۱۳۸۸ تیر ۲, سه‌شنبه

در ادامه خبر های روز دوشنبه از هران

درگيری و تظاهرات در تهران ادامه دارد *نيروهای گارد ويژه و لباس شخصی امروز بار ديگر به اجتماع آرام و مسالمت آميز مردم و جوانان در ميدان هفت تير حمله ور شدند. *تا ساعت 7 بعد از ظهر به وقت اروپا حداقل 50 نفر در تهران بازداشت شده اند *خواست اعتصاب عمومی برای تقويت حرکت های اعتراضی مردم: بيانيه 180 روزنامه نگار خبرهای جديد حاکی از آن است که نيروهای گارد ويژه و لباس شخصی امروز بار ديگر به اجتماع آرام و مسالمت آميز مردم و جوانان در ميدان هفت تير حمله ور شدند. اجتماع امروز در تهران در اعتراض به کشتار روزهای شنبه و يکشنبه و برای بزرگداشت ياد و خاطره جانباختگان و بويژه دختر جوان, ندا از ساعت 4 عصر در ميدان هفت تير از سوی جمع کثيری از مردمی که شمع به دست داشتند شروع شد, اما نيروهای گارد ويژه و لباس شخصی به جمعيت حمله ور شدند و مردم به ناچار در دفاع از خود با اين نيروها درگير شدند. نيروهای امنيتی گاز اشک آور و گاز فلفل به سمت مردم شليک کرده اند. گزارش می شود که چندين بالگرد در آسمان ميدان در حال پرواز بوده است. گزارش ديگری حاکی از وقوع درگيری های پراکنده در ساعات عصر امروز در خيابان های اطراف جام جم و پارک ملت و اطراف سازمان صدا و سيما حکايت دارد. گفتنی است به دنبال اعلام تجمع همبستگی با خانواده های جانباختگان, از سوی ماموران رژيم به مساجد دستور داده شد که از برگزاری هر نوع مراسم سوگواری خودداری کنند و در بسياری از مساجد به منظور جلوگيری از برگزاری مراسم سوگواری را بستند. گفتنی است علاوه بر تهران گزارش های تاييد نشده اما بسيار نگران کننده ای از درگيری های امروز در تبريز انتشار يافته است که در آن ها گفته می شود درست مانند روز يکشنبه 31 خرداد تهران, نيروهای لباس شخصی, گارد ويژه و بسيجی ها به شدت به مردم حمله ور شده اند. تاکنون هيچ گزارشی از تعداد مجروحان اعتراضات امروز تهران و همچنين تبريز در دست نيست. اما گفته می شود که تا ساعت 7 عصر به وقت اروپا بيش از 50 تن از تجمع کنندگان توسط گارد ضد شورش و لباس شخصی ها بازداشت شده اند. با توجه به شدت سرکوب و مقاومت مردم و ادامه اعتراضات, خواست اعتصاب عمومی برای تقويت حرکت های اعتراضی مردم و جوانان بيش از پيش قوت می گيرد و برخی خبرها حاکی از آن است که اقدامات اوليه در اين زمينه آغاز شده است. براساس خبری که لحظاتی پيش انتشار يافته است, يکصد و هشتاد روزنامه نگار با انتشار بيانيه ای ضمن ابراز نگرانی از وضعيت کشور اعلام کردند که به دليل فشار دولت، قادر به انجام وظيفه نيستند. بيانيه تاکيد بر عدم توانايی انجام وظيفه از سوی روزنامه نگاران در حالی انتشار يافته است که تيم های کنترل و سانسور روزنامه ها در دفاتر از روز گذشته مستقر شده اند تا جلوی انتشار خبرهای حساس را بگيرند. همچنين لباس شخصی ها به دفاتر دو روزنامه اعتماد ملی و کلمه حمله ور شده و کارکنان اين دو رسانه را عملا گروگان گرفته اند. با استمرار اعتراضات مردم عليرغم تهديدات شديد نيروهای نظامی و امنيتی و پاسداران و سرکوب شديد مردم بی دفاع و مسالمت جو, اعضای کشورهای اتحاديه اروپا امروز در يک اقدام مشترک, سفرای رژيم را جهت اعتراض به کشتار و سرکوب مردم فراخواندند بر گرفته از سایت روشنگری .http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20090622200559.html

هیچ نظری موجود نیست: