی در یک مصاحبهء تلفنی با رادیو کومله به تشریح اهداف این حرکت پرداختند. در بعد از ظهر همین روز اعتصابیون و متحصنین با حمل پلاکاردهای افشاگرانه برگردن و پرچم «سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران» در دست، در تظاهراتی که بدعوت سازمان فرانسوی «اس- او- اس راسیسم» در حمایت از مبارزات جاری مردم ایران و در اعتراض به سرکوب خونین مردم از طرف نیروهای دولتی، در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در پاریس برگزار گردید شرکت نمودند. این رفقای مبارز جنبش کارگری، شعارهای زیر را در این تظاهرات به میان جمعیت بردند: «مرگ بر دیکتاتور – نه شاه می خواهیم، نه دکتر» «کارگر زندانی آزاد باید گردد» «دانشجوی زندانی آزاد باید کردد» «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» «حکومت ضد زن نمی خواهیم» «جمهوری اسلامی نمی خواهیم» «مرگ بر دیکتاتور – نه رهبر نه دکتر» در ساعات پایانی که مصادف با نخستین روز تابستان و برگزاری «جشن موسیقی» در سراسر فرانسه شده بود، شش تن از هنرمندان پیشروی ایرانی و حامی مبارزات مردم ایران در مقابل شهرداری منطقهء یازدهم؛ در نزدیکی محل اعتصاب غذا؛ به اجرای قطعاتی از موزیک مردمی ایران پرداختند که مورد استقبال عموم قرار گرفت. در پایان این دسته از هنرمندان ضمن دعوت مردم فرانسه به حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران، حمایت خود را از «کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخیر ایران و دفاع از کارگران و فعالان زندانی در اول ماه مه در پاریس» اعلام نمودند. پاریس، یکشنبه بیستم و یکم ماه ژوئن سال دو هزار و نه آدرس تحصن و اعتصاب غذا: شمارهء 9، خیابان Camille Desmoulins، واقع در ضلع شمالی شهرداری منطقهء یازدهم پاریس مترو: Voltaire بر روی خط 9 آیمیل: comiteetessab@yahoo.fr تلفن تماس: 0033624717174 گزارش سومین روز «کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخیر ایران و دفاع از کارگران و فعالان زندانی در اول ماه مه - در پاریس» رفیق طاهرهء شمس؛ مقیم آلمان؛ از فعالین جنبش چپ افغانستان و کارزار بین المللی زنان در حمایت از مبارزات جاری مردم ایران و همبستگی طبقاتی با کارگران افغانستان و ایران از امروز به همراه سایر رفقا به اعتصاب غذا نشست. آقای « آلن کروین» از رهبران جنبش ماه مه 1968 و «حزب نوین ضد سرمایه داری» فرانسه به ما اطلاع داد که برای حمایت و گفتگو فردا، سه شنبه، به محل تحصن خواهد آمد. آقای محمد حمرونی عضو حزب سوسیالیست فرانسه با پیام همبستگی آقای پوزلا، دبیر اول حزب سوسیالیست منطقهء یازدهم فرانسه با حضور خود در محل تحصن از مبارزات جاری مردم ایران و اهداف این کارزار حمایت حزب خود را اعلام کردند. نمایندگان بزرگترین سندیکای کارکنان دولتی آموزش و پرورش فرانسه «اف-اس-یو» و سندیکای کارگری «اس- یو-د» نیز با حضور خود در محل تحصن و اعتصاب غذا حمیات خود را از مبارزات جاری مردم ایران و اهداف این کارزار اعلام نمودند. نمایندگان کارزار در تماس با شهرداری منطقهءیازدهم خواهان حضور منتخبین منطقهء یازدهم پاریس در محل تحصن شدند. بدنبال این تماس خانم هلن بیدار عضو شورای شهر پاریس به محل مراجعه نمود و حمایت قاطع خود را از این کارزار اعلام نمود. خانم ناتالی مرشان، پرستار و عضو حزب کمونیست فرانسه برای گفتگو و همچنین کنترل وضعیت بدنی اعتصاب غذا کنندگان امروز به محل تحصن آمد. رفقای حامی این کارزار در راستای تبلیغ اهراف این جنبش، همچون روزهای گذشته به پخش گستردهء اعلامیه در منطقهء یازدهم و تظاهرات امروز در مقابل سفارت جمهوری اسلامی پرداختند. «کارزار اعتراض به سرکوب و کشتار اخیر ایران و دفاع از کارگران و فعالان زندانی در اول ماه مه در پاریس» پاریس، دوشنبه بیستم و دوم ماه ژوئن سال دو هزار و نه آدرس تحصن و اعتصاب غذا: شمارهء 9، خیابان Camille Desmoulins، واقع در ضلع شمالی شهرداری منطقهء یازدهم پاریس مترو: Voltaire بر روی خط 9 آیمیل: comiteetessab@yahoo.fr تلفن تماس: 0033624717174

هیچ نظری موجود نیست: